ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet - คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ และโปรโตคอลที่ช่วยให้เครื่องพิมพ์ปลอดภัย, ปกป้องข้อมูลที่สำคัญในเครือข่ายของคุณ และทำให้การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เป็นเรื่องง่าย
หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพิมพ์ของ HP โปรดเข้าชมที่ www.hp.com/go/secureprinting ในเว็บไซต์จะมีเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องและ FAQ (คำถามที่พบบ่อย) เกี่ยวกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องพิมพ์โดยใช้ HP Embedded Web Server

ใช้ HP Embedded Web Server ในการตั้งค่ารหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ของเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
 1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์
  2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
   รูปภาพ : ตัวอย่างของที่อยู่ IP ในหน้าต่างเบราว์เซอร์
 2. คลิกแท็บ ระบบ และคลิกลิงค์ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ หรือ การดูแลระบบ
  บันทึก
  หากตั้งค่ารหัสผ่านไว้แล้วก่อนหน้านี้ คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม ใช้
 3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่าน และในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน
 4. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกรหัสผ่าน
บันทึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows ด้วยสายเคเบิล USB ให้ใช้ HP Device Toolbox เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของเครื่องพิมพ์
 1. คลิกปุ่ม Start (เริ่ม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)
 2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox
 3. คลิกแถบ ระบบ
 4. คลิก การบริหารระบบ และค้นหาพื้นที่เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย