ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - มุมมองเครื่องพิมพ์

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์
  รูปภาพ : ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์
 1. ฝาด้านบนของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (ทางเข้าเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด)
 2. ถาดกระดาษเข้าของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ถาดกระดาษออกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 4. แผงควบคุมพร้อมจอทัชสกรีนสี (เอียงขึ้นเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น)
 5. แป้นพิมพ์ (ดึงแป้นพิมพ์ออกมาตรงๆ เพื่อใช้งาน)
 6. ฝาด้านขวา (ทางเข้าไปที่ฟิวเซอร์และเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด)
 7. ถาด 1
 8. ฝาด้านขวาล่าง (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)
 9. ถาดป้อนกระดาษขนาด 3x500 แผ่น
 10. ถาด 2
 11. ปุ่มเปิด/ปิด
 12. ฝาด้านหน้า (ทางเข้าไปที่ตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพ)
 13. ถาดกระดาษออก
 14. พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่าย (สำหรับการพิมพ์และการสแกนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์) พอร์ตจะอยู่ที่ด้านข้างของแผงควบคุม
 15. ที่จับสำหรับยกชุดสแกนเนอร์ (เพื่อเข้าถึงกระจกสแกนเนอร์)
 16. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่น)
 17. ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น
ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
  รูปภาพ : ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
 1. ฟอร์แมตเตอร์ (มีพอร์ตอินเตอร์เฟซ)
 2. คันโยกเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3x500 แผ่น (รุ่น M880z เท่านั้น)
 3. จุดเชื่อมต่อสายไฟ
 4. ฉลากรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์
พอร์ตอินเตอร์เฟซ
  รูปภาพ : พอร์ตอินเตอร์เฟซ
 1. สล็อตสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย
 2. พอร์ตเครือข่าย Ethernet (RJ-45) สำหรับ Local area network (LAN)
 3. พอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอก (พอร์ตนี้ต้องปิดไว้)
 4. พอร์ตการพิมพ์ USB 2.0 ความเร็วสูงสำหรับการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้ใช้พอร์ต USB ใกล้กับแผงควบคุม
 5. ช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบริษัทอื่น)
 6. พอร์ตโทรสาร
มุมมองแผงควบคุม
หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยการสัมผัสปุ่มหน้าหลักที่ด้านซ้ายของแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือสัมผัสปุ่มหน้าหลักที่มุมบนซ้ายของหน้าจอส่วนใหญ่
  บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่มหน้าหลัก
 2. ปุ่มรีเฟรช
 3. ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อออก
 4. โลโก้ HP หรือปุ่มหน้าหลัก
 5. ปุ่มหยุด
 6. ปุ่มเริ่ม
 7. สถานะเครื่องพิมพ์
 8. ปุ่มเลือกภาษา
 9. ปุ่มพักเครื่อง
 10. ปุ่มเครือข่าย
 11. ปุ่มวิธีใช้
 12. ฟิลด์ สำเนา
 13. แถบเลื่อน
 14. คุณสมบัติ
 15. แป้นพิมพ์
 16. พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่าย
มุมมองอุปกรณ์เสริมตกแต่ง
อุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ได้
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษสองถาดพร้อมที่เจาะรู
  รูปภาพ : อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษสองถาดพร้อมที่เจาะรู
 1. ถาดกระดาษออกสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
 2. ช่องกระดาษออกสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
 3. ฝาด้านหน้า
 4. อุปกรณ์เย็บเล่ม 1
 5. ฝาบนซ้าย
 6. ชุดที่เจาะรู (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 7. ปุ่มจัดตำแหน่งที่เจาะรู (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 8. อุปกรณ์รวบรวม Chad (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 9. ฝาที่เจาะรู (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กและอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมที่เจาะรู
  รูปภาพ : อุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กและอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กพร้อมที่เจาะรู
 1. ถาดกระดาษออกสำหรับหนังสือเล่มเล็ก
 2. ถาดกระดาษออกสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
 3. ช่องกระดาษออกสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
 4. ฝาอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็กล่าง (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)
 5. ฝาด้านหน้าซ้าย
 6. อุปกรณ์เย็บเล่ม 1
 7. ตัวกั้นการส่งกระดาษด้านล่าง
 8. ตัวกั้นการส่งกระดาษด้านบน
 9. ฝาบนซ้าย
 10. ชุดที่เจาะรู (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 11. ปุ่มจัดตำแหน่งที่เจาะรู (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 12. อุปกรณ์รวบรวม Chad (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 13. ฝาที่เจาะรู (รุ่นที่เจาะรูเท่านั้น)
 14. ปุ่มเลื่อนกระดาษสำหรับการนำกระดาษที่ติดออก
 15. แท่นเลื่อนเย็บสันหนังสือ, เข้าถึงอุปกรณ์เย็บเล่ม 2 และอุปกรณ์เย็บเล่ม 3

ประเทศ: Flag ไทย