ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Color LaserJet Enterprise M855, HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - นำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู

ขั้นตอนการแก้ปัญหากระดาษติดและลวดเย็บติดในอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษจะเหมือนกับของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรู ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการติดในตำแหน่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดภายในอุปกรณ์เสริมตกแต่ง เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด มีเฉพาะอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์เย็บกระดาษ/เรียงกระดาษพร้อมที่เจาะรูเท่านั้นที่จะแสดงในงานต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ใช้เฉพาะกับรุ่นที่เจาะรูจะแสดงไว้อย่างชัดเจน
นำกระดาษที่ติดในฝาด้านบนซ้ายของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก
 1. เปิดฝาด้านซ้ายบน
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านซ้ายบน
 2. เฉพาะรุ่นที่เจาะรู เปิดฝาที่เจาะรู
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เจาะรู
 3. เฉพาะรุ่นที่เจาะรู หมุนปุ่มเพื่อจัดแนวลูกศร
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งปุ่มลูกศร
 4. เฉพาะรุ่นที่เจาะรู ยกชุดเจาะรูขึ้น
  รูปภาพ : ยกชุดเจาะรูขึ้น
 5. เฉพาะรุ่นที่เจาะรู ถ้ากระดาษติดอยู่ด้านล่างของชุดเจาะรู ให้เอาออกอย่างระมัดระวัง
    บันทึก
  อย่าเพิ่งปิดชุดเจาะรู
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 6. ยกฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติดสำหรับช่องกระดาษออก และค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. นำกระดาษทั้งหมดออกจากบริเวณฝาด้านบนซ้าย
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 8. เฉพาะรุ่นที่เจาะรู ปิดชุดเจาะรู
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรบนในที่เจาะรูอยู่ในตำแหน่งตามที่แสดงในภาพ
  รูปภาพ : ปิดชุดเจาะรู
 9. เฉพาะรุ่นที่เจาะรู ปิดฝาเจาะรู
  รูปภาพ : ปิดฝาเจาะรู
 10. ปิดฝาด้านซ้ายบน
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านซ้ายบน
นำกระดาษที่ติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม 1 ของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก
 1. ยกฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติดสำหรับช่องกระดาษออก และค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 2. รอสามวินาที แล้วเปิดฝาด้านหน้าซ้าย
  รูปภาพ : เปิดฝา
 3. ดึงตลับลวดเย็บกระดาษขึ้นเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 4. ยกมือจับโลหะที่ด้านหน้าของตลับลวดเย็บกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกก้าน
 5. นำลวดเย็บที่ติดออกจากตลับลวดเย็บกระดาษ
  รูปภาพ : นำลวดเย็บกระดาษที่ติดออก
 6. ดันมือจับโลหะที่ด้านหน้าของตลับลวดเย็บกระดาษลง
  รูปภาพ : ลดระดับก้านลงมา
 7. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษเข้าไป กดด้านบนของตลับลวดเย็บกระดาษลงจนกว่ายึดติดเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษเข้าไป
 8. ปิดฝาด้านหน้าซ้าย
  รูปภาพ : ปิดฝา
นำกระดาษที่ติดในส่วนเชื่อมต่อของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 1. เปิดฝาด้านซ้ายบน
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านซ้ายบน
 2. เปิดฝาที่เจาะรู
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เจาะรู
 3. หมุนปุ่มเพื่อจัดแนวลูกศร
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งปุ่มลูกศร
 4. ยกชุดเจาะรูขึ้น
  รูปภาพ : ยกชุดเจาะรูขึ้น
 5. ถ้ากระดาษติดอยู่ด้านล่างของชุดเจาะรู ให้เอาออกอย่างระมัดระวัง
    บันทึก
  อย่าเพิ่งปิดชุดเจาะรู
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 6. นำกระดาษทั้งหมดออกจากบริเวณฝาด้านบนซ้าย
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ปิดชุดเจาะรู
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรบนในที่เจาะรูอยู่ในตำแหน่งตามที่แสดงในภาพ
  รูปภาพ : ปิดชุดเจาะรู
 8. ปิดฝาเจาะรู
  รูปภาพ : ปิดฝาเจาะรู
 9. ปิดฝาด้านซ้ายบน
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านซ้ายบน

ประเทศ: Flag ไทย