ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์
ขนาดเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยตลับผงหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
CM4540
575 มม.
617 มม.
827 มม.
54.8 กก.
CM4540f
1119 มม.
668 มม.
849 มม.
75.7 กก.
CM4540fskm
1119 มม.
668 มม.
1012 มม.
88.6 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝา, ถาด และอุปกรณ์ป้อนกระดาษทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
CM4540
916 มม.
859 มม.
1168 มม.
CM4540f
1460 มม.
904 มม.
1250 มม.
CM4540fskm
1460 มม.
904 มม.
1413 มม.
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง
การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
กำลังพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิด
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP
780 W
91 W
21.5 W
0.3 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 30 นาที
4ความเร็ว 40 ppm ขนาด A4 และ 42 ppm ขนาด Letter
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 8.5 A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์
การส่งเสียงรบกวน
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP1
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (40 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 7.2 Bels (A) [72 dB(A)]
LWAd = 5.4 Bels (A) [54 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์า (40 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
LpAm = 39 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ:HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 40 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 27°C
10° ถึง 30°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3000 ม.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย