ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart Premium Fax All-in-One (C410a, C410b, C410c, C410d และ C410e) - ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Printer Not Found' ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ระหว่างการติดตั้งเครือข่ายไร้สายใน Windows

ปัญหา
ไม่พบผลิตภัณฑ์ของ HP ขณะพยายามติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความเช่น 'Search complete, no configured printers found' (ค้นหาเสร็จสิ้น ไม่พบเครื่องพิมพ์ที่กำหนดค่าไว้) หรือ 'Printer not found' (ไม่พบเครื่องพิมพ์) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์
รูปภาพ : ตัวอย่างเครือข่ายไร้สายที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยป้องกันปัญหาการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ลองทำตามคำแนะนำทีละส่วนหรือใช้วิธีเหล่านี้ร่วมกัน คุณอาจต้องทดลองขั้นตอนต่าง ๆ ดูสักเล็กน้อยเพื่อให้สามารถรับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
  • ย้ายเครื่องและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ (เราเตอร์) ให้อยู่ชิดกันมากขึ้น แต่จะต้องไม่ใกล้กว่า 1.8 ม. (6 ฟุต)
  • นำวัตถุโลหะที่ขวางระหว่างเครื่องและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ (เราเตอร์) ออก วัตถุเช่นตู้เย็นหรือชั้นเหล็กวางหนังสืออาจรบกวนการสื่อสารของเครือข่ายไร้สาย
  • ย้ายอุปกรณ์ที่ส่งคลื่นวิทยุออกจากเครื่อง อุปกรณ์เช่น ไมโครเวฟ หรือโทรศัพท์ไร้สายอาจรบกวนการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
  • ตอบรับหรืออนุญาตให้แสดงข้อความป๊อปอัพโดยไฟร์วอลล์เพื่อแจ้งข้อมูลระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • ดูวิธีการเปิด VPN ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์จากเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ VPN
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

ประเทศ: Flag ไทย