ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

แนะนำ

HP จะมีการอัปเดตเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ, แอปพลิเคชัน Web Services ใหม่ และคุณสมบัติใหม่ในแอปพลิเคชัน Web Services ที่มีอยู่ คุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเหล่านี้ เมื่อคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ แอปพลิเคชัน Web Service จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ภาพรวมวิดีโอ

วิดีโอด้านล่างนี้แสดงวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ ขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ ดูวิดีโอที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
วิดีโอต่อไปนี้ใช้กับรุ่นเครื่องพิมพ์ M329, M428, M429 และ M479:
วิดีโอต่อไปนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ และเครื่องพิมพ์บางรุ่นที่มีแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด:
บันทึก
หากขั้นตอนในวิดีโอเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูในส่วนด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนที่ถูกต้อง

อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

มีสองวิธีที่ได้รับการสนับสนุน (อยู่ในรายการด้านล่าง) ในการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์นี้
เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้และทำตามขั้นตอนที่ให้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USB ให้ใช้วิธีที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ยูทิลิตี้ HP Printer Update


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย