ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M176, M177 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุใช้งาน คุณจะได้รับพรอมต์ให้สั่งซื้อมาสำรอง คุณสามารถดำเนินการพิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป
 1. หมุนตลับหมึกพิมพ์เพื่อเข้าถึงตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยน
  • แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD: กดปุ่มหมุนตลับหมึก เพื่อเข้าถึงตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน แผงควบคุมระบุตลับหมึกพิมพ์ที่เข้าถึงได้ในการหมุน
  • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะไอคอนอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน ตลับหมึกหมุนไปยังตลับหมึกที่คุณเลือก
  รูปภาพ : หมุนตลับหมึก
 2. ยกชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ยกชุดสแกนเนอร์
 3. เปิดฝาด้านบน
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านบน
 4. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 5. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุง นำตลับผงหมึกที่ใช้แล้วใส่ในถุงดังกล่าวเพื่อนำไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. จับตลับผงหมึกทั้งสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึก
 7. จับตลับผงหมึกที่กึ่งกลางที่จับ แล้วดึงชิลด์พลาสติกป้องกันออกจากตลับหมึกในแนวตรง
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสชัตเตอร์หรือพื้นผิวของลูกกลิ้ง
  รูปภาพ : ถอดชิลด์พลาสติกออก
 8. งอแถบด้านซ้ายของตลับหมึกจนกระทั่งแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกว่าเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ์ ใส่แถบและเทปลงในกล่องใส่ตลับผงหมึกเพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
 9. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และใส่ตลับผงหมึกเข้าไปจนกระทั่งแน่นดีแล้ว
  บันทึก
  เปรียบเทียบฉลากสีบนตลับผงหมึกกับฉลากสีในช่องวงล้อเพื่อให้แน่ใจว่าสีตลับผงหมึกตรงกับตำแหน่งวงล้อ
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึก
 10. ปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านบน
 11. หมุนไปยังตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยนถัดไป
  • แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD: กดปุ่มหมุนตลับหมึก เพื่อย้ายไปยังตลับหมึกถัดไป ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนตลับผงหมึก
  • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะไอคอนอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน ตลับหมึกหมุนไปยังตลับหมึกที่คุณเลือก ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนตลับผงหมึก
  รูปภาพ : หมุนตลับหมึก
  บันทึก
  ต้องปิดฝาด้านบนเพื่อหมุนตลับหมึก
 12. เมื่อเปลี่ยนตลับหมึกแล้ว ให้ปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดชุดสแกนเนอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย