ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro - วิธีการแฟกซ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M127fs, M127fw และ M128fw
บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP สำหรับส่งและรับแฟกซ์
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ติดตั้งเครื่องพิมพ์
ฮาร์ดแวร์จะต้องติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วก่อนต่อระบบแฟกซ์ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิจารณาประเภทระบบโทรศัพท์ที่คุณใช้
สามารถเลือกโทรศัพท์แบบ parallel (ขนาน) หรือ serial (อนุกราม) ตามประเทศ/พื้นที่ของคุณ คำแนะนำในการตั้งค่าแฟกซ์จะแตกต่างกันไปตามการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ว่าเป็นแบบอนุกรมหรือขนาน
หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณแสดงอยู่ด้านล่าง ให้้เข้าไปที่ Setting up the Printer to Send and Receive Faxes (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อส่งและรับแฟกซ์) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าแฟกซ์
ออสเตรีย
เยอรมัน
โปรตุเกส
เบลเยียม
ไอร์แลนด์
สเปน
เดนมาร์ก
อิตาลี
สวีเดน
ฟินแลนด์
นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร
หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณไม่ได้แสดงรายการ ให้ทำตามคำแนะนำในเอกสารชุดนี้
ขั้นตอนที่สาม: การตั้งค่าแฟกซ์
ข้อสำคัญ! ใช้สายโทรศัพท์และอะแดปเตอร์ที่จัดมาให้ในกล่องเครื่องพิมพ์เพื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องเสียบโทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอาจไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้
คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับประเภทโทรศัพท์ที่คุณมี จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ระบบแฟกซ์จาก HP
ขั้นตอนที่สี่: ตั้งค่าระดับเสียงแฟกซ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับระดับเสียงสัญญาณแฟกซ์เรียกเข้า
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 2. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 3. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ System Setup (ตั้งค่าระบบ) จากนั้นกดเลือก Volume Setting (ค่าระดับเสียง)
 4. กด Off, Soft, Medium หรือ Loud (ปิด เบา ปานกลางหรือดัง)
 5. เลือกไอคอน Home () เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
ขั้นตอนที่ห้า: การกำหนดหัวแฟกซ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าหัวแฟกซ์ หัวแฟกซ์จะพิมพ์พร้อมกับแฟกซ์ที่คุณจัดส่ง
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 2. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 3. เลือก Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์) จากนั้นเลือก Basic Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์เบื้องต้น)
 4. กด Fax Header (หัวแฟกซ์) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 5. จากฟิลด์ Enter your fax number (กรอกหมายเลขแฟกซ์) ใช้แป้นตัวเลขเพื่อพิมพ์เบอร์แฟกซ์ จากนั้นกด OK (ตกลง)
    บันทึก
  จำนวนอักขระสูงสุดสำหรับหมายเลขแฟกซ์คือ 20 ตัว
 6. จากฟิลด์ Enter your company name (ชื่อบริษัท) ใช้แป้นตัวเลขเพื่อพิมพ์หัวแฟกซ์ จากนั้นกด OK (ตกลง)
    บันทึก
  จำนวนอักขระสูงสุดสำหรับหัวแฟกซ์คือ 40 ตัว
 7. เลือกไอคอน Home () เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
ขั้นตอนที่หก: เรียกใช้ระบบทดสอบแฟกซ์
พิมพ์หน้าแฟกซ์ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งค่าแฟกซ์ได้ถูกต้อง
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 2. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 3. กดเลือก Service (บริการ) จากนั้นกดเลือก Fax Service (บริการเกี่ยวกับแฟกซ์)
 4. เลือก Run Fax Test (เรียกใช้การทดสอบแฟกซ์) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานทดสอบแฟกซ์ออกมา
 5. ตรวจสอบค่าแฟกซ์ที่ระบุในรายงานเพื่อให้แน่ใจว่าค่าถูกต้อง การตั้งค่าแฟ็กซ์เปล่าหรือผิดอาจทำให้เกิดปัญหาการรับส่งแฟ็กซ์ได้
    บันทึก
  หากการทดสอบผิดพลาด ให้ตรวจดูรายงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบ

ประเทศ: Flag ไทย