ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet Enterprise M855 - สั่งซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

การสั่งซื้อ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ
สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของแท้ของ HP
สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ
ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP
สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)
ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง

มีชิ้นส่วนต่อไปนี้สำหรับเครื่องพิมพ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 826A
ตลับผงหมึกสำรอง
บังคับ
CF310A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 826A
ตลับผงหมึกสำรอง
บังคับ
CF311A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 826A
ตลับผงหมึกสำรอง
บังคับ
CF312A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 826A
ตลับผงหมึกสำรอง
บังคับ
CF313A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 828A
ดรัมส่งภาพสำรอง
บังคับ
CF358A
ตลับผงหมึกสีน้ำเงิน HP 828A
ดรัมส่งภาพสำรอง
บังคับ
CF359A
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 828A
ดรัมส่งภาพสำรอง
บังคับ
CF364A
ตลับผงหมึกสีแดง HP 828A
ดรัมส่งภาพสำรอง
บังคับ
CF365A
ชุดเติมตลับลวดเย็บกระดาษ
ตลับลวดเย็บกระดาษสำหรับเปลี่ยนสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม 1 ในอุปกรณ์ตกแต่งเสริมทั้งหมด
บังคับ
C8091A
ชุดตลับลวดเย็บกระดาษ 2000 (2 แพค)
ชุดสำหรับเปลี่ยนของตลับหมึกสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม 2 และ 3 ในอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กเสริมและอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กที่มีอุปกรณ์ตกแต่งที่เจาะรู
บังคับ
CC383A
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1x500 แผ่น
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1x500 แผ่น (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
บังคับ
C2H56A
ที่ตั้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3x500 แผ่น
ที่ตั้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3x500 แผ่น
บังคับ
C1N63A
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 1x3,500 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น
บังคับ
C1N64A
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก/ถาดรับงานพิมพ์
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
บังคับ
A2W83A
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมที่เจาะรู 2/3
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมที่เจาะรู 2/3 (ใช้ได้ในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา)
บังคับ
A2W84A
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมที่เจาะรู 2/4
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมที่เจาะรู 2/4 (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
บังคับ
CZ999A
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
บังคับ
A2W80A
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู 2/4
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู 2/4 (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
บังคับ
A2W82A
ชุดฟิวเซอร์ 110V
ชุดฟิวเซอร์ 110V สำหรับการบำรุงรักษา
บังคับ
C1N54A
ชุดฟิวเซอร์ 220V
ชุดฟิวเซอร์ 220V สำหรับการบำรุงรักษา
บังคับ
C1N58A
ชุดลูกกลิ้งและส่งกระดาษ
ชุดส่งกระดาษสำรองและลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สอง ลูกกลิ้งของตัวป้อนกระดาษ และลูกกลิ้งดึงกระดาษ
บังคับ
D7H14A
ชุดแผงควบคุม
ชุดแผงควบคุมสำรอง
บังคับ
5851-5950
ชุดลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สอง
ลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สองสำรอง
บังคับ
D7H14-67902
ชุดการบริการ ITB
สายพานส่งสำรองและลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สอง
บังคับ
A2W77-67904
ชุดถาดคาสเซ็ท 2
ถาดกระดาษสำรองสำหรับถาด 2
บังคับ
A2W75-67906
ชุดลูกกลิ้งถาด 2-X
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 2 ถาดกระดาษ 3x500 แผ่น และถาดกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น
บังคับ
A2W77-67905
ชุดลูกกลิ้งถาด 1
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 1
ตัวเลือก
A2W77-67906
ชุดประกอบฟอร์แมตเตอร์
ฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ตัวเลือก
A2W77-67902
ชุดประกอบฟอร์แมตเตอร์ (ประเทศจีนและอินเดีย)
ฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ตัวเลือก
A2W77-67903
ชุด SSM Drive
ไดร์ฟหน่วยความจำแบบ Solid State สำรอง
บังคับ
A2W77-67909
ชุด HDD Drive
HP High-Performance Secure Hard Disk สำรอง
ตัวเลือก
A2W75-67905
FIPS HDD 500GB
ฮาร์ดไดร์ฟสำรองสำหรับรุ่นรัฐบาลสหรัฐฯ
ตัวเลือก
S2W79-67901

อุปกรณ์เสริม

รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1x500 แผ่น (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
อุปกรณ์เสริมอินพุตพร้อมถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่นและตู้เก็บและที่ตั้ง
C2H56A
ที่ตั้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3x500 แผ่น HP LaserJet
อุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษพร้อมถาดกระดาษ 500 แผ่น
C1N63A
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1X3500 แผ่น HP LaserJet
อุปกรณ์เสริมถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น รองรับกระดาษขนาด Letter และ A4
C1N64A
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP LaserJet
อุปกรณ์เสริมตกแต่งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
A2W80A
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ HP LaserJet พร้อมที่เจาะรู 2/4 (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับที่เจาะรู
A2W82A
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก/ถาดรับงานพิมพ์ HP LaserJet (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
อุปกรณ์เสริมตกแต่งอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก
A2W83A
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก/ถาดรับงานพิมพ์ HP LaserJet พร้อมที่เจาะรู 2/3 (ใช้ได้ในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา)
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับที่เจาะรู
A2W84A
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก/ถาดรับงานพิมพ์ HP LaserJet พร้อมที่เจาะรู 2/4 (ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก)
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริมตกแต่งสำหรับที่เจาะรู
CZ999A
เซิร์ฟเวอร์พิมพ์แบบไร้สาย HP Jetdirect ew2500
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ USB Jetdirect
J8026A
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 2800w NFC และ Wireless Direct
อุปกรณ์เสริม Wireless Direct สำหรับการพิมพ์ “แตะ” จากอุปกรณ์มือถือ
J8029A


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย