ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Pro MFP - ทำสำเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)

ทำสำเนาบนกระดาษทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ
 1. ใส่เอกสารต้นฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายหน้าแรกขึ้น และให้ด้านบนของหน้าเข้าไปก่อน
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ
 3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ
 4. แตะปุ่ม การตั้งค่า
 5. เลื่อนและแตะปุ่ม ถ่ายหน้า-หลัง
 6. ปัดนิ้วผ่านตัวเลือกต่างๆ แล้วแตะตัวเลือกเพื่อเลือก
 7. แตะปุ่ม ดำ หรือ สี เพื่อเริ่มทำสำเนา
ทำสำเนาบนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง
 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์โดยให้มุมบนซ้ายของหนังสืออยู่ที่มุมบนซ้ายของกระจก ปิดสแกนเนอร์
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ
 3. แตะปุ่ม การตั้งค่า
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม ถ่ายหน้า-หลัง
 5. ปัดนิ้วผ่านตัวเลือกต่างๆ แล้วแตะตัวเลือกเพื่อเลือก
 6. แตะปุ่ม ดำ หรือ สี เพื่อเริ่มทำสำเนา
 7. เครื่องจะพรอมต์ให้คุณใส่เอกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วแตะปุ่ม OK
 8. ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะสแกนหน้าสุดท้ายแล้ว แตะปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นการพิมพ์สำเนา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย