ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M435nw - ทำสำเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)

ทำสำเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)

 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใส่กระดาษขนาดเล็ก (Letter, A4 หรือที่เล็กกว่า) โดยให้ขอบด้านยาวของกระดาษอยู่ทางด้านซ้ายของกระจกของสแกนเนอร์
 2. แตะปุ่ม ถ่ายฯ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. แตะปุ่ม การตั้งค่า
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม ถ่ายหน้า-หลัง
 5. แตะปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ และแตะตัวเลือกเพื่อเลือก
 6. แตะปุ่ม เริ่มทำสำเนา เพื่อเริ่มทำสำเนา
 7. เครื่องจะพรอมต์ให้คุณใส่เอกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วแตะปุ่ม OK
 8. ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะสแกนหน้าสุดท้ายแล้ว แตะปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นการพิมพ์สำเนา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย