ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - การแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลของ HP (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ใช้ Windows 8
การดำเนินการกู้คืนระบบแบบเต็มรูปแบบจะต้องใช้เวลา (สองถึงชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์) และจะมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก บางครั้งอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เมื่อต้องย้ายข้อมูลจำนวนมาก ใช้เอกสารนี้เพื่อแก้ปัญหาการกู้คืนใน Windows 8
  หมายเหตุ
การกู้คืนระบบจะลบไฟล์ โปรแกรม และงานที่บันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ออกทั้งหมด สำรองข้อมูลสำคัญไว้ก่อนที่จะทำการกู้คืนเสมอ
  หมายเหตุ
หากมีการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์อื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์สื่อของ HP ให้ปลดการเชื่อมต่อสายข้อมูลและสายไฟออกจากด้านหลังของไดรฟ์นั้นๆ ก่อนที่จะทำการกู้คืนระบบ การดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลบนไดรฟ์อื่นๆ หาย
การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP
การกู้คืนระบบอาจใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ทำตามคำแนะนำในหัวข้อที่ตรงกับประเภทการกู้ข้อมูลของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาในการกู้ข้อมูล
การแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลโดยเริ่มต้นจากฮาร์ดไดร์ฟ
หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการกู้ระเบิดที่เริ่มดำเนินการจากฮาร์ดไดร์ฟ เลือกหัวข้อที่ตรงกับกรณีของคุณ
การแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลโดยเริ่มต้นจาก CD หรือ DVD
หัวข้อต่อไปนี้ระบุวิธีแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลที่เริ่มต้นจากแผ่น CD หรือ DVD เลือกหัวข้อที่ตรงกับกรณีของคุณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ได้จากหัวข้อที่ตรงกับรหัสข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้
 • การใช้แผ่นดิสก์สำหรับการกู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น แผ่นดิสก์ที่จัดทำหรือสั่งมาสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • ข้อมูลการกำหนดค่าบนเมนบอร์ดหรือฮาร์ดไดรฟ์ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องจากโรงงานขณะที่ผลิตคอมพิวเตอร์
 • มีการเปลี่ยนแผงวงจรหลักบนคอมพิวเตอร์ของคุณไปใช้แผงวงจรหลักที่ไม่ใช่อะไหล่รุ่นเดียวกัน ในกรณีนี้ คุณจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หรือเปลี่ยนเมนบอร์ดเป็นรุ่นเดิม
หากข้อผิดพลาดนี้เปิดขึ้นมาและคุณใช้ดิสก์ที่สั่งจาก HP หรือที่ฝ่ายบริกาของ HP จัดส่งให้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีดิสก์กู้ข้อมูลที่ถูกต้อง (ที่ส่งจาก HP) โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สืบค้นหมายเลขบิลท์ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • จากหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิกที่แถบรายการ Desktop (เดสก์ทอป) มองหาหมายเลขบิลท์ที่มุมด้านขวาล่างของเดสก์ทอป Windows
  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเปิด Windows คุณสามารถดูบิลท์ซอฟต์แวร์บนสติกเกอร์ที่อยู่ด้านนอกของเคสคอมพิวเตอร์
 2. เปรียบเทียบหมายเลขบิลท์ซอฟต์แวร์กับหมายเลขบิลท์บนแผ่นดิสก์สำหรับการกู้ข้อมูล
  • หากหมายเลขบิลท์ซอฟต์แวร์ตรงกับหมายเลขบนแผ่นดิสก์สำหรับการกู้ข้อมูลของคุณและการกู้คืนยังคงล้มเหลวโดยแสดงข้อผิดพลาดนี้ HP จะต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับคุณก่อนสามารถกู้ข้อมูลได้
  • หากหมายเลขที่ดิสก์กู้ข้อมูลไม่เหมือนกับเลขบิลท์ซอฟต์แวร์ ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การค้นหาดิสก์กู้ข้อมูลจาก HP หรือไดร์ฟ HP USD สำหรับกู้ข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขบนแผ่นดิสก์สำหรับการกู้ข้อมูลไม่ตรงกับหมายเลขบิลท์ซอฟต์แวร์ก่อนสั่งแผ่นดิสก์ใหม่
การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP
การกู้คืนระบบอาจใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ทำตามคำแนะนำในหัวข้อที่ตรงกับประเภทการกู้ข้อมูลของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาในการกู้ข้อมูล
การแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลโดยเริ่มต้นจากฮาร์ดไดร์ฟ
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลที่เริ่มจาก BIOS หรือ Recovery Manager เลือกหัวข้อที่ตรงกับกรณีของคุณ
การแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลโดยเริ่มต้นจาก CD หรือ DVD
หัวข้อต่อไปนี้ระบุวิธีแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลที่เริ่มต้นจากแผ่น CD หรือ DVD เลือกหัวข้อที่ตรงกับกรณีของคุณ
การแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลโดยเริ่มต้นจากไดร์ฟ USB
หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการกู้ข้อมูลผ่านไดร์ฟ USB เลือกหัวข้อที่ตรงกับกรณีของคุณ
ข้อผิดพลาดอื่นๆ เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการกู้คืน
หากมีส่วนที่เสียหายบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในระหว่างที่กู้คืน หากคุณยังสามารถใช้งาน Windows ได้ ให้ใช้ เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์ ในการวินิจฉัยปัญหา ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
การทดสอบปัญหาของฮาร์ดไดร์ฟ
ฮาร์ดไดร์ฟที่มีปัญหาอาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างการกู้ข้อมูลเป็นพัก ๆ HP Support Assistant และ HP PC Diagnostics UEFI มีส่วนการทดสอบที่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ HP Support Assistant สามารถเรียกใช้ได้จาก Windows ส่วน HP PC Diagnostics UEFI สามารถเรียกค้นได้โดยกดปุ่ม F2 ขณะสตาร์ทคอมพิวเตอร์
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ช่วยให้คุณสามารถทดสอบส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ผ่านชุดทดสอบที่รวดเร็วหรือที่ใช้เวลาซึ่งจะมีความครอบคลุมมากขึ้น คุณสามารถใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ได้แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ส่วนการทดสอบฮาร์ดแวร์:
 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง
 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F2 ซ้ำ ๆ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง จนกระทั่งพบหน้าจอต่อไปนี้
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
หากหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการต่อด้วยการทดสอบฮาร์ดไดร์ฟใน UEFI
HP BasicSystem Diagnostics (การวินิจฉัยปัญหาระบบเบื้องต้นของ ็HP)
หากหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น ให้ดูรายละเอียดจากหัวข้อ การทดสอบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อกู้ระบบจาก HP
ทำไมถึงได้รับข้อความแจ้ง "Recovery disc has been created"? (จัดทำดิสก์กู้ข้อมูลแล้วหรือไม่)
ได้รับแจ้งข้อผิดพลาดขณะจัดทำแผ่นดิสก์ จะต้องทำอย่างไร
ขณะพยายามจัดทำแฟลชไดร์ฟ USB เครื่องไม่พบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB ของฉัน เพราะเหตุใด
ขณะจัดทำชุดข้อมูลกู้ระบบของ HP มีการบันทึกซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ด้วยหรือไม่ เช่น Office

ประเทศ: Flag ไทย