ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Slate 21 All-in-One PC - การทำงานกับไฟล์ (Android 4.2/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้มีผลกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.2/Jelly Bean
เดสก์ทอปของคุณมีสื่อบันทึกข้อมูลภายใน และสื่อบันทึกข้อมูลเสริม เช่น การ์ดหน่วยความจำ ไดร์ฟ USB หรือระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ระบบ Cloud ใช้เอกสารชุดนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟล์และทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้แอพ HP File Manager

HP File Manager เป็นชุดเครื่องมือจัดการระบบไฟล์เพื่อช่วยจัดการข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ รวมทั้งแอพ และไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการไฟล์ช่วยให้คุณสามารถเรียกดู คัดลอก เคลื่อนย้าย เปลี่ยนชื่อและพิมพ์ไฟล์ที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลภายใน หรือที่จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำที่เสียบต่ออยู่
คลิกหรือกดเลือกไอคอนแอพ HP File Manager เพื่อเรียกใช้แอพ
รูปภาพ : ไอคอนแอพ HP File Manager
ไอคอนแอพ HP File Manager
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพ HP File Manager:
 • เรียกค้นไฟล์ที่จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำ: จากคอลัมน์สืบค้นเนื้อหาทางด้านซ้าย คลิกหรือกดเลือก SD Card (การ์ด SD) เพื่อเรียกค้นไฟล์และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำที่เสียบต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  รูปภาพ : ข้อมูลในการ์ด SD
  ข้อมูลในการ์ด SD
  กลับไปที่สื่อบันทึกข้อมูลภายในของคอมพิวเตอร์โดยคลิกหรือกดเลือก My Storage (สื่อบันทึกข้อมูลของฉัน) ในคอลัมน์สืบค้นเนื้อหาทางด้านซ้าย
 • เรียกค้นไฟล์ที่จัดเก็บในไดร์ฟ USB: จากคอลัมน์สืบค้นเนื้อหาด้านซ้าย คลิกหรือกดเลือก USB Drive (ไดร์ฟ USB) เพื่อเรียกค้นไฟล์และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บในไดร์ฟ USB ที่เสียบต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  รูปภาพ : ข้อมูลในไดร์ฟ USB
  ข้อมูลในไดร์ฟ USB
  กลับไปที่สื่อบันทึกข้อมูลภายในของคอมพิวเตอร์โดยคลิกหรือกดเลือก My Storage (สื่อบันทึกข้อมูลของฉัน) ในคอลัมน์สืบค้นเนื้อหาทางด้านซ้าย
 • เปิดไฟล์: คลิกหรือกดเลือกไฟล์เพื่อเปิดไฟล์ การเปิดไฟล์จากใน HP File Manager จะเป็นการเรียกใช้แอพสำหรับเปิดไฟล์ดังกล่าวอัตโนมัติ หากมีแอพหลายตัวที่เปิดไฟล์ได้ HP File Manager จะให้คุณเลือกแอพที่จะใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแอพเริ่มต้นเพื่อใช้เปิดไฟล์ประเภทดังกล่าว
  รูปภาพ : การเปิดไฟล์ (เลือกแอพสำหรับใช้งาน)
  การเปิดไฟล์ (เลือกแอพสำหรับใช้งาน)
 • การจัดโครงสร้างของ File Manager: จัดโครงสร้างของ File Manager โดยใช้ไอคอนตามแนวด้านบนของหน้าจอ คลิกหรือกดเลือกไอคอนรีเฟรช เพื่อรีเฟรชหน้าจอ คลิกหรือกดเลือกไอคอนโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อจัดทำโฟลเดอร์ใหม่ คลิกหรือกดเลือกไอคอนข้อมูล เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อบันทึกข้อมูล คลิกหรือกดที่ไอคอนเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อเรียกใช้ชุดเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ
   รูปภาพ : เครื่องมือจัดการโครงสร้างของระบบจัดการไฟล์
   เครื่องมือจัดการโครงสร้างของระบบจัดการไฟล์
  1. รีเฟรช
  2. โฟลเดอร์ใหม่
  3. ข้อมูล
  4. ชุดเครื่องมือเพิ่มเติม
 • คัดลอกหรือเคลื่อนย้ายไฟล์และโฟลเดอร์: ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกหรือเคลื่อนย้าย คลิกหรือกดเลือก จากนั้นคลิกหรือกดเลือกรายการเพื่อเลือก คลิกหรือกดเลือก Copy (คัดลอก) (เพื่อจัดทำสำเนาไฟล์ในตำแหน่งใหม่) หรือ Cut (ตัด) (เพื่อย้ายไฟล์เดิมไปยังตำแหน่งใหม่) ไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Paste (วาง)
  รูปภาพ : ชุดเครื่องมือคัดลอกและตัด
  ชุดเครื่องมือคัดลอกและตัด
 • ลบไฟล์และโฟลเดอร์: ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ คลิกหรือกดเลือก จากนั้นคลิกหรือกดเลือกรายการเพื่อเลือก คลิกหรือกดเลือก Delete (ลบ) คลิกหรือกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
 • เปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์: ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกหรือกดเลือก จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ คลิกหรือกดเลือก Rename (เปลี่ยนชื่อ) พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

การใช้การ์ดหน่วยความจำ

คอมพิวเตอร์มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ สามารถจัดทำสำเนาชุดข้อมูลสำรองไฟล์ของคุณ หรือโอนไฟล์และโฟลเดอร์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ
สามารถเรียกค้นไฟล์และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำได้ผ่าน HP File Manager หรือผ่านแอพอื่นๆ ที่สามารถเปิดไฟล์ได้ (เช่น ไฟล์ภาพที่จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำจะปรากฏขึ้นในหน่วยความจำ Gallery) ใช้ HP File Manager เพื่อย้ายหรือคัดลอกไฟล์ระหว่างการ์ดหน่วยความจำและสื่อบันทึกข้อมูลภายในของคอมพิวเตอร์
เสียบการ์ดหน่วยความจำโดยดันการ์ดเข้าในช่องเสียบการ์ดที่ขอบด้านซ้ายของจอคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ
ป้องกันข้อมูลสูญหายให้ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำก่อนนำออกจากคอมพิวเตอร์
ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ก่อนนำการ์ดหน่วยความจำออก เพื่อตัดการเชื่อมต่อการ์ดและสามารถถอดแยกออกได้อย่างปลอดภัย:
 1. จากหน้า Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) คลิกหรือกดเลือก Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  รูปภาพ : Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
 3. ค้นหารายชื่อการ์ด SD
  รูปภาพ : การ์ด SD จาก Storge (สื่อบันทึกข้อมูล)
  การ์ด SD จาก Storge (สื่อบันทึกข้อมูล)
 4. คลิกหรือกดเลือก Unmount SD card (ตัดการเชื่อมต่อการ์ด SD) สำหรับการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการนำออก
  รูปภาพ : Unmount SD card (ตัดการเชื่อมต่อการ์ด SD)
  Unmount SD card (ตัดการเชื่อมต่อการ์ด SD)
  หากตัวเลือก Unmount SD card (ตัดการเชื่อมต่อการ์ด SD) ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าไม่มีการ์ดเสียบอยู่ หากตัวเลือกแสดงเป็น Mount SD card (เชื่อมต่อการ์ด SD) แสดงว่า การ์ดตัดการเชื่อมต่ออยู่และสามารถนำออกได้
 5. คลิกหรือกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
  รูปภาพ : ยืนยันการตัดการเชื่อมต่อการ์ด SD
  ยืนยันการตัดการเชื่อมต่อการ์ด SD
 6. กดที่ขอบการ์ดหน่วยความจำเพื่อนำออก อาจต้องใช้เล็บหรือวัตถุบางๆ เพื่อดันการ์ดเข้าให้มากพอสำหรับดีดออกมา ถอดการ์ดออก

การใช้ไดร์ฟ USB

คอมพิวเตอร์มีพอร์ต USB สาม (3) พอร์ตที่สามารถใช้เพื่อต่อไดร์ฟ USB สำหรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สามารถจัดทำสำเนาชุดข้อมูลสำรองไฟล์ของคุณ หรือโอนไฟล์และโฟลเดอร์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ไดร์ฟ USB
ไฟล์และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บในไดร์ฟ USB สามารถเรียกค้นได้ผ่าน HP File Manager หรือผ่านแอพอื่นๆ ที่สามารถเปิดไฟล์ได้ (เช่น ไฟล์ภาพที่จัดเก็บในไดร์ฟ USB จะปรากฏขึ้นในหน่วยความจำ Gallery) ใช้ HP File Manager เพื่อย้ายหรือคัดลอกไฟล์ระหว่างไดร์ฟ USB และสื่อบันทึกข้อมูลภายในของคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ
ป้องกันข้อมูลสูญหายให้ยกเลิกการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB ก่อนนำออกจากคอมพิวเตอร์
ก่อนนำไดร์ฟ USB ออก ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อให้ถอดแยกออกได้อย่างปลอดภัย:
 1. จากหน้า Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) คลิกหรือกดเลือก Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  รูปภาพ : Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
 3. จากหัวข้อสื่อบันทึกข้อมูล USB เลือกอุปกรณ์ USB ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Unmount USB storage (ตัดการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB)
  รูปภาพ : Unmount USB storage (ตัดการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB)
  Unmount USB storage (ตัดการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB)
  หากตัวเลือก Unmount USB storage (ตัดการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB) ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่า ไม่มีไดร์ฟ USB เสียบอยู่ หากตัวเลือกแสดงเป็น Mount USB storage (เชื่อมต่อไดร์ฟ USB) แสดงว่าไดร์ฟตัดการเชื่อมต่ออยู่และสามารถนำออกได้
 4. คลิกหรือกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
  รูปภาพ : ยืนยันการตัดการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB
  ยืนยันการตัดการเชื่อมต่อไดร์ฟ USB
 5. นำไดร์ฟ USB ออกจากคอมพิวเตอร์

การใช้สื่อบันทึกข้อมูลออนไลน์ระบบ Cloud

บริการจัดเก็บข้อมูล Cloud เช่น Box จะบันทึกไฟล์ของคุณไว้ในเว็บเพื่อให้สามารถเรียกค้นได้จากทุกที่ แอพ Box ติดตั้งไว้สำเร็จในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ Box เพื่อบันทึกไฟล์บนเว็บและเรียกค้นผ่านอุปกรณ์อื่นได้ทันที หรือร่วมใช้สิทธิ์เรียกค้นไฟล์กับบุคคลอื่น โพสต์ความเห็นและจัดทำกระดานพูดคุย สามารถเรียกค้นไฟล์ที่จัดเก็บใน Box ได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลภายใน แอพจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ระบบ Cloud อื่นๆ มีให้เลือกใช้เช่นกันใน Google Play Store (เป็นภาษาอังกฤษ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานไฟล์

ดูคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้งานไฟล์ในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP ของคุณ

สามารถต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นเพื่อโอนไฟล์ได้หรือไม่

โอนไฟล์โดยใช้แนวทางที่แนะนำในเอกสารชุดนี้ (ไดร์ฟ USB การ์ดหน่วยความจำ หรือสื่อบันทึกข้อมูลออนไลน์) การต่ออุปกรณ์ Android อื่นกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB จะเป็นการเปิดแอพ Gallery ขึ้นมา สามารถใช้แอพ Gallery เพื่อนำเข้าภาพจากคอมพิวเตอร์

จะพิมพ์ไฟล์ของฉันได้อย่างไร

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP

ทำไมถึงไม่พบไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำหรือไดร์ฟ USB

หากคุณเสียบการ์ดหน่วยความจำหรือไดร์ฟ USB แต่ไม่พบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูลไม่ปรากฏขึ้นใน HP File Manager ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ทดสอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหากสามารถทำได้ ผ่านคอมพิวเตอร์อีกเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ
  หากไม่สามารถเรียกค้นข้อมูลอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง แสดงว่า อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีปัญหา ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลยังไม่สามารถใช้การได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 2. ถอดและเสียบสื่อบันทึกข้อมูลเข้าไปที่คอมพิวเตอร์อีกครั้ง
  หากคอมพิวเตอร์มองเห็นอุปกรณ์และไฟล์ในตอนนี้ แสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏขึ้นใน HP File Manager ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 3. จากหน้า Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 4. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) คลิกหรือกดเลือก Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  รูปภาพ : Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
 5. คลิกหรือกดเลือก Mount SD card (เชื่อมต่อการ์ด SD) หรือ Mount USB storage (เชื่อมต่อไดร์ฟ USB) (ตามประเภทสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้)
  หากสื่อบันทึกข้อมูลเชื่อมต่อได้ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณปรากฏขึ้นใน HP File Manager (หรือไม่) หากตัวเลือก Mount (เชื่อมต่อ) ไม่มีสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 6. ขณะต่อสื่อบันทึกข้อมูล ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กดค้างที่ปุ่ม power (เปิดปิด) คลิกหรือกดเลือก Power off (ปิด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก OK (ตกลง) ขณะปิดคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์ ให้กดค้างที่ปุ่ม power (เปิดปิด) อีกครั้งจนกว่าโลโก้ HP จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณปรากฏขึ้นใน HP File Manager (หรือไม่) หากสื่อบันทึกข้อมูลยังไม่ปรากฏขึ้น อาจต้องส่งคอมพิวเตอร์ซ่อม ติดต่อรับบริการจาก HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย