ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro 400 M401 - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ขนาดเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยตลับผงหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
M401n
267 มม.
368 มม.
364 มม.
10 กก.
M401dn
271 มม.
368 มม.
364 มม.
11 กก.
M401dw
271 มม.
368 มม.
364 มม.
11 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝา, ถาด และอุปกรณ์ป้อนกระดาษทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
M401n
308 มม.
633 มม.
364 มม.
M401dn
383 มม.
633 มม.
364 มม.
M401dw
383 มม.
633 มม.
364 มม.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
กำลังพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิด
HP LaserJet Pro 400 M401
570 W
7.3 W
6.2 W
0.1 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 15 นาที
4ความเร็ว 33 ppm ขนาด A4 และ 35 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP LaserJet Pro 400 M4011
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (33 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.4 Bels (A) [64 dB(A)]
ไม่ได้ยิน
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์า (33 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 51 dB(A)
ไม่ได้ยิน
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP LaserJet Pro 400 M401dn, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 33 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย