ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Deskjet 1510, 2540 - หมึกสีดำไม่พิมพ์และปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้: เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B, 2546P, 2546R, 2547, 2548, 2549, Deskjet Ink Advantage 1515, 1516, 1518, 2545, 2546 และ 2548 All-in-One
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำใน HP anti-counterfeit (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
หากมีการติดตั้งหมึกแท้จาก HP ในเครื่องพิมพ์ และคุณภาพการพิมพ์ยอมรับไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ปล่อยเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้สักครู่

บางครั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อาจหายไปเมื่อไม่ได้ใช้งานครู่หนึ่ง ลองเว้นระยะเวลาไว้ 30 นาที จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษโฟโต้และซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
บันทึก
กระดาษที่ไม่เหมาะสม เสียหายหรือไม่รองรับอาจทำให้เกิดเส้นริ้วแนวตั้งในผลงานพิมพ์
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอน หรือปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ภาพ: เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้แทน เส้นริ้วแนวตั้งในเอกสารมักแก้ไขได้โดยการทำความสะอาดกระจกสแกน
หลังจากลองปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนหน้าแล้ว ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณหรือไม่

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ระดับหมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ขั้นตอนที่ 6: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง ข้ามขั้นตอนนี้หากตลับหมึกทั้งหมดแสดงว่าระดับหมึกเป็นปกติในขั้นตอนก่อนหน้า
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงการทำงานก่อนดำเนินการต่อ
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติดออก อย่าโดนหน้าสัมผัสหรือหัวพ่นหมึก
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่ถูกต้อง
  • ตลับหมึกสามสี ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 7. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ
 11. รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  ภาพ: หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 7: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพในการพิมพ์ที่ดีที่สุด ควรทำการจัดเรียงตลับหมึกของเครื่องพิมพ์หลังการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่
 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) () หรือ Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนเาสี) () ที่ด้านหน้าแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบหน้าทดสอบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

โดยทั่วไปหากเครื่องพิมพ์และตลับหมึกทำงานได้ถูกต้อง แถบสีทั้งหมดจะต้องอยู่ครบ ไม่มีเส้นริ้ว และได้สีสม่ำเสมอ ข้อความสีดำที่หน้าเอกสารจะต้องไม่มีเส้นริ้วของหมึก
ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตรวจสอบข้อบกพร่องที่อาจพบในหน้าทดสอบ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พบบ่อยแต่ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
ตัวอย่างข้อบกพร่องของหน้าทดสอบ
ข้อบกพร่อง
ตัวอย่าง
รายละเอียดหรือสาเหตุ
เส้นแตกในตาราง
ภาพ: เส้นแตก
มีปัญหาที่หัวฉีดพ่นหมึก
สีซีดหรือไม่สม่ำเสมอในแถบสี
ภาพ: สีไม่สม่ำเสมอ
ตลับหมึกใกล้หมดหรือหมึกมีการผสมคละกัน
มีเส้นหรือหมึกฟุ้งในข้อความ
ภาพ: หมึกเลอะฟุ้งในข้อความ
เส้นใยหรือเศษวัสดุอื่น ๆ ติดอยู่ที่ตลับหมึกบางตัวหรือทั้งสองตัว
แถบสีเป็นริ้ว
ภาพ: มีเส้นริ้วในรายงาน
ตลับหมึกอาจหมึกหมดหรือหัวฉีดหมึกอุดตัน
แถบสีบางส่วนขาดหายไป
  ภาพ: สีในรายงานไม่ครบถ้วน
 1. พิมพ์สีครบ - ไม่มีสีที่หายไป
 2. สีเหลืองหายไป - ตลับหมึกสามสีพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ตลับหมึกพิมพ์มีหมึกที่ขาดหายหรือหัวฉีดหมึกอาจอุดตัน
 • หากคุณเห็น ข้อบกพร่องหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตามแนวทางการแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่พบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และหมึกทำงานได้ถูกต้อง ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่อไปตามที่ระบุในเนื้อหาที่เหลือของเอกสารชุดนี้ ทั้งนี้หากผลงานพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้ทำตามขั้นตอนทั่ว ๆ ไปต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์:
  • ตรวจสอบว่าภาพที่คุณกำลังพิมพ์มีความละเอียดเพียงพอ ภาพเมื่อขยายขนาดอาจดูไม่คมชัด
  • หากปัญหาดูเหมือนว่าจะจำกัดอยู่ที่แถบที่อยู่ใกล้ ๆ กับขอบของงานที่พิมพ์ออกมา ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นเพื่อหมุนภาพ 180 องศา ปัญหาอาจไม่ปรากฏบนขอบด้านอื่นของงานพิมพ์
  • อย่าทิ้งตลับหมึกที่ไม่มีการป้องกันหมึกแห้งไว้นอกเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน
  • ใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ตลับหมึกแห้ง
ภาพ: ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน
เฉพาะ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows

ขั้นตอนที่ 10: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพในการพิมพ์ที่ดีที่สุด ควรทำการจัดเรียงตลับหมึกของเครื่องพิมพ์หลังการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่
 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) () หรือ Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนเาสี) () ที่ด้านหน้าแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 11: ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก

  หมายเหตุ
อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากรายงานทดสอบไม่มีคราบหมึกเลอะ หากรายงานไม่พบข้อผิดพลาดดังกล่าว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือวัสดุเนื้อนุ่มที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา (ที่กรองกาแฟสามารถใช้ได้เช่นกัน)
  • ทำความสะอาดแผ่นกระดาษ
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำบรรจุขวด (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ทำให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหายได้)
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 5. วางตลับหมึกพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษโดยให้หัวฉีดหมึกหงายขึ้น
 6. เตรียมผ้ายางชุบน้ำกลั่นบิดหมาด
 7. ใช้ผ้ายางทำความสะอาดด้านหน้าและขอบรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก
   รูปภาพ : ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
   ภาพ: หน้าสัมผัสหัวฉีดพ่านหมึกและตลับหมึก
  1. แถบหัวฉีดหมึก - ห้ามทำความสะอาด
  2. พื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก - ทำความสะอาด
  3. หน้าสัมผัสของตลับหมึก - ห้ามทำความสะอาด
 8. ทิ้งช่องตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
 9. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกในช่องที่ว่างอยู่
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 10. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : กดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  ภาพ: กดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
 11. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึกสำหรับตลับหมึกอื่น
 12. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 12: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกอาจเกิดการอุดตัน ดังนั้นคุณอาจต้องทำความสะอาดหลายครั้งเพื่อทำให้คุณภาพการพิมพ์กลับมาเป็นปกติ ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึก
บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)

ขั้นตอนที่ 13: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาแม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดก็ตาม ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับหมึกที่พบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงการทำงานก่อนดำเนินการต่อ
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติดออก อย่าโดนหน้าสัมผัสหรือหัวพ่นหมึก
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่ถูกต้อง
  • ตลับหมึกสามสี ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 7. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ
 11. รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  ภาพ: หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 14: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย