ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึก

พิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป ในการเกลี่ยผงหมึก ให้ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และเขย่าตลับหมึกเบาๆ ไปด้านหน้าและด้านหลังตามแกนแนวนอน สำหรับภาพกราฟิก ให้ดูคำแนะนำการเปลี่ยนตลับหมึก ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อีกครั้งและปิดฝา
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก, มุมมองด้านหลัง
 1. ดรัมส่งภาพอย่าจับลูกกลิ้งสีเขียว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้
 2. ชิพหน่วยความจำ
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดฝาจนสุดแล้ว
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. ดันปุ่มบนก้าน แล้วหมุนก้านตลับผงหมึกไปที่ตำแหน่งลง
  รูปภาพ : ปลดล็อคก้านตลับผงหมึก
 3. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุงป้องกัน
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 5. จับตลับผงหมึกไว้ทั้งสองด้านแล้วเขย่า 5-6 ครั้ง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 6. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกจะลงไปเล็กน้อยเมื่อเข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 7. ดันปุ่มบนก้าน แล้วหมุนก้านตลับผงหมึกไปที่ตำแหน่งขึ้น
  รูปภาพ : ล็อคก้านตลับผงหมึก
 8. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย