ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP และ จอภาพ Compaq - ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร

หมายเลขรุ่นของจอภาพของคุณสามารถดูได้ที่ด้านนอกตัวถังของจอภาพ หมายเลขรุ่นของจอภาพของคุณไม่มีความสัมพันธ์กับหมายเลขรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ของคุณ แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณจะมาในกล่องเดียวกันก็ตาม
หมายเลขรุ่นของจอภาพอาจอยู่ที่ด้านหน้าของจอภาพ โดยปกติจะอยู่ที่ตรงกลางด้านล่าง หรืออยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้
รูปภาพ : ตัวอย่างของหมายเลขรุ่นที่แสดงที่ด้านหน้าของจอภาพ (จอภาพของคุณอาจแตกต่างไปจากนี้)
รูปภาพ : ตัวอย่างของหมายเลขรุ่นที่แสดงบนจอภาพแบบ CRT
หากคุณหาหมายเลขรุ่นที่ด้านหน้าของจอภาพไม่เจอ ให้ลองหาป้ายระบุรุ่นที่ติดอยู่ด้านหลังของจอภาพ
รูปภาพ : ตัวอย่างของป้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่ด้านหลังของจอภาพ
รูปภาพ : ภาพขยายของป้ายระบุรุ่น
สำหรับรุ่นใหม่ๆ เช่น F1903 จะต้องเอาแผ่นปิดแต่งหน้าจอออกก่อน จึงจะเห็นป้ายได้
รูปภาพ : ตัวอย่างของป้ายระบุรุ่นซึ่งอยู่ด้านหลังของแผ่นปิดแต่งหน้าจอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย