ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise - อัปเดตเฟิร์มแวร์

แนะนำ

HP ให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ทราบ และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ตลอดช่วงเวลาการให้บริการของเครื่องพิมพ์ ซึ่งคล้ายกับเซอร์วิสแพ็คสำหรับระบบปฏิบัติการ
เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทันสมัย HP ขอแนะนำให้อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP Enterprise และ HP Managed ดู เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตเฟิร์มแวร์

มี 4 วิธีที่สนับสนุนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์นี้ ขึ้นอยู่ว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อมหรือสถานะผิดพลาด:

เกี่ยวกับการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์

หากคุณพยายามดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากตำแหน่งระยะไกลเป็นเวอร์ชันเก่ากว่า FutureSmart Version 4 การดาวน์เกรดจะล้มเหลว และคุณจะได้รับข้อผิดพลาดแผงควบคุม 99.02.32 และบันทึกเหตุการณ์ 33.05.09
เนื่องจากคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยใหม่ที่จำเป็นต้องมีคนอยู่ที่เครื่องพิมพ์เพื่อทำการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์ และป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ HP SureStart ดาวน์เกรดจากระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ โปรดไปที่ คุณสมบัติความปลอดภัยแบบฝัง
HP ขอแนะนำให้ใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มี แต่หากจำเป็นต้องดาวน์เกรดจาก HP FutureSmart 4 เป็น HP FutureSmart 3 เป็นอย่างยิ่ง ให้ใช้เมนู Preboot และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดๆ
บันทึก
หากคุณดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ โซลูชัน, งานที่จัดเก็บไว้ และการตั้งค่าในปัจจุบันทั้งหมดจะสูญหายไป เครื่องจะรีเซ็ตกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้:
  • HP LaserJet Enterprise
  • HP LaserJet Managed
  • HP Officejet Enterprise
  • HP PageWide Enterprise
  • HP PageWide Managed
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นเก่าสำหรับธุรกิจ ให้ใช้วิธี WJA หรือไปที่ HP LaserJet - อัปเดตเฟิร์มแวร์
สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro ให้ใช้วิธี WJA หรือไปที่ HP LaserJet Pro - อัปเดตเฟิร์มแวร์

พิมพ์หน้าการกำหนดค่า

หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย