ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Slate 21 All-in-One PC - การเชื่อมต่อกับเครือข่ายs (Android 4.2/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้มีผลกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP ระบบปฏิบัติการ Android 4.2/Jelly Beansystem.
ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับคุณสมบัติและการทำงานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายหรือใช้พอร์ต Ethernet ที่ด้านหลังจอแสดงผลคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย ใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ HP ของคุณ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) ให้คลิกหรือกดเลือก Wi-Fi
  รูปภาพ : Wi-Fi
  Wi-Fi
 3. หากไม่ได้เปิด Wi-Fi ไว้ ให้คลิกหรือกดเลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
 4. คลิกหรือกดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากรายการ
    บันทึก
  หากคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนอยู่ และคอมพิวเตอร์ไม่พบหรือไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าว ให้ยกเลิกการซ่อนเครือข่ายชั่วคราวจนกว่าคอมพิวเตอร์จะทำการเชื่อมต่อได้
 5. กรอกรหัสผ่านเครือข่ายและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Connect (เชื่อมต่อ)
  เครือข่ายและรหัสผ่านจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติ ลืมรหัสผ่านที่จัดเก็บโดยเลือกเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Forget (ลืม)
การค้นหาที่อยู่ MAC ของ Wi-Fi (สำหรับเราเตอร์ที่ใช้การคัดกรองที่อยู่ MAC)
คุณอาจต้องกรอกที่อยู่ MAC สำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองในหน้ากำหนดค่าของเราเตอร์ไร้สาย หากมีการเปิดใช้การคัดกรองที่อยู่ MAC ไว้ที่เราเตอร์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ MAC สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) คลิกหรือกดเลือก About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  รูปภาพ : About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
 3. คลิกหรือกดเลือก Status (สถานะ)
  รูปภาพ : Status (สถานะ)
  Status (สถานะ)
 4. ค้นหาที่อยู่ใน Wi-Fi MAC address
  รูปภาพ : Wi-Fi MAC address (ที่อยู่ Wi-Fi MAC)
  Wi-Fi MAC address (ที่อยู่ Wi-Fi MAC)
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN)
การเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) ใช้เพื่อต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายส่วนตัว เช่น ในที่ทำงานหรือโรงเรียน ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN คุณจะต้องเลือกรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อค ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ VPN
 1. เลือกรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อคคอมพิวเตอร์ ดูคำแนะนำได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การใช้และปรับแต่งหน้าจอล็อค
 2. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) ให้คลิกหรือกดเลือก More... (เพิ่มเติม
  รูปภาพ : More... (เพิ่มเติม)
  More... (เพิ่มเติม)
 4. คลิกหรือกดเลือก VPN
  รูปภาพ : VPN
  VPN
 5. คลิกหรือกดเครื่องหมายบวก (+) ที่มุมด้านขวาบน
  รูปภาพ : เพิ่มเครือข่าย VPN
  เพิ่มเครือข่าย VPN
 6. กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ VPN ของคุณ
  รูปภาพ : แก้ไขโพรไฟล์ VPN
  แก้ไขโพรไฟล์ VPN
 7. คลิกหรือกดเลือก Save (บันทึก) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
การกำหนดค่าพรอกซี่ Wi-Fi
หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทำงานที่ใช้เซิร์ฟเวอร์พรอกซี่ อาจต้องกำหนดค่าพรอกซี่เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกรอกข้อมูลพรอกซี่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้:
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) ให้คลิกหรือกดเลือก Wi-Fi
  รูปภาพ : Wi-Fi
  Wi-Fi
 3. หากไม่ได้เปิด Wi-Fi ไว้ ให้คลิกหรือกดเลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
 4. คลิกหรือกดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากรายการ
 5. กรอกรหัสผ่านเครือข่ายและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ
 6. ทำเครื่องหมายติดกับ Show advanced options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)
 7. คลิกหรือกดเลือกเมนูแสดงรายการติดกับ Proxy settings (ค่าพรอกซี่) จากนั้นเลือก Manual (แมนวล)
  รูปภาพ : ค่าพรอกซี่แมนวล
  ค่าพรอกซี่แมนวล
 8. กรอกชื่อโฮสต์สำหรับพรอกซี่ พอร์ตพรอกซี่และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในฟิลด์ที่จัดไว้ให้
    บันทึก
  อาจต้องแจ้งขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือจากฝ่าย IT ในที่ทำงานของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้
  รูปภาพ : Proxy settings (ค่าพรอกซี่)
  Proxy settings (ค่าพรอกซี่)
 9. คลิกหรือกดเลือก Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ Ethernet
หัวข้อนี้ระบุวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายผ่าน Ethernet การเชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet ต้องใช้สายเครือข่าย RJ-45 8 ขา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน Ethernet
 1. เสียบสายเครือข่ายเข้าที่หัวต่อ Ethernet ที่คอมพิวเตอร์ (1)
   รูปภาพ : การเชื่อมต่อ Ethernet กับคอมพิวเตอร์
   การเชื่อมต่อ Ethernet กับคอมพิวเตอร์
  1. หัวต่อ Ethernet
  2. ช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ AC
  3. หัวต่อ USB 2.0
 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับหัวต่อเครือข่ายต่อพ่วง
  รูปภาพ : การเชื่อมต่อ Ethernet
  การเชื่อมต่อ Ethernet
 3. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
 4. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) ให้คลิกหรือกดเลือก Ethernet configuration (การตั้งค่า Ethernet) หากไม่ได้เปิด Ethernet ไว้ ให้คลิกหรือกดเลือกสัญลักษณ์ Ethernet OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
  รูปภาพ : Ethernet configuration (การกำหนดค่า Ethernet)
  การกำหนดค่า Ethernet จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 5. คลิกหรือกดเลือก Otain IP Address Automatically (สืบค้นที่อยู่ IP อัตโนมัติ) ที่อยู่ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกกรอกอัตโนมัติ
  รูปภาพ : Obtain IP Addresses Automatically (สืบค้นที่อยู่ IP อัตโนมัติ)
  Obtain IP Addresses Automatically (สืบค้นที่อยู่ IP อัตโนมัติ)
    บันทึก
  คุณสามารถกรอกค่า IP ได้เองโดยลบเครื่องหมายที่ Otain IP Address Automatically (สืบค้นที่อยู่ IP อัตโนมัติ)
 6. หากมี Proxy settings (ค่าพรอกซี่) ให้คลิกหรือกดเลือกเมนูแสดงรายการติดกับ Proxy settings (ค่าพรอกซี่) จากนั้นเลือก Manual (แมนวล)
  รูปภาพ : Proxy settings (ค่าพรอกซี่)
  Proxy settings (ค่าพรอกซี่)
 7. กรอกชื่อโฮสต์สำหรับพรอกซี่ พอร์ตพรอกซี่และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในฟิลด์ที่จัดไว้ให้
    บันทึก
  อาจต้องแจ้งขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือจากฝ่าย IT ในที่ทำงานของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้
 8. คลิกหรือกดเลือก Save (บันทึก) เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Ethernet

ประเทศ: Flag ไทย