ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - เวอร์ชั่นของ Windows ในคอมพิวเตอร์เป็นแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต

เอกสารนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP และ Compaq ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10, 8, 7, Vista และ XP
ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์บางตัวจะติดตั้งเฉพาะกับ Windows 32 บิตเท่านั้น บางรุ่นจะใช้งานได้กับ Windows 64 บิตเท่านั้น ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ HP โดยเลือก Windows รุ่น 32 หรือ 64 บิต
ค้นหาประเภท Windows ที่คุณใช้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
บันทึก
หากหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ HP ไม่แสดงรายการ 32 หรือ 64 บิต แสดงว่ารองรับระบบ 32 บิต

ค้นหาประเภทระบบการทำงาน 32 บิตหรือ 64 บิต และเวอร์ชั่น Windows จาก Windows 10

พิจารณาเวอร์ชั่น Windows 10 ที่คุณใช้อยู่ และตรวจสอบว่าเป็นรุ่น 32 หรือ 64 บิต
 1. จากแถบค้นหาของ Windows พิมพ์ About your PC (เกี่ยวกับ PC ของคุณ)
 2. คลิกที่ About your PC (เกี่ยวกับ PC ของคุณ) จากผลการค้นหา
 3. ประเภทเวอร์ชั่นและระบบจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ About (เกี่ยวกับ)
  รูปภาพ : เวอร์ชั่นและประเภทระบบ Windows 10
  หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) ที่เลือกประเภทเวอร์ชั่นและระบบไว้

ค้นหาประเภทระบบ 32 หรือ 64 บิตใน Windows 8

วิดีโอการค้นหาประเภทระบบปฏิบัติการของคุณใน Windows 8

ค้นหาประเภท Windows ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ File Explorer เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก File Explorer จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : File Explorer
  ฟิลด์ค้นหาที่เลือก File Explorer ไว้
  หน้าต่าง Computer จะเปิดขึ้นมา
 2. เลือกแท็บ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
  รูปภาพ : คุณสมบัติ
  คุณสมบัติ
 3. ค้นหา "System Type" (ประเภทระบบ) จากนั้นจดบันทึกระบบปฏิบัติการของคุณว่าเป็นแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต
  รูปภาพ : ประเภทระบบแสดงเป็น 64 บิต
  ประเภทระบบแสดงเป็น 64 บิต

ค้นหาประเภทระบบ 32 หรือ 64 บิตใน Windows 7 และ Vista

วิดีโอแสดงการค้นหาประเภทระบบปฏิบัติการใน Windows 7 และ Vista

ค้นหาประเภท Windows ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกขวาที่ Computer (คอมพิวเตอร์)
 2. เลือก Properties (คุณสมบัติ)
 3. ค้นหา "System Type" (ประเภทระบบ) จากนั้นจดบันทึกระบบปฏิบัติการของคุณว่าเป็นแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต
  รูปภาพ : ประเภทระบบแสดงเป็น 64 บิต
  ดูข้อมูลเบื้องต้นซึ่งแรเงาระบุประเภทของระบบไว้

ค้นหาประเภทระบบ 32 หรือ 64 บิตใน Windows XP

ค้นหาประเภท Windows ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
 2. เลือก Properties (คุณสมบัติ)
 3. จากแท็บ General (ทั่วไป) ให้ดูชื่อเวอร์ชั่นของ Windows XP จาก System (ระบบ) หากชื่อเวอร์ชั่นระบุเป็น "x64 Edition" แสดงว่าคอมพิวเตอร์เป็น Windows XP แบบ 64 บิต หาก "x64 Edition" ไม่ปรากฏขึ้นมา แสดงว่าคอมพิวเตอร์เป็น Windows XP แบบ 32 บิต
  รูปภาพ : หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติเครื่อง) ที่เลือกแท็บ General (ทั่วไป) และแรเงาเลือก Windows Edition ไว้

ค้นหาประเภทระบบ 32 หรือ 64 บิตในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มการทำงาน

หากคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน สามารถตรวจสอบประเภทระบบ 32 หรือ 64 บิตที่ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ได้จากกล่องผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังค้นหาประเภทระบบได้จากเว็บในเอกสารระบุรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ สำหรับ PC HP และ Compaq ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคผ่านทางเว็บไซต์:
แสดงวิธีใช้
 1. ในช่อง Search (ค้นหา) ที่ด้านบนของหน้านี้ ให้พิมพ์เลขรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ เคาะว่างและตามด้วยคำว่า "specification"
  ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคอมพิวเตอร์ Touch 600-1055 คุณจะต้องพิมพ์ว่า: 600-1055 specification
 2. คลิกลิงก์บนหน้าผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ
  หน้าข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเปิดขึ้นมา
 3. ไล่รายการไปที่หัวข้อซอฟต์แวร์ เพื่อหาเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการและประเภทระบบ
  ประเภทระบบควรแจ้งพร้อมชื่อของระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น Windows Vista Home Premium (64-bit) หากไม่มีระบุ 32 หรือ 64 บิตติดกับชื่อระบบปฏิบัติการ แสดงว่าเป็นระบบ 32 บิต


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย