ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Officejet Enterprise Color X555, MFP X585 - การแก้ปัญหากระดาษติดในถาดเสริม 3

การแก้ปัญหากระดาษติดในถาดเสริม 3

 1. เปิดถาด 3
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากเครื่องพิมพ์โดยดึงไปทางขวา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. หากไม่สามารถแก้ปัญหากระดาษติดที่ถาดได้ ให้ลองแก้ปัญหากระดาษติดจากทางฝาปิดด้านล่างซ้าย
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดถาด 3
  บันทึก
  ในการปิดถาด ดันตรงกลางหรือทั้งสองด้านด้วยแรงเท่ากัน หลีกเลี่ยงการดันเพียงด้านเดียว
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย