ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M127fn - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์

การติดตั้งเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอน เหล่านี้ตามลำดับ.

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง

อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่สอง: นำบรรจุภัณฑ์ออก จากนั้นเตรียมเครื่องพิมพ์ไว้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นเตรียมเครื่องพิมพ์สำหรับใช้งาน
 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นนำบรรจุภัณฑ์ออก
 2. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นที่มั่นคง ไม่มีฝุ่นและอากาศถ่ายเทสะดวก รวมทั้งไม่โดนแสงแดด
 3. ดึงเทปบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงเทปบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ดึงเทปบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องพิมพ์
 4. ยกชุดสแกนเนอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : ยกชุดสแกนเนอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบด้านบน
  ภาพ: เปิดชุดสแกนเนอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบด้านบน
 5. นำโฟมป้องกันออกจากช่องตลับหมึก
  รูปภาพ : นำโฟมป้องกันออก
  ภาพ: นำโฟมป้องกันออก
 6. นำตลับหมึกพิมพ์ออก จากนั้นวางไว้ในที่ปลอดภัย
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออก จากนั้นวางแยกไว้ในที่ปลอดภัย
 7. นำบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: นำบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
 8. จับตลับหมึกทั้งสองด้านแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  รูปภาพ : ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
  ภาพ: ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
 9. ถอดคลิปสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดคลิปสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ถอดคลิปพลาสติกสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
 10. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
 11. กำหนดตำแหน่งตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นใส่ตลับหมึกเข้าไปจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 12. ปิดฝาครอบด้านบน จากนั้นปิดชุดสแกนเนอร์
 13. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
  ภาพ: นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
 14. ยึดถาดป้อนกระดาษเข้ากับเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ยึดถาดป้อนกระดาษเข้ากับเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ยึดถาดป้อนกระดาษเข้ากับเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: ใส่กระดาษ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store
 1. เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออกให้สุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
  ภาพ: เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
 2. ใส่กระดาษ U.S. letter หรือ A4 ในถาดกระดาษปึกหนึ่ง โดยให้ขอบช่วงกว้างหันไปด้านหน้าและให้ด้านพิมพ์หงายขึ้น ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
 3. เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  บันทึก
  อย่าดันที่กั้นแนวกระดาษแน่นจนชิดเกินไปกับกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้าด้านใน
  ภาพ: เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้าด้านใน

ขั้นตอนที่สี่: ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 1. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. เสียบสายไฟเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าโดยตรง
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 3. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มการทำงานและทำการปรับเทียบระบบ
  บันทึก
  รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ห้า: เลือกภาษา

ระหว่างการปรับเทียบ เมนู Language (ภาษา) จะปรากฏขึ้น
กดปุ่มลูกศรขวา () จนภาษาที่ต้องการปรากฏขึ้น จากนั้นกด OK (ตกลง)

ลิงค์ไปยังคำแนะนำในการติดตั้งระบบแฟกซ์

ดูคำแนะนำในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับส่งแฟกซ์โดยคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อส่งและรับแฟกซ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย