ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การติดตั้ง Windows Media Center ใน Windows 8

เอกสารนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ HP PC และโน้ตบุ๊กระบบ Windows 8
Windows Media Center ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 8 แต่สามารถติดตั้งเป็นคุณสมบัติการใช้งานเสริมโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 Pro Windows Media Center ไม่มีอยู่ใน Windows 8 RT
บันทึก
หากคุณไม่ได้ใช้ Windows 8 รุ่นล่าสุด กราฟิกและข้อมูลบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 8 Pro หรือไม่

หากไม่ได้ติดตั้ง Windows 8 Pro เวอร์ชั่นล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องทำการอัพเกรดก่อนติดตั้ง Windows Media Center
ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 8 เวอร์ชั่นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติใช้งาน) เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติใช้งาน) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : Program and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ)
  ฟิลด์ค้นหาที่เลือก Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติใช้งาน)
 2. จาก Windows edition (เวอร์ชั่นของ Windows) ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Windows 8 เวอร์ชั่นใด
  รูปภาพ : ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 เวอร์ชั่นพื้นฐาน
  ตัวอย่างข้อมูลระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 เวอร์ชั่นพื้นฐาน

การเพิ่ม Windows Media Center โดยติดตั้ง Windows 8 Pro Pack

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 เวอร์ชั่นพื้นฐานจะต้องอัพเกรดเป็น Windows 8 Pro ก่อนสามารถติดตั้ง Windows Media Center ได้ Windows 8 Pro Pack เป็นการอัพเกรด Windows 8 เป็นเวอร์ชั่น Pro ซึ่งจะมี Windows Media Center และคุณสมบัติการทำงานเพิ่มเติมต่าง ๆ
 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ add features (เพิ่มคุณสมบัติใช้งาน) เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก Add features to Windows 8.1 (เพิ่มคุณสมบัติใช้งานสำหรับ Windows 8.1) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : Add Features (เพิ่มคุณสมบัติใช้งาน)
  ฟิลด์ค้นหาที่เลือก Add features to Windows 8.1 (เพิ่มคุณสมบัติใช้งานสำหรับ Windows 8.1) ไว้
  หน้าต่าง Add features to Windows 8.1 (เพิ่มคุณสมบัติใช้งานสำหรับ Windows 8.1) จะเปิดขึ้นมา
 3. หากได้รับแจ้งโดย User Account Control (ส่วนควบคุมบัญชีผู้ใช้) เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Yes (ใช่)
  เพิ่มคุณสมบัติ Pro Pack โดยใช้หัวข้อสองหัวข้อต่อไปนี้พิจารณาจากเกณฑ์ว่าคุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์หรือไม่:

เพิ่ม Windows 8 Media Center Pack ไปยัง Windows 8 Pro

หากติดตั้ง Windows 8 Pro ไว้ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ให้ดาวน์โหลด Windows 8 Media Center Pack เพื่อติดตั้ง Windows Media Center
 1. กดปุ่ม Windows + W เพื่อค้นหา Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากฟิลด์ Settings search (ค้นหาค่าปรับตั้ง) ให้พิมพ์ add features (เพิ่มคุณสมบัติใช้งาน)
 3. คลิกที่ไอคอน Add features to Windows 8 (เพิ่มคุณสมบัติใช้งานไปยัง Windows 8)
 4. หากได้รับแจ้งโดย User Account Control (ส่วนควบคุมบัญชีผู้ใช้) เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Yes (ใช่)
  หน้าต่าง Add features to Windows 8 (เพิ่มคุณสมบัติใช้งานสำหรับ Windows 8) จะเปิดขึ้นมา
  เพิ่ม Windows Media Center โดยใช้หัวข้อสองหัวข้อต่อไปนี้พิจารณาจากเกณฑ์ว่าคุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์หรือไม่:

การเปิด Windows Media Center เป็นครั้งแรก

Windows Media Center สามารถเรียกใช้ได้จากหน้าจอ Start (เริ่ม) โดยสามารถปักหมุดโปรแกรมไว้กับทาสก์บาร์เดสก์ทอปของ Windows
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) ดับเบิลคลิกที่แถบรายการ Windows Media Center
  รูปภาพ : แถบรายการ Windows Media Center ในเมนู Start (เริ่ม)
   แถบรายการ Windows Media Center ที่เลือกอยู่ในเมนู Start (เริ่ม)
 2. จาก Windows Media Center ให้ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งบนหน้าจอ
 3. ปักหมุด Windows Media Center ที่ทาสก์บาร์เดสก์ทอป (เผื่อเลือก) โดยเปิด Windows Media Center คลิกขวาที่ไอคอน จากนั้นเลือก Pin this program to the taskbar (ปักหมุดโปรแกรมนี้ไว้ที่ทาสก์บาร์) จากรายการ
  รูปภาพ : Windows Media Center ในทาสก์บาร์เดสก์ทอป
  เดสก์ทอป Windows 8 ที่คลิกขวาเลือกไอคอน Windows Media Center ไว้และเลือก Pin this program to the taskbar (ปักหมุดโปรแกรมนี้ไว้ที่ทาสก์บาร์) ไว้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย