ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - การแก้ปัญหากระดาษติดในฝาด้านหน้า

การแก้ปัญหากระดาษติดในฝาด้านหน้า
 1. เปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดฝาจนสุดแล้ว
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. ดันปุ่มบนก้าน แล้วหมุนก้านตลับผงหมึกไปที่ตำแหน่งลง
  รูปภาพ : ปลดล็อคก้านตลับผงหมึก
 3. จับที่มือจับของตลับผงหมึก และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. หมุนปุ่มสีเขียวทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกจะลงไปเล็กน้อยเมื่อเข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 6. ดันปุ่มบนก้าน แล้วหมุนก้านตลับผงหมึกไปที่ตำแหน่งขึ้น
  รูปภาพ : ล็อคก้านตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย