ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Pro MFP M435nw - ใส่กระดาษในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)

  บันทึก
ถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษได้ 100 แผ่น แผ่นใส 75 แผ่น ฉลาก 50 ใบ หรือซองจดหมาย 10 ซอง สนับสนุนกระดาษตัดเป็นแผ่นน้ำหนัก 60–199 g/m2; ฉลากและแผ่นใส หนา 0.10 ถึง 0.14 มม; ซองจดหมายน้ำหนัก 60 ถึง 90 g/m2; และโปสการ์ดน้ำหนัก 135 ถึง 176 g/m2
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแนวกระดาษที่ถูกต้องสำหรับการใส่กระดาษในถาดนี้ โปรดดู การวางแนวกระดาษในถาด 1
 1. เปิดถาด 1 โดยจับที่จับแต่ละข้างของถาดและดึงลง
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. เลื่อนที่รองถาดกระดาษออกมา
  รูปภาพ : เลื่อนที่รองออกมา
 3. สำหรับกระดาษยาว ให้เปิดที่รองถาดกระดาษออกมาเพื่อรองรับกระดาษ
  รูปภาพ : พับที่รอง
 4. เปิดตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดตัวกั้นกระดาษ
 5. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ากระดาษที่ใส่อยู่ภายในแท็บและเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด
  วิธีที่คุณควรวางกระดาษในถาดจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การวางแนวกระดาษในถาด 1
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 6. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขอบของกระดาษ แต่อย่าทำให้กระดาษโค้งงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดในเครื่อง อย่าใส่กระดาษในถาด 1 ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน อย่าปิดถาด 1 ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
การวางแนวกระดาษในถาด 1
ประเภทกระดาษ
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษตัดเป็นแผ่น
Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K และกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
ขอบยาวหันเข้าหาอุปกรณ์
A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 และกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
ขอบสั้นหันเข้าหาอุปกรณ์
กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ หรือกระดาษหัวจดหมาย
Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K และกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
หงายหน้าขึ้น
หันด้านยาวเข้าเครื่องพิมพ์ โดยด้านบนของหน้าอยู่ทางขวาของถาด
A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 และกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันเข้าหาอุปกรณ์
ฉลาก
ขนาดฉลากที่ใช้ร่วมกันได้
หงายขึ้น
ซองจดหมาย
ขนาดซองจดหมายที่ใช้ร่วมกันได้
หงายหน้าขึ้น
หันขอบด้านบนไปทางด้านขวาของถาด ให้ด้านติดแสตมป์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ทีหลัง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย