ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro and HP LaserJet Pro MFP - อัปเดตเฟิร์มแวร์

HP จะมีการอัปเดตเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ, แอปพลิเคชัน Web Services ใหม่ และคุณสมบัติใหม่ในแอปพลิเคชัน Web Services ที่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เดียว เมื่อคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ แอปพลิเคชัน Web Service จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
มีสามวิธีที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์นี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เท่านั้นเพื่ออัปเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

วิธีที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อโหลดเฟิร์มแวร์จากแผงควบคุม (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น) และ/หรือตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้โหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตโดยอัตโนมัติ สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB ให้ข้ามไปที่วิธีที่สอง
 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet) หรือไร้สายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า
  • สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้แตะปุ่มการตั้งค่า
  • สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา
 3. เลื่อนและเปิดเมนู บริการ แล้วเปิดเมนู การอัปเดต LaserJet
  บันทึก
  หากไม่มีตัวเลือก การอัปเดต LaserJet ในรายการ ให้ใช้วิธีที่สอง
 4. ตรวจสอบการอัปเดต
  • สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้แตะ ตรวจหาการอัปเดตตอนนี้
  • สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้เลือก ตรวจสอบการอัปเดต
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอร์ชันใหม่กว่า กระบวนการอัปเดตจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
 5. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดต
  จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า
  • สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้แตะปุ่มการตั้งค่า
  • สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา
  เลื่อนและเปิดเมนู บริการ เปิดเมนู การอัปเดต LaserJet แล้วเลือกเมนู จัดการการอัปเดต
  ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ
  • สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้ตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช่ (ใช่) แล้วตั้งค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด
  • สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้ตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช่ แล้วตั้งค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด

วิธีที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Firmware Update Utility

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Firmware Update Utility จาก HP.com ด้วยตนเอง
บันทึก
วิธีนี้เป็นตัวเลือกเดียวในการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และยังใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ด้วย
 1. ไปที่ www.hp.com/go/support คลิกลิงค์ Drivers & Software พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ในฟิลด์ค้นหา กดปุ่ม ENTER แล้วเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการผลการค้นหา
 2. เลือกระบบปฏิบัติการ
 3. ภายใต้ส่วน Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility
 4. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกครั้ง
 5. เมื่อยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก Send Firmware
  บันทึก
  ในการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งก่อนหรือหลังกระบวนการอัปเดต ให้คลิก Print Config
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดยูทิลิตี


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย