ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การแก้ไขปัญหาตัวอ่านลายนิ้วมือ (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 8
  บันทึก
หากคุณไม่ได้ใช้ Windows 8 รุ่นล่าสุด กราฟิกและข้อมูลบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store
ส่วนประกอบของระบบป้องกันด้วยลายนิ้วมือออกแบบมาสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์บางรุ่นกับระบบปฏิบัติการเฉพาะรุ่น ไดร์เวอร์อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือแะระบบจัดการสิทธิ์ใช้งานสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณมีอยู่ในเว็บไซต์ให้บริการของ HP
  คำเตือน
ไดร์เวอร์และโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นหนึ่งอาจไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อีกรุ่นหนึ่งได้
หากคุณเลือกเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ ไดร์เวอร์ตัวอ่านลายนิ้วมือเริ่มต้นและโปรแกรมจาก HP สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นของคุณอาจไม่รองรับการทำงาน และตัวอ่านลายนิ้วมือไม่สามารถใช้การได้ ขณะสืบค้นไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ คุณจะต้องใช้เลขรหัสเฉพาะของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ จะค้นหาเลขรุ่นหรือรหัสผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
อัพเดต BIOS
หากโน้ตบุ๊กของคุณมีตัวอ่านลายนิ้วมือ โน้ตบุ๊กจะต้องใช้ BIOS รุ่นที่รองรับการอ่านลายนิ้วมือ ทั้งนี้เพื่อให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ สามารถรองรับตัวอ่านลายนิ้วมือด้วย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ตรวจสอบข้อมูลอัพเดต BIOS สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณจาก hp.com
การตรวจสอบ BIOS เวอร์ชั่นปัจจุบัน:
 1. กดปุ่ม Power (เปิดปิด) เพื่อสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด F2 แล้วเลือก System Information (ข้อมูลระบบ) จากรายการ
  เวอร์ชั่น BIOS จะปรากฏขึ้น
 2. จดบันทึกเวอร์ชั่นปัจจุบันของ BIOS
การค้นหาข้อมูลอัพเดต BIOS:
 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ จากนั้นไปที่ hp.com
 2. เลือก Support & Drivers (บริการและไดร์เวอร์) จากนั้นกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
 3. เลือกระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในปัจจุบัน ไล่รายการลง จากนั้นขยายข้อมูลใน BIOS
  ข้อมูลดาวน์โหลด BIOS เวอร์ชั่นล่าสุดจะปรากฏขึ้น
 4. หาก BIOS ในเว็บไซต์เป็นรุ่นใหม่กว่า ให้ดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง ดูคำแนะนำในหัวข้อ การอัพเดต BIOS
หาก BIOS เป็นรุ่นล่าสุด ให้ดูว่าเปิดบริการอ่านลายนิ้วมือ (biometric) ไว้หรือไม่
เปิดระบบอ่านลายนิ้วมือ
BIOS บางตัวสามารถเปิดหรือปิดส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ต้องการได้ อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือคือฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวอ่านลายนิ้วมือ จะมีตัวเลือกใน BIOS สำหรับปิดหรือเปิดอุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือ ขึ้นอยู่กับเลขรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การตรวจสอบ BIOS ที่รองรับการอ่านลายนิ้วมือและเปิดใช้งาน:
 1. กดปุ่ม Power (เปิดปิด) เพื่อสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด F10 เพื่อเปิดยูทิลิตี้ตั้งค่า BIOS
 2. จาก System Configuration (ส่วนกำหนดค่าระบบ) ไปที่ตัวเลือก Biometric Device (อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือ) หากมีอยู่ ให้เปิดใช้งาน
 3. กด F10 เพื่อบันทึกค่านี้และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หากตัวเลือกอ่านลายนิ้วมือไม่มีอยู่ใน BIOS ของคุณ แสดงว่าตัวอ่านลายนิ้วมือเปิดใช้งานอยู่แล้ว จากนั้นให้ตรวจสอบว่า Windows รองรับตัวอ่านลายนิ้วมือหรือไม่
ตรวจสอบการรองรับการทำงานของ Windows
หลังจาก BIOS รองรับการใช้งานอุปกรณ์ Windows จะแจ้งชื่ออุปกรณ์และไดร์เวอร์ที่เกี่ยวข้องไว้ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ทั้งนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่า Windows รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งในที่นี้หมายถึงตัวอ่านลายนิ้วมือ
การตรวจสอบว่า Windows รองรับตัวอ่านลายนิ้วมือในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่:
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) จากผลการค้นหา
  รูปภาพ : รายการผลการค้นหา
  รายการผลการค้นหาที่เลือก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ไว้
 2. จาก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) คลิก Biometric (อ่านลายนิ้วมือ) หรือ Biometric Devices (อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือ) เพื่อขยายรายการอุปกรณ์เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่รู้จัก เซ็นเซอร์อ่านลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้นเป็น Validity Sensor หรือ AuthenTec Sensor ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ
  รูปภาพ : Biometric Validity Sensor
  Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ที่เลือก Biometric Validity Sensor ไว้
 3. หากไม่มีรายการ Biometric (อ่านลายนิ้วมือ) แสดงว่า Windows ไม่พบฮาร์ดแวร์ตัวอ่านลายนิ้วมือ อาจเป็นเพราะฮาร์ดแวร์ไม่ได้ติดตั้งไว้ในโน้ตบุ๊ก หรืออาจเกิดความเสียหายกับฮาร์ดแวร์ ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคหรือแผนกซ่อมของ HP
  หากมีรายการ Biometric (อ่านลายนิ้วมือ) แสดงว่า Windows รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว
เพื่อให้แน่ใจว่าไดร์เวอร์อุปกรณ์ของ Windows สำหรับตัวอ่านลายนิ้วมือเป็นรุ่นล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การอัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์
ทำความสะอาดตัวอ่านลายนิ้วมือ
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตัวอ่านลายนิ้วมือจากคราบสกปรกหรือน้ำมันเป็นระยะ ๆ
  หมายเหตุ
อย่าใช้ผ้าเปียกเนื่องจากความชื้นอาจทำให้เซ็นเซอร์เสียหาย อย่าใช้กระดาษเอนกประสงค์เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยที่พื้นผิวของเซ็นเซอร์.
  บันทึก
ก่อนใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณสะอาด
เช็ดพื้นที่ดังกล่าวด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
กดด้านเหนียวของเทปกาวที่เซ็นเซอร์ จากนั้นลอกออกเพื่อเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ
อัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ตัวอ่านลายนิ้วมือต้องอาศัยไดร์เวอร์อุปกรณ์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ตรวจสอบข้อมูลอัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณจาก hp.com คอมพิวเตอร์ HP ใช้ไดร์เวอร์ Validity หรือ AuthenTec แล้วแต่รุ่นที่จำหน่าย
การอัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์ตัวอ่านลายนิ้วมือ:
 1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นไดร์เวอร์อุปกรณ์ตัวอ่านลายนิ้วมือที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน เปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) จากนั้นขยายรายการ Biometric (อ่านลายนิ้วมือ) สำหรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ตรวจพบ
 2. คลิกขวาที่อุปกรณ์ จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ) เลือกแท็บ Driver (ไดร์เวอร์) เวอร์ชั่นไดร์เวอร์จะปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : เวอร์ชั่นไดร์เวอร์เซ็นเซอร์
  ภาพเวอร์ชั่นไดร์เวอร์ Validity Sensor จากแท็บ Driver (ไดร์เวอร์) ใน Properties (คุณสมบัติ)
 3. ค้นหาข้อมูลอัพเดตสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณโดยเปิดเว็บเบราเซอร์ จากนั้นไปที่ hp.com
 4. เลือก Support & Drivers (บริการและไดร์เวอร์) จากนั้นกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
 5. เลือกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ไล่รายการลง จากนั้นขยายรายการ Drivers - Keyboard, Mouse and Input Devices (ไดร์เวอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์และอุปกรณ์ป้อนข้อมูล) ไดร์เวอร์เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้นมา จดบันทึกเลขเวอร์ชั่นและวันที่
 6. หากมีไดร์เวอร์ทางเว็บไซต์ที่ใหม่กว่า ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง หากไดร์เวอร์ที่ติดตั้งเป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน ให้คลิกขวาที่ไดร์เวอร์อุปกรณ์ จากนั้นเลือก Update driver software (อัพเดตซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์) เพื่อรีเฟรชไดรเวอร์ดังกล่าว
หากไดร์เวอร์อุปกรณ์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด ให้ดูว่าซอฟต์แวร์จัดการการใช้งานรองรับตัวอ่านลายนิ้วมือของคุณหรือไม่
อัพเดตซอฟต์แวร์ตัวอ่านลายนิ้วมือ
ซอฟต์แวร์ตัวอ่านลายนิ้วมือ (ส่วนใหญ่เรียกเป็นซอฟต์แวร์ตัวจัดการการใช้งาน) ใช้ไดร์เวอร์อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือเพื่อเก็บภาพลายนิ้วมือและควบคุมการใช้งานสำหรับบัญชีล็อกออนที่คุณตั้งค่าไว้ บัญชีล็อกออนประกอบไปด้วยชื่อและรหัสผ่านผู้ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีการป้องกันและเว็บไซต์ที่คุณลงทะเบียนไว้กับตัวจัดการการใช้งาน หลังจากลงทะเบียนบัญชีล็อกออนและบันทึกลายนิ้วมือไว้ที่ตัวจัดการการใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือของตนเองเพื่อล็อกอินไปยังแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์เหล่านี้
HP มีแอพพลิเคชั่นตัวจัดการการใช้งานอยู่จำนวนหนึ่งจัดเตรียมไว้ ขึ้นอยู่กับรุ่นและปีที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ ใช้ตารางด้านล่างเพื่อพิจารณาซอฟต์แวร์ตัวจัดการการใช้งานที่มีขณะจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ตัวอ่านลายนิ้วมือจาก HP
ชื่อซอฟต์แวร์
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Verisoft Access Manager
-
-
-
-
HP Security Suite
-
-
-
-
Digital Persona Fingerprint Reader
-
-
-
-
HP ProtectTools Security Manager
-
-
HP SimplePass Identity Protection 2011 Software
-
-
-
-
-
ซอฟต์แวร์ตัวจัดการการใช้งานพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่นและระบบปฏิบัติการบางตัว คุณจะต้องทำการอัพเดตสำหรับส่วนกำหนดค่าเดิมของโน้ตบุ๊กผ่านเว็บไซต์ให้บริการของ HP
การอัพเดตซอฟต์แวร์จัดการการใช้งานตัวอ่านลายนิ้วมือ:
 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ จากนั้นไปที่ hp.com เลือก Support & Drivers (บริการและไดร์เวอร์) จากนั้นกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
 2. เลือกระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน จากนั้นไล่ลงไปที่ Software - Security (ซอฟต์แวร์ - ความปลอดภัย) จากนั้นขยายรายการ ซอฟต์แวร์ตัวจัดการการใช้งานเพื่ออ่านลายนิ้วมือจะปรากฏขึ้น จดบันทึกเลขเวอร์ชั่นและวันที่
 3. หากมีซอฟต์แวร์ตัวจัดการการใช้งานในเว็บไซต์ซึ่งเวอร์ชั่นใหม่กว่าที่ติดตั้งในโน้ตบุ๊กของคุณ ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง
หลังดาวน์โหลดตัวจัดการการใช้งาน ให้ดูวิธีใช้ออนไลน์สำหรับตัวจัดการการใช้งานเพื่อสืบค้นข้อมูลการตั้งค่า

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย