ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

แท็บเล็ต HP Slate 7 Extreme - วาดภาพและเขียนข้อความด้วย DirectStylus Pen (Android 4.2/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP Slate 7 Extreme ระบบ Android 4.2/Jelly Bean
แท็บเล็ต HP Slate 7 Extreme มาพร้อมกับปากกา DirectStylus ที่ช่วยให้สามารถวาดภาพ เขียนข้อความ และลบข้อความหรือภาพบนหน้าจอสัมผัสของแท็บเล็ตได้ตามความต้องการ ปากกาสไตลัสยังสามารถใช้แทนนิ้วสำหรับป้อนข้อมูลสัมผัสทั่วไป
ใช้เอกสารนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแท็บเล็ตผ่าน DirectStylus
การนำปากกาสไตลัสออกจากช่องปากกาสไตลัส
ปากกาสไตลัสจัดเก็บไว้ในช่องใส่ปากกาสไตลัส ด้านข้างของแท็บเล็ต เลื่อนปากกาสไตลัสออกจากช่องปากกาสไตลัส ดูข้อมูลเพิ่มเติมและตัวเลือกในการตอบสนองการทำงานของแท็บเล็ตเมื่อนำปากกาสไตลัสออกจากหัวข้อ เลือกการทำงานเมื่อนำปากกาสไตลัสออก
รูปภาพ : ปากกาสไลตัสเลื่อนออกจากช่องปากกาสไตลัส
ปากกาสไลตัสเลื่อนออกจากช่องปากกาสไตลัส
เขียนข้อความ วาดภาพ และลบข้อมูลผ่านปากกาสไตลัส
คุณสามารถใช้ปากกาสไตลัสเพื่อสั่งการหน้าจอสัมผัสสำหรับการทำงานทั่ว ๆ ไป เช่น การใช้งานแอพหรือพิมพ์แป้นพิพ์หน้าจอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเขียนข้อความลายมือ วาดภาพหรือลบข้อความ
  รูปภาพ : DirectStylus
  DirectStylus
 1. ยางลบ/ปากกาหัวหนา
 2. ปากกาหัวเล็ก
ทั้งหัวยางลบแบบหนาและหัวปากกาแบบเล็กของปากกาสไตลัสสามารถใช้เพื่อป้อนข้อมูลแท็บเล็ตได้ ในบางแอพพลิเคชั่น คุณสามารถวาดเส้นความกว้างต่าง ๆ ตามแรงกดที่ปากกาสไตลัส
ลบข้อความต่าง ๆ โดยวางด้านที่เรียบของหัวยางลบบนหน้าจอ เมื่อเคอร์เซอร์วงกลมปรากฏขึ้น ให้เลื่อนที่หัวยางลบผ่าข้อความที่คุณต้องการลบ ในบางแอพพลิเคชั่น คุณอาจต้องเปิดใช้ฟังก์ชั่นหัวยางลบ (ในเมนูตั้งค่าแอพที่มี) เพื่อเริ่มใช้หัวยางลบ
การใช้โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว
โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียวป้องกันการกรอกข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านมือและนิ้วขณะใช้ปากกาสไตลัส หากเปิดใช้โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว จอสัมผัสจะไม่บันทึกข้อมูลการกดสัมผัสใด ๆ จากมือและนิ้ว และจะตอบสนองเฉพาะการกดสัมผัสผ่านปากกาสไตลัส ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียวใช้ได้เมื่อนำปากกาสไตลัสออกจากช่องเสียบเท่านั้น
  บันทึก
ขณะเปิดใช้โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว แถวด้านล่างของปุ่มสั่งการ () จะเป็นเพียงส่วนเดียวของหน้าจอที่กดสัมผัสด้วยนิ้วได้
 • ขณะเปิดโหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว ไอคอนล็อคจะเป็นสีน้ำเงิน () และข้อความป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นสั้น ๆ บนหน้าจอ: เปิดใช้โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว เพื่อให้กดสัมผัสได้ตามปกติ ให้กดปุ่มสัมผัสอีกครั้ง
 • ขณะปิดใช้งานโหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว ไอคอนล็อคจะเป็นสีขาว () และจอสัมผัสจะตอบสนองต่อการกดสัมผัสทั้งจากปากกาสไตลัสและนิ้วมือ
ใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเก็บภาพหน้าจอ และเขียนหรือวาดรูปบนหน้าจอ
ขณะนำปากกาสไตลัสออกจากช่องเสียบ ไอคอนเก็บภาพหน้าจอและเครื่องมือทำหมายเหตุ () จะปรากฏขึ้นมุมล่างขวาของหน้าจอ กดเลือกไอคอนเพื่อเปิดใช้เครื่องมือ เมื่อเปิดใช้งาน ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน หน้าจอเป็นเงา และแถบเครื่องมือปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ:
  รูปภาพ : แถบเครื่องมือเก็บภาพหน้าจอและทำหมายเหตุกำกับ
  แถบเครื่องมือเก็บภาพหน้าจอและทำหมายเหตุกำกับ
 1. บันทึกรายการที่เลือก
 2. ปิดแถบเครื่องมือ
 3. เลือกหน้าจอทั้งหมด
 4. เลือกครอปหน้าจอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 5. เลือกส่วนของหน้าจอโดยใช้ชุดเครื่องมือเลือกอิสระ
 6. การเลือกปากกาทำหมายเหตุและเลือกสี
 7. แชร์
ใช้แถบเครื่องมือสำหรับงานต่อไปนี้:
 • Save (บันทึก): เลือกบันทึกรายการที่เลือกปัจจุบัน กดที่ไอคอนบันทึก ภาพจะบันทึกไปยังโฟลเดอร์ Screenshot
    บันทึก
  จะต้องเลือกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหน้าจอโดยใช้ชุดเครื่องมือเลือกรายการ
 • Close (ปิด): ปิดแถบเครื่องมือ โดยกดที่ไอคอนปิด
 • Select the entire screen (เลือกทั้งหน้าจอ): เลือกหน้าจอแท็บเล็ตทั้งหมด โดยกดเลือกไอคอนเลือกหน้าจอ
  รูปภาพ : ชุดเครื่องมือเลือกหน้าจอ
  ชุดเครื่องมือเลือกหน้าจอ
 • Select a rectangular section of the screen (เลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าบนหน้าจอ): เลือกพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้าบนหน้าจอ กดเลือกไอคอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นกดและลากนิ้วหรือปากกาสไตลัสไปบนหน้าจอในส่วนที่ต้องการเลือก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวพร้อมเส้นประจุดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพิ่มหรือลดขนาดเลือกโดยกดและลากวงกลมสีขาวที่ขอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อย้ายรายการที่เลือกไปยังส่วนอื่นของหน้าจอโดยกดและลากด้านในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  รูปภาพ : ชุดเครื่องมือเลือกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ชุดเครื่องมือเลือกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • เลือกส่วนของหน้าจอโดยใช้ชุดเครื่องมือเลือกอิสระ: เลือกส่วนของหน้าจอแบบกำหนดรูปทรงอิสระโดยกดไอคอนเลือกชุดเครื่องมือเลือกอิสระ จากนั้นวาดรูปทรงที่ต้องการบนหน้าจอ ตรวจสอบว่าปลายเส้นที่ลากต่อกับจุดเริ่มต้นของอีกเส้นเพื่อให้ได้รูปทรงปิดที่ถูกต้อง ย้ายรายการที่เลือกไปยังพื้นที่อื่นบนหน้าจอโดยกดและลากภายในรูปทรงดังกล่าว
  รูปภาพ : ชุดเครื่องมือเลือกอิสระ
  ชุดเครื่องมือเลือกอิสระ
 • วาดหรือเขียนบนหน้าจอ: ใช้ชุดเครื่องมือปากกาหมายเหตุ เพื่อเพิ่มหมายเหตุหรือภาพเขียนด้านบนหน้าจอ
  รูปภาพ : ชุดเครื่องมือปากกาเขียนหมายเหตุ
  ชุดเครื่องมือปากกาเขียนหมายเหตุ
  เปลี่ยนสีปากกาโดยกดมุมด้านขวาล่างของไอคอนปากกาเพื่อเปิดส่วนแสดงรายการเลือกสี จากนั้นกดเลือกสีที่ต้องการใช้
  รูปภาพ : สีปากกาเขียนหมายเหตุ
  สีปากกาเขียนหมายเหตุ
 • Share the current selection with an app (แชร์รายการที่เลือกปัจจุบันกับแอพ): ใช้ส่วนของหน้าจอที่เลือกผ่านเครื่องมือเลือกกดเลือกที่ไอคอนแชร์ กดเลือกแอพที่คุณต้องการแชร์ส่วนที่เลือก แอพจะเปิดขึ้นมา แอพบางตัวต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อนำเข้ารายการที่เลือก ในกรณีที่จำเป็น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์รายการที่เลือกกับแอพ
  รูปภาพ : เมนู Share (แชร์)
  เมนู Share (แชร์)
 • ล้างรายการที่เลือกปัจจุบันและ/หรือหมายเหตุกำกับ: ล้างรายการที่เลือกหรือหมายเหตุกำกับจากหน้าจอโดยไม่ปิดแถบเครื่องมือโดยหมุนแท็บเล็ต 90 องศา
การเปลี่ยนแปลงค่าของปากกาสไตลัส
เปลี่ยนการทำงานของปากกาสไตลัสกับแท็บเล็ตโดยใช้เมนูตั้งค่า DirectStylus ในรายการ All apps (แอพทั้งหมด) เลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกดเลือก DirectStylus
รูปภาพ : DirectStylus
DirectStylus
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า DirectStylus:
เลือกการดำเนินการเมื่อนำปากกาสไตลัสออก
ขณะนำปากกาสไตลัสออกจากแท็บเล็ต การดำเนินการเบื้องต้นสำหรับแท็บเล็ตคือการเปิด DirectStylus Launcher ซึ่งมีรายการแอพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับปากกาสไตลัส ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานเมื่อนำปากกาสไตลัสออกหรือเพิ่มแอพไปยัง DirectStylus Launcher
 1. จากเมนูตั้งค่า DirectStylus กดเลือก Default action when DirectStylus removed (การดำเนินการเบื้องต้นเมื่อนำ DirectStylus ออก)
  รูปภาพ : การดำเนินการเริ่มต้นเมื่อนำ DirectStylus ออก
  การดำเนินการเริ่มต้นเมื่อนำ DirectStylus ออก
 2. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  รูปภาพ : ตัวเลือกสำหรับการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อนำ DirectStylus ออก
  ตัวเลือกสำหรับการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อนำ DirectStylus ออก
  • None (ไม่มี): ไม่มีการดำเนินการใด ๆ เมื่อนำปากกาสไตลัสออก
  • Open DirectStylus Launcher (เปิด DirectStylus Launcher): การถอดปากกาไสตลัสออกจะเป็นการเปิด NVIDIA DirectStylus Launcher อัตโนมัติซึ่งประกอบไปด้วยแอพสำหรับใช้งานร่วมกับปากกาสไตลัส แอพติดตั้งสำเร็จที่ปรากฏในตัวเริ่มใช้งานนี้ได้แก่ Tegra Drawและ Write หากคุณมีแอพอื่นติดตั้งที่คุณต้องการเพิ่มไปยังตัวเริ่มใช้งาน กดเลือก Add + (เพิ่ม) และเลือกแอพที่ต้องการจากรายการ
  • Launch app (เรียกใช้แอพ): เลือกแอพเพื่อเปิดใช้อัตโนมัติเมื่อนำปากกาสไตลัสออก
   รูปภาพ : เรียกใช้แอพ
   เรียกใช้แอพ
แสดงหรือซ่อนเคอร์เซอร์
เคอร์เซอร์ปากกาและยางลบเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อปากกาหรือยางลบสัมผัสโดนหน้าจอ เคอร์เซอร์ที่ปรากฏขึ้นที่จุดสัมผัส ปิดเคอร์เซอร์สำหรับวาดและลบโดยลบเครื่องหมาย เปิดเคอร์เซอร์สำหรับวาดและลบโดยทำเครื่องหมายกลับคืน
รูปภาพ : การตั้งค่าเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเคอร์เซอร์
ปรับค่าการปฏิเสธสัญญาจากฝ่ามือด้วยระบบหน่วง pen-to-touch
ขณะเขียนบนจอสัมผัสผ่านปากกาสไตลัส อาจมีการกรอกข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจจากนิ้วมือหรือฝ่ามือในบางครั้ง แท็บเล็ตจะพยายามป้องกันการกรอกข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านค่าหน่วง pen-to-touch โดยคุณสามารถปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนของคุณ
รูปภาพ : ค่าการหน่วง pen-to-touch
ค่าการหน่วง pen-to-touch
จอสัมผัสจะไม่รับสัญญาณใด ๆ จากนิ้วหรือฝ่ามือขณะปากกาสไตลัสสัมผัสกับหน้าจอ และในช่วงสั้น ๆ หลังจากยกปากกาสไตลัสจากหน้าจอ ปรับเวลาหน่วง pen-to-touch:
 • ค่าเริ่มต้นการหน่วง pen-to-touch ที่ 0.5 วินาทีจะทำให้จอสัมผัสไม่ตอบสนองต่อการกดสัมผัสที่ไม่ได้มาจากปากกาสไตลัสหลังจากปากกาสไตลัสพ้นจากหน้าจอ ระยะเวลาการหน่วงสามารถปรับจาก 0.5 ได้จนถึง 3 วินาทีเป็นช่วง ๆ ละ 0.5 วินาที
 • หากตั้งค่าหน่วง pen-to-touch เป็น Only during pen (เฉพาะระหว่างใช้ปากกา) จอสัมผัสจะตอบสนองต่อการกดสัมผัสนอกเหนือจากปากกาสไตลัสทันทีที่ยกปากกาสไตลัสจากหน้าจอ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ DirectStylus
หัวข้อนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการใช้ปากกาสไตลัสกับแท็บเล็ตของคุณ
จอสัมผัสรับสัญญาณป้อนข้อมูลจากนิ้วมือได้อยู่หรือไม่ขณะใช้ปากกาสไตลัส
ขณะปากกาสไตลัสสัมผัสที่หน้าจอ จอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสอื่นใด จอสัมผัสอาจปฏิเสธสัญญาณจากนิ้วมือเป็นช่วงสั้น ๆ หลังจากปากกาสไตลัสพ้นจากหน้าจอ ปรับค่านี้โดยเข้าไปที่หัวข้อ ปรับค่าการปฏิเสธสัญญาณสั่งการจากฝ่ามือด้วยระบบหน่วง pen-to-touch
หลังจากพ้นระยะหน่วง pen-to-touch แล้ว นิ้วมือของคุณสามารถใช้กดสั่งการอุปกรณ์ได้หากปิดโหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียวไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ การใช้โหมดปากกาสไตลัสอย่างเดียว
  บันทึก
แอพบางตัว เช่น Write จะตอบสนองเฉพาะกับปากกาสไตลัสเท่านั้น
สามารถใช้ลายมือเพื่อเขียนอีเมลและเอกสารข้อความอื่น ๆ ได้หรือไม่
ไม่มีแอพติดตั้งสำเร็จในแท็บเล็ตที่รองรับการแปลงลายมือเป็นข้อความ ทั้งนี้สามารถค้นหาแอพอ่านลายนิ้วมืออื่น ๆ ได้จาก Google Play Store (ภาษาอังกฤษ)
ปากกาสไตลัสใช้แบตเตอรี่หรือต้องชาร์จไฟหรือไม่
ไม่ต้อง DirectStylus ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน
ทำไม DirectStylus ทำงานไม่เหมือนกันเมื่อใช้กับอุปกรณ์จอสัมผัสอื่น ๆ
DirectStylus ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต HP Slate 7 Extreme การทำงานอาจแตกต่างไป หรืออาจไม่สามารถใช้ปากกาสไตลัสได้เลยกับอุปกรณ์จอสัมผัสอื่น ๆ
ฉันบันทึกภาพวาดไว้แต่หาไม่เจอ เก็บไว้ที่ไหน
ตามค่าเริ่มต้น ภาพวาดจะเก็บไว้ในอัลบั้ม Drawings และสามารถเรียกใช้ผ่านแอพ Gallery ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการดูภาพจากแท็บเล็ตได้จากเอกสารให้บริการของ HP การรับฟังเพลง เปิดดูวิดีโอและรับชมภาพ (Android 4.2/Jelly Bean)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย