ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M435nw - เปลี่ยนตลับผงหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุใช้งาน คุณจะได้รับพรอมต์ให้สั่งซื้อมาสำรอง คุณสามารถดำเนินการพิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป
พิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป ในการเกลี่ยผงหมึก ให้ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และเขย่าตลับหมึกเบาๆ ไปด้านหน้าและด้านหลังตามแกนแนวนอน สำหรับภาพกราฟิก ให้ดูคำแนะนำการเปลี่ยนตลับหมึก ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อีกครั้งและปิดฝา
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. ดรัมส่งภาพ (ระวังอย่าสัมผัสดรัมส่งภาพ)
 2. ชิพหน่วยความจำ
 3. เทปปิดผนึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. นำตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุง นำตลับผงหมึกที่ใช้แล้วใส่ในถุงดังกล่าวเพื่อนำไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. จับตลับผงหมึกทั้งสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึก
 5. แกะเทปปิดผนึกออก งอแถบด้านซ้ายของตลับหมึกจนกระทั่งแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกว่าเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ์ ใส่แถบและเทปลงในกล่องใส่ตลับผงหมึกเพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
 6. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปจนกระทั่งแน่นดีแล้ว
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย