ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊ก HP - การเปิดใช้งาน Windows 7

เอกสารนี้ระบุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 7
เพื่อช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของซอฟต์แวร์ Microsoft จึงกำหนดให้เรียกทำงาน Windows ก่อนที่จะใช้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเต็ม โน้ตบุ๊ก HP ส่วนใหญ่ที่ใช้ Windows 7 ที่ติดตั้งเปิดใช้งานไว้แล้วเพื่อให้สะดวกในการตั้งค่าโน้ตบุ๊กของคุณ ทั้งนี้หากต้องการติดตั้ง Windows 7 เวอร์ชั่นอื่น (เช่น อัพเกรดเป็น Enterprise) หรือติดตั้ง Windows 7 ที่จัดซื้อเอง ให้ทำการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ Windows ยังอาจแจ้งให้คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะเปิดใช้งานไปแล้วก็ตาม

ประเภทการเปิดใช้งาน Windows 7

การเปิดใช้งาน Windows 7 มีอยู่ 2 วิธี: การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Windows และ การติดตั้งสำเร็จแบบล็อคไว้ในระบบ
 • Windows Product Activation (WPA) จะส่งเลข ID การติดตั้งไปยัง Microsoft ก่อนทำการยืนยันและเปิดใช้งาน Windows WPA เกี่ยวข้องกับหมายเลข 2 ชุด ชุดแรกเป็น ID การติดตั้ง (จัดทำโดยกรอกคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Windows 8) ที่เจ้าของโน้ตบุ๊กส่งให้กับ Microsoft ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ ชุดที่สองคือรหัสการยืนยันที่ Microsoft เป็นผู้กำหนด และใช้เพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ วิธีการนี้ใช้เมื่อทำการอัพเกรดหรือติดตั้ง Windows 7 จากแผ่นดิสก์ (ไม่ใช่ HP System Recovery)
 • การติดตั้งสำเร็จในระบบแบบล็อค (SLP) เกิดขึ้นจากที่โรงงาน ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก ด้วยระบบที่เปิดทำงาน SLP จึงสามารถเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องเปิดทำงานซอฟต์แวร์ใหม่ผ่านทาง Microsoft

การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Windows 7

การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Windows 7 จะปรากฏขึ้นเป็นระยะ ๆ หากสำเนาข้อมูล Windows ของคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน หากคุณเปิดใช้งาน Windows 7 การแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏอีกต่อไป
รูปภาพ : ตัวอย่างการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Windows 7
ตัวอย่างการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Windows 7
หากคุณอัพเกรดคอมพิวเตอร์เป็น Windows 7 จาก Windows รุ่นก่อนหน้า หรือคุณติดตั้ง Windows 7 ชุดใหม่โน้ตบุ๊กของคุณ ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณได้รับข้อความแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่โน้ตบุ๊กของคุณจำหน่ายพร้อมกับ Windows 7 ที่ติดตั้งสำเร็จ Windows 7 อาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานอีกครั้ง หรือระบบต้องมีการกู้คืนโดยใช้ HP System Recovery เพื่อกู้ระบบปฏิบัติการเป็นสภาวะดั้งเดิมจากโรง งาน

สาเหตุที่ Windows 7 อาจต้องเปิดใช้งานอีกครั้ง

หากโน้ตบุ๊กติดตั้ง Windows 8 มาสำเร็จรูป เงื่อนไขต่อไปนี้อาจทำให้ Windows ต้องเปิดใช้งานกับ Microsoft ใหม่:
 • การอัพเกรด Windows
 • เรียกใช้ HP System Recovery หลังกู้ข้อมูลจาก HP Recovery Disc
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์บางประเภท
 • การยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไฟล์บางส่วนของระบบปฏิบัติการ
 • การอัพเดต BIOS หรือการติดตั้งแฟลช BIOS ใหม่จากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ HP
 • การเปลี่ยนเมนบอร์ดด้วยเมนบอร์ดที่ไม่มี BIOS เวอร์ชั่นเฉพาะสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM)

เงื่อนไขในการเปิดทำงาน Windows

รายการต่อไปนี้ระบุคำศัพท์ที่มักใช้ระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน:
 • การเปิดทำงานผลิตภัณฑ์ของ Windows (WPA) - กำหนดให้ปลดล็อคคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสามารถใช้ Windows ได้
 • การติดตั้งล่วงหน้าเพื่อล็อคระบบ (SLP) - โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงเพื่อเปิดทำงาน Windows
 • ข้อตกลงผู้ใช้ปลายทาง (EULA) - ข้อตกลงที่ผู้ใช้ Windows จะต้องตอบรับเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Windows
 • Certificate of Authenticity (COA) - หลักฐานวิธีการระบุการเป็นเจ้าของเพื่อช่วยพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ของปลอมหรือของลอกเลียนแบบ โดยอาจอยู่ในรูปของป้ายกำกับที่มีบาร์โค้ดและหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์
 • หมายเลขรหัสการยืนยัน - โดยปกติแ้ล้วจะกำหนดโดยอิงกับคีย์ Certificate of Authenticity ที่ป้อนระหว่างการตั้งค่า Windows
 • เลขรหัสยืนยัน - เลขสำหรับกรอกในกระบวนการเปิดใช้งาน

เปิดใช้งาน Windows 7 ทางอินเทอร์เน็ต

วิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการเปิดใช้งาน Windows 8 ของคุณคือทางอินเทอร์เน็ต หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือหากไม่สะดวกในการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ดูในหัวข้อ แนวทางอื่น ๆ ในการเปิดใช้งาน Windows 7
การเปิดใช้งาน Windows 7 ทางอินเทอร์เน็ต:
 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์ system (ระบบ) ในฟิลด์ค้นหา จากนั้นเลือกแอพพลิเคชั่น System Control Panel จากรายการผลการค้นหาร
  รูปภาพ : เครื่อง
  หน้าต่าง System (ระบบ)
 3. จากหน้าต่าง System (ระบบ) ไล่รายการไปที่ Windows activation (การเปิดใช้งาน Windows) จากนั้นคลิก Change product key (เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์
  เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์
 4. จากหน้าต่าง Windows Activation (การเปิดใช้งาน Windows) เลือก Activate Windows online now (เปิดใช้งาน Windows ออนไลน์ตอนนี้)
  รูปภาพ : เปิดใช้งาน Windows ออนไลน์ตอนนี้
  เปิดใช้งาน Windows ออนไลน์ตอนนี้
 5. พิมพ์คีย์ผลิตภัณฑ์ในฟิลด์ Product Key (คีย์ผลิตภัณฑ์) คลิก Next (ถัดไป) จากนั้น ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเปิดใช้งาน
  รูปภาพ : พิมพ์คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  พิมพ์คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  คีย์ผลิตภัณฑ์อยู่บน Certificate of Authenticity ซึ่งติดอยู่กับโน้ตบุ๊ก (มักจะอยู่ด้านล่าง) หรือที่กล่องดิสก์ Windows 7
  รูปภาพ : คีย์ผลิตภัณฑ์บนป้ายกำกับ Certificate of Authenticity
  คีย์ผลิตภัณฑ์บนป้ายกำกับ Certificate of Authenticity
  หากคุณมีกล่องแผ่นดิสก์ Windows 7 ให้ดูรายละเอียดใน การใช้ฉลาก Certificate of Authenticity สำหรับอัพเกรด Windows 7 กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 6. หากเปิดทำงานผลิตภัณฑ์สำเร็จ หน้าจอแสดงการดำเนินการสำเร็จจะปรากฏขึ้นและการตั้งค่า Windows 7 ดำเนินต่อไป คุณทำสำเร็จแล้ว
  รูปภาพ : การเปิดใช้งาน Windows เสร็จสิ้น
  การเปิดใช้งาน Windows เสร็จสิ้น
หลังจากเปิดใช้งาน Windows 7 เสร็จสิ้น แอพพลิเคชั่น System จาก Control Panel (แผงควบคุม) จะแจ้งให้ทราบว่าเปิดใช้งาน Windows แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows 7 โปรดดูบทความ Microsoft TechNet ในหัวข้อ Windows Activation Technologies in Windows 7 (ภาษาอังกฤษ)

แนวทางอื่นในการเปิดใช้งาน Windows 7

แนวทางอื่นในการเปิดใช้งาน Windows 7 มีอธิบายไว้ด้านล่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย