ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise M855 - ข้อกำหนดจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่องพิมพ์
M855dn
A2W77A
M855xh
A2W78A
M855x+
A2W79A
M855x+
D7P73A
การจัดการกระดาษ
ถาด 1 (ความจุ 100 แผ่น)
ถาด 2 (ความจุ 500 แผ่น)
ถาดป้อนกระดาษขนาด 3x500 แผ่น
บันทึก
ตัวเลือกสำหรับรุ่น M855dn ถ้าอุปกรณ์เสริมอินพุตนี้ถูกติดตั้งไว้ อุปกรณ์เสริมตกแต่งตัวเลือกก็ยังสามารถติดตั้งกับรุ่น M855dn ได้ด้วย
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น
บันทึก
ตัวเลือกสำหรับรุ่น M855dn ถ้าอุปกรณ์เสริมอินพุตนี้ถูกติดตั้งไว้ อุปกรณ์เสริมตกแต่งตัวเลือกก็ยังสามารถติดตั้งกับรุ่น M855dn ได้ด้วย
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
อุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม 1x500 แผ่นพร้อมตู้ ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก
บันทึก
ถ้าอุปกรณ์เสริมอินพุตนี้ถูกติดตั้งไว้ อุปกรณ์เสริมตกแต่งตัวเลือกก็ยังสามารถติดตั้งกับรุ่น M855dn ได้ด้วย
อุปกรณ์เสริมตกแต่งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริม
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเสริมพร้อมอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับที่เจาะรู 2/4
ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก
อุปกรณ์เสริมตกแต่งอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กเสริม
ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กเสริมพร้อมอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับที่เจาะรู 2/3
ใช้ได้ในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กเสริมพร้อมอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับที่เจาะรู 2/4
ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับพิมพ์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ และอัปเกรดเฟิร์มแวร์
การสื่อสารระยะใกล้ (Near Field Communication - NFC) ของ HP และอุปกรณ์เสริมไร้สายโดยตรง (Wireless Direct) สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวเลือก NFC ของ HP และอุปกรณ์เสริมไร้สายโดยตรง (Wireless Direct) สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
HP High-Performance Secure Hard Disk
หน้าจอแผงควบคุมและการป้อน
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
พิมพ์
พิมพ์ได้สูงสุด 46 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 45 ppm บนกระดาษขนาด Letter
การพิมพ์ผ่าน USB แบบเข้าถึงง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
โซลูชันการพิมพ์มือถือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการพิมพ์มือถือที่:
www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • HP ePrint ผ่านอีเมล
  • ซอฟต์แวร์ HP ePrint1
  • แอปพลิเคชัน HP ePrint
  • HP ePrint Enterprise
  • HP ePrint Home & Biz
  • แอปพลิเคชัน HP Printer Control
  • Google Cloud Print
  • AirPrint
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ2,3
Windows XP SP3 หรือใหม่กว่าเวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
บันทึก
ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับเวอร์ชัน 64 บิต แต่ไดรเวอร์การพิมพ์รองรับ
บันทึก
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Vista เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
บันทึก
ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์การพิมพ์ไม่รองรับ Windows Vista Starter
Windows 7 SP1 หรือใหม่กว่าเวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
Windows 8 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
Windows 2003 Server SP2 หรือใหม่กว่าเวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
บันทึก
ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับเวอร์ชัน 64 บิต แต่ไดรเวอร์การพิมพ์รองรับ
บันทึก
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2003 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Server 2008 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
Windows Server 2008 R2 เวอร์ชัน 64 บิต
Windows Server 2012, 64 บิต
Mac OS X 10.6, 10.7 Lion และ 10.8 Mountain Lion
1ซอฟต์แวร์ HP ePrint รองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Windows® XP SP3 หรือสูงกว่า (32 บิต) ได้ถึงซอฟต์แวร์ ePrint เวอร์ชัน 3; Windows Vista® (32 บิตและ 64 บิต); Windows 7 SP 1 หรือสูงกว่า (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8 (32 บิตและ 64 บิต) และ Mac OS X เวอร์ชัน 10.6, 10.7 Lion และ 10.8 Mountain Lion
2รายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6, UPD PCL 6, UPD PCL 5, UPD PS และ Mac และกับซีดีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีมาในกล่อง สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljM855 สำหรับความช่วยเหลือทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐฯ ไปที่ www.hp.com/support เลือกประเมทศ/พื้นที่ แล้วคลิก ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ ป้อนชื่อและหมายเลขเครื่องพิมพ์ ในพื้นที่ ตัวเลือกการดาวน์โหลด คลิก ไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ คลิกรุ่นระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
3แผ่นซีดีตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ทำหน้าที่ติดตั้งไดรเวอร์ HP PCL 6 แบบแยกสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมด้วยซอฟแวร์เสริมอื่นๆ ซอฟต์แวร์ตัวติดตั้งของ Mac ไม่ได้รวมอยู่บนแผ่นซีดี แผ่นซีดีมีขั้นตอนในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวติดตั้งของ Mac จาก www.hp.com ขั้นตอนในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวติดตั้งของ Mac มีดังนี้ ไปที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/พื้นที่ แล้วคลิก ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ ป้อนชื่อและหมายเลขเครื่องพิมพ์ ในพื้นที่ ตัวเลือกการดาวน์โหลด คลิก ไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ คลิกรุ่นระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝาทั้งหมดและด้วยตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพ
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
M855dn
1003.3 มม.
736.6 มม.
723.9 มม.
85.2 กก.
M855xh
1003.3 มม.
736.6 มม.
723.9 มม.
121.3 กก.
M855x+
1003.3 มม.
736.6 มม.
723.9 มม.
124.2 กก.
รูปภาพ : ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อปิดฝาและถาดทั้งหมด
ข้อกำหนดด้านพื้นที่เมื่อเปิดฝาและถาดทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
M855dn
1003.3 มม.
1498.6 มม.
1244.6 มม.
M855xh
1003.3 มม.
1498.6 มม.
1244.6 มม.
M855x+
1003.3 มม.
1498.6 มม.
1244.6 มม.
รูปภาพ : ข้อกำหนดด้านพื้นที่เมื่อเปิดฝาและถาดทั้งหมดจนสุด
ขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์เสริมเมื่อปิดฝาทั้งหมด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3x500 แผ่น
387 มม.
699 มม.
711 มม.
36.1 กก.
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น
387 มม.
699 มม.
711 มม.
39 กก.
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1x500 แผ่น (สามารถใช้ได้ในแถบยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)
387 มม.
699 มม.
711 มม.
25.1 กก.
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
1003.3 มม.
736.6 มม.
571.9 มม.
60 กก.
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู
1003.3 มม.
736.6 มม.
723.9 มม.
32 กก.
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก
1003.3 มม.
736.6 มม.
571.9 มม.
60 กก.
ตัวทำเครื่องหมายคู่มือเล่มเล็กด้วยการเจาะรู
1003.3 มม.
736.6 มม.
723.9 มม.
32 กก.
รูปภาพ : ขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์เสริมตกแต่งเมื่อปิดฝาและถาดทั้งหมด
รูปภาพ : ขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่มีที่เจาะรูเมื่อปิดฝาและถาดทั้งหมด
ข้อกำหนดด้านพื้นที่สำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่เชื่อมต่อเมื่อเปิดฝาและถาดทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่ไม่มีที่เจาะรู
1231.9 มม.
1498.6 มม.
2006.6 มม.
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่มีที่เจาะรู
1231.9 มม.
1498.6 มม.
2159 มม.
รูปภาพ : ข้อกำหนดด้านพื้นที่สำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่เชื่อมต่อเมื่อเปิดฝาและถาดทั้งหมดจนสุด
รูปภาพ : ข้อกำหนดด้านพื้นที่สำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่มีที่เจาะรูที่เชื่อมต่อเมื่อเปิดฝาและถาดทั้งหมดจนสุด

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
การพิมพ์และการทำสำเนา
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
เปิดอัตโนมัติ/ปิดอัตโนมัติ
ปิด
HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880
1100 W
80 W
8.0 W
1.2 W
0.4 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 15 นาที
4ความเร็ว 46 ppm ขนาด A4 และ 45 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 110 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP Color LaserJet Enterprise M8551
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (46 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 7.1 Bels (A) [71 dB(A)]
LWAd = 4.0 Bels (A) [40 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์ (46 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 55 dB(A)
LpAm = 24 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP Color LaserJet Enterprise M855dn, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 46 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 30°C (59 to 86°F)
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย