ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - การติดตั้งและใช้งาน HP ePrint

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ทางเว็บที่รองรับ HP ePrint
HP ePrint เป็นบริการที่ปลอดภัยบนระบบ cloud ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ได้จากทุกที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพียงแค่ส่งอีเมลเอกสารหรือภาพที่ต้องการพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเงื่อนไขในการติดตั้ง HP ePrint
ก่อนเริ่มติดตั้ง HP ePrint เครื่องพิมพ์จะต้องผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ หากเครื่องพิมพ์ไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถใช้ HP ePrint ได้
  บันทึก
หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB, HP ePrint จะไม่ทำงาน
 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ HP ePrint
  มองหาโลโก้ HP ePrint ปุ่มหรือไอคอนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  ตัวอย่างโลโก้เครื่องพิมพ์ HP
  ภาพ: โลโก้ HP ePrint
  ภาพ: โลโก้ HP ePrint
  หากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีไอคอนหรือปุ่มนี้ ให้ไปที่ Web Services Setup (ตั้งค่าบริการทางเว็บ) Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย) เพื่อค้นหาเมนู Web Services ตามรุ่นเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
  หากไม่แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับหรือไม่ ให้ไปที่หัวข้อ ระบบการพิมพ์แบบพกพาที่รองรับเครื่องพิมพ์จาก HP.
 2. คอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย (Ethernet) หรือกับเครือข่ายไร้สายที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้
 3. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อสาย (Ethernet) ให้ตรวจสอบสายและไฟสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ หากไฟการเชื่อมต่อสีเขียวติดค้าง ไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบขณะต่อสายอยู่
  • หากคอมพิวเตอร์ต่อแบบไร้สาย ระบบไร้สายจะต้องเปิดทำงาน และเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะมีไอคอนไร้สาย และไฟสีน้ำเงินจะติดสว่างที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ไฟสถานะจะต้องติดสว่างไม่ใช่ติดกะพริบ
ขั้นตอนที่ 2: เปิด Web Services
การเปิดใช้ Web Services จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือจาก Embedded Web Server (EWS) ช่วยให้เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถสื่อสารแบบปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตกับระบบบริการการพิมพ์ทางเว็บ เช่น HP ePrint อ่านหัวข้อที่ตรงกับแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับทราบขั้นตอนการเปิด Web Services
  บันทึก
Web Services จะต้องเปิดทำงานและมีการอัพเดตเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนดเพื่อใช้งาน HP ePrint
ขั้นตอนที่ 3: ขอรับอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์
หลังจากเปิด Web Services ให้รอให้เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้า Make the Most of Your Printer (ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณให้คุ้มค่าที่สุด) หรือ Important Printer Setup Instructions (คำแนะนำที่สำคัญในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์) หน้าข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ Web Services และอีเมลแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือรหัสเคลมเครื่องพิมพ์
ในบางครั้งอาจมีความล่าช้าขณะพิมพ์หน้าข้อมูล หากคุณเปิดใช้งาน Web Services และหน้าเอกสารไม่พิมพ์ออกมา ให้รอประมาณ 5 - 10 นาที หากยังไม่ยอมพิมพ์ออกมา ให้ปิด Web Services จากนั้นเปิด Web Services อีกครั้งเพื่อขอรับหน้าข้อมูลใหม่
ค้นหาอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์ทีหน้าข้อมูล จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไป
รูปภาพ : ตัวอย่างรหัสเคลมเครื่องพิมพ์จากหน้าข้อมูล
ภาพ: ตัวอย่างรหัสเคลมเครื่องพิมพ์จากหน้าข้อมูล
หากอีเมลแอดเดรสเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้นที่หน้าข้อมูล แสดงว่าอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์คือรหัสเคลมต่อท้ายด้วย @hpeprint.com เช่น 87ajush35evfl@hpeprint.com
ขั้นตอนที่ 4: การพิมพ์ผ่าน HP ePrint
บริการ HP ePrint จัดการงานพิมพ์ โดยการส่งเอกสารและภาพแน่นอย่างปลอดภัยไปยังเครื่องพิมพ์ทางอีเมล คุณสามารถส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนตราบที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีอีเมล
ให้แน่ใจว่าตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้ของ HP ePrint อีเมก่อนที่คุณพิมพ์:
 • กรอกที่อยู่อีเมลสำหรับเครื่องพิมพ์ในฟิลด์ To (ถึง) ฟิลด์
  หากมีอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมในฟิลด์เดียวกันเป็นอีเมลแอดเดรสเครื่องพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์ HP ePrint จะยกเลิกงานพิมพ์ สำหรับผู้รับเพิ่มเติม พิมพ์อีเมลแอดเดรสในส่วน Cc: ฟิลด์
 • พิมพ์หัวข้อในบรรทัดหัวเรื่อง บรรทัดของหัวเรื่องอีเมลที่ว่างเปล่าอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ ePrint HP ยกเลิกงานพิมพ์
  หัวเรื่องอีเมลจะไม่สามารถพิมพ์ได้
 • ขนาดโดยรวมของอีเมลต้องไม่เกิน 10 MB รวมเอกสารแนบ
 • เอกสารแนบต้องไม่เกิน 10 ชิ้นต่องานพิมพ์ทางอีเมล
 • ต่อไปนี้เป็นประเภทไฟล์เอกสารที่รองรับ: ข้อความ (.txt), PDF, HTML, Microsoft Word (.doc และ.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt และ.pptx), และ Microsoft Excel (.xls และ.xlsx)
 • ต่อไปนี้เป็นประเภทไฟล์ภาพถ่ายที่รองรับ: .bmp, .gif, .jpg, .png และ.tiff
 • รูปภ่ายและรูปภาพจะต้องมีละเอียดในแนวนอน และแนวตั้งอย่างน้อย 100 dpi (จุดต่อนิ้ว)
 • เอกสารลายเซ็นต์ดิจิตอล เข้ารหัสหรือที่มีรหัสผ่านไม่รองรับการทำงานใน HP ePrint
 • HP ePrint ไม่รองรับไฟล์ OpenOffice ในตอนนี้
 • HP ePrint ไม่รองรับการพิมพ์สองหน้า (พิมพ์ทั้งสองหน้ากระดาษ)
 • คุณไม่สามารถพิมพ์เอกสารแนบอีเมลโดยไม่พิมพ์อีเมลร่วมด้วยได้
 • การประทับเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ HP ePrint ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้เวลาที่จัดทำหรือพิมพ์งานอย่างแน่ชัดเสมอไป
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้บริการ HP ePrint

ประเทศ: Flag ไทย