ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การปรับรุ่นจาก Windows 8 เป็น Windows 8.1

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ใช้ Windows 8
ใช้งาน Windows 8 ให้เต็มประสิทธิภาพโดยการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ HP จาก Windows 8 เป็น Windows 8.1
บันทึก
คุณลักษณะบางอย่างของ Windows 8.1 อาจพร้อมใช้บนคอมพิวเตอร์ Windows 8 บางเครื่องเท่านั้น เครื่องของคุณอาจต้องการไดร์เวอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์และ/หรือปรับรุ่น BIOS เพิ่มเติมสำหรับ Windows 8.1 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft กรอก Windows 8.1 ในฟิลด์ค้นหา จากนั้นกด ENTER

ก่อนเริ่มดำเนินการ

 • ก่อนปรับรุ่นเป็น Windows 8 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ ดูคำแนะนำได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การจัดทำดิสก์กู้ข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลจำลองสำหรับกู้ข้อมูลไปยังแฟลชไดร์ฟ USB (Windows 8)
 • ติดตั้งข้อมูลปรับรุ่นสำหรับ Microsoft:
  1. จากหน้าจอ Start พิมพ์ windows update เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก Check for updates (ตรวจหาข้อมูลปรับรุ่น) จากผลการค้นหา
  2. จากหน้า Windows Update ของส่วนปรับตั้งค่า PC คลิกที่ Check for updates (ตรวจหาข้อมูลปรับรุ่น)
  3. หากมีข้อมูลปรับรุ่นสำหรับติดตั้ง ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง
 • ติดตั้งข้อมูลปรับรุ่นที่มีจาก Windows Store:
  1. ตรวจสอบข้อมูลปรับรุ่นโดยคลิกขวาที่แถบรายการ Windows Store จากหน้าจอ Start หากแถบรายการเรียลไทม์ไม่เปิดทำงาน ให้คลิกที่ Turn live tile on (เปิดแถบรายการเรียลไทม์) จากแถบคำสั่งที่ด้านล่างของหน้าจอ
  2. จากหน้าจอ Start หากตัวเลขปรากฏขึ้นที่มุมด้านล่างขวาของแถบรายการ Store ให้คลิกที่แถบรายการร้านค้าเพื่อเปิด Windows Store และติดตั้งข้อมูลปรับรุ่น
   รูปภาพ : แถบรายการ Windows Store แสดงข้อมูลปรับรุ่นที่มี
  3. จาก Windows Store คลิกที่ Updates (ข้อมูลปรับรุ่น) ที่มุมด้านขวาบนเพื่อเปิดรายการข้อมูลปรับรุ่น
  4. คลิก Select All (เลือกทั้งหมด) จากนั้นคลิก Install (ติดตั้ง)
  หมายเหตุ
HP แนะนำให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด (เช่น ไฟล์ ภาพ วิดีโอ เอกสาร แอพพลิเคชั่นและอีเมล) ก่อนทำการปรับรุ่นเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ไปยังเอกสารการให้บริการของ Microsoft: การปรับรุ่นเป็น Windows 8.1: FAQ

ติดตั้งข้อมูลปรับรุ่น Windows 8.1

 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. คลิกที่แถบรายการ Windows Store จากหน้าจอ Start
 3. จาก Windows Store คลิกที่แถบรายการปรับรุ่น Windows 8.1 หากไม่มีแถบรายการ Windows 8.1 ให้ค้นหาโดยพิมพ์ Windows 8.1 ในฟิลด์ Search for apps (ค้นหาแอพ) ในมุมขวาบนของหน้าจอ กดปุ่ม ENTER และจากนั้น คลิกที่แถบรายการปรับรุ่น Windows 8.1 จากรายการผลการค้นหา
  บันทึก
  หากคุณมี Windows 8 เวอร์ชั่นก่อนหน้าและไม่พบแถบรายการปรับรุ่นในร้านค้า ให้ติดตั้งข้อมูลปรับรุ่นที่สำคัญทั้งหมดสำหรับ Windows และแอพทั้งหมดในร้านค้า แอพที่ "ค้าง" ระหว่างการติดตั้งอาจทำให้แถบรายการไม่ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ทเครื่องจากเมนู Charms (ชาร์ม)
  รูปภาพ : แถบรายการปรับรุ่น Windows 8.1 ใน the Windows Store
  แถบรายการใน Windows Store เพื่อปรับรุ่น Windows 8 เป็น Windows 8.1
  หน้าดาวน์โหลดจะเปิดขึ้นมา
 4. จากหน้าดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
  รูปภาพ : หน้าดาวน์โหลด Windows 8.1
  หน้าดาวน์โหลด Windows 8.1 ที่มีข้อความ Download ล้อมกรอบสีแดง
  การปรับรุ่น Windows 8.1 จะเริ่มขึ้นหลังการดาวน์โหลด การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาหลายนาที คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ระหว่างดาวน์โหลด
  รูปภาพ : แถบแสดงความคืบหน้าในการติดตั้ง Windows 8.1
  แถบแสดงความคืบหน้าในการติดตั้ง Windows 8.1
 5. หลังดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Restart Now (รีสตาร์ทตอนนี้) ที่หน้าจอติดตั้ง
  รูปภาพ : รีสตาร์ทหลังดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
  หน้าจอติดตั้งโดยมีข้อความ Restart Now (รีสตาร์ทตอนนี้) ล้อมกรอบสีแดง
  บันทึก
  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทอัตโนมัติหลัง 15 นาทีหากไม่คลิกที่ปุ่ม Restart Now (รีสตาร์ทตอนนี้) การรีสตาร์ทอาจใช้เวลาหลายนาที
  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท
 6. หลังรีสตาร์ท หน้าเงื่อนไขสิทธิ์ใช้งานจะปรากฏขึ้น ให้อ่านเนื้อหาและคลิก I accept (ยอมรับ)
  รูปภาพ : เงื่อนไขสิทธิ์ใช้งาน Windows 8.1
  หน้าเงื่อนไขสิทธิ์ใช้งานในกระบวนการติดตั้ง Windows 8.1 โดยมีข้อความ I accept (ยอมรับ) ล้อมกรอบสีแดง
  ข้อมูลปรับรุ่น Windows 8.1 เริ่มทำการติดตั้ง คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลายครั้งระหว่างขั้นตอนนี้
 7. จากหน้า Settings (ค่าปรับตั้ง) คลิกที่ปุ่ม Use express settings (ใช้ค่าแบบเร่งด่วน) (แนะนำ ค่านี้สามารถปรับแต่งได้ในภายหลังหากต้องการ คลิกที่ลิงค์ Learn more about express settings (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเร่งด่วน) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าปรับตั้งที่จะถูกติดตั้งหากคุณเลือกค่าติดตั้งแบบเร่งด่วน
  รูปภาพ : ค่าปรับตั้งสำหรับ Windows 8.1
  หน้า Settings (ค่าปรับตั้ง) โดยมีข้อความ Use express settings (ใช้ค่าเร่งด่วน) ล้อมกรอบสีแดง
  Windows สรุปการปรับใช้ค่าปรับตั้ง
 8. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือกเครือข่ายจากรายการในหน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์และสิ้นสุดการปรับตั้งคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 9. จากหน้า Your account (บัญชีผู้ใช้ของคุณ) ให้ล็อกออนโดยใช้รหัสผ่านที่ใช้เพื่อล็อกออนเข้าในคอมพิวเตอร์
 10. หลังจากได้รับแจ้งให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบัญชีผู้ใช้ของ Microsoft ให้กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านบัญชีในฟิลด์ข้อมูล จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  บันทึก
  หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ Create a new account (จัดทำบัญชีผู้ใช้ใหม่) จากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่
 11. จากหน้าจอ Help us protect your info (ช่วยเราปกป้องข้อมูลของคุณ) คุณจะได้รับแจ้งให้ส่งรหัสความปลอดภัย เลือกการติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์จากส่วนแสดงรายการแบบคลี่ลง How would you like to get this code (การขอรับรหัสนี้)
 12. กรอกที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์ถัดไปเพื่อยืนยัน จากนั้น คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : การจัดทำรหัสความปลอดภัย
  หน้า Help us protect your info (ช่วยเราปกป้องข้อมูลของคุณ) โดยมีข้อความ Next (ถัดไป) ล้อมกรอบสีแดง
  หากคุณมีรหัสอยู่แล้ว ให้คลิกที่ลิงค์ I have a code (ฉันมีรหัส)
 13. หลังจากได้รับรหัส ให้กรอกในฟิลด์ที่หน้าจอ Enter the code you received (กรอกรหัสที่คุณได้รับ) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : การกรอกรหัสความปลอดภัย
  การกรอกรหัส
 14. จากหน้าจอ OneDrive is your cloud storage (SkyDrive เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล Cloud ของคุณ) ให้คลิก Next (ถัดไป)
  บันทึก
  หากไม่ต้องการสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยัง OneDrive ให้คลิกที่ลิงค์ Turn off these OneDrive Settings (not recommended) (ปิดค่า SkyDrive เหล่านี้ (ไม่แนะนำ)) จากนั้น คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : ตัวเลือกสำหรับ OneDrive
  หน้า OneDrive is your cloud storage (SkyDrive เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล Cloud ของคุณ) โดยมีข้อความ Next (ถัดไป) ล้อมกรอบสีแดง
 15. รอให้ Windows 8 ตั้งค่าคอมพิวเตอร์และติดตั้งแอพต่างๆ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที
 16. หลังจากคอมพิวเตอร์ได้รับการอัพเดเพื่อ Windows 8.1 ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับรุ่นที่สำคัญมาก และสำคัญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด ดูเอกสารสนับสนุนของ HPการปรับรุ่นไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ด้วย Windows Update (Windows 8)

การสืบค้นคุณสมบัติใช้งานใน Windows 8.1

Microsoft มีคุณสมบัติการใช้งานใหม่ๆ และที่ได้รับการปรับปรุงมากมายมาใน Windows 8.1

คำถามที่พบบ่อย/การแก้ไขปัญหา

ใช้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อตอบและแก้ไขปัญหาของคุณ:

หลังจากปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 ฉันไม่สามารถใช้ระบบไร้สาย/Bluetooth ได้ จะใช้ระบบไร้สายอีกได้อย่างไร

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามติดตั้งข้อมูลปรับรุ่น ฉันควรจะทำอย่างไร

ดูรายละเอียดข้อผิดพลาด หากมีอยู่ และใช้แนวทางต่อไปนี้

เหตุใดฉันจึงไม่พบข้อมูลปรับรุ่นใน MS Store

ลูกศรที่ปรากฏขึ้นหลังการปรับรุ่นหมายถึงอะไร ไม่สามารถลบออกได้

HP Printer Assistant หยุดทำงานหลังจากปรับรุ่น จะนำกลับตำแหน่งเดิมได้อย่างไรประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย