ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise และ MFP - อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Web Jetadmin

บทนำ
HP ให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์และ MFP เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ ที่ทราบ และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ตลอดช่วงเวลาการให้บริการของเครื่องพิมพ์ ซึ่งคล้ายกับเซอร์วิสแพ็คสำหรับระบบปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทันสมัย HP ขอแนะนำให้อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Enterprise และ MFP
  บันทึก
หากคุณมีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หรือ MFP เครื่องอื่น เราอาจจะไม่แนะนำให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ตรวจสอบไฟล์ ReadMe สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับองค์กรหลายเครื่องพร้อมกัน เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวที่อยู่ในสถานะข้อผิดพลาด หรือเพื่ออัปเดตเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS) ให้ไปที่ Update firmware using a USB flash drive or the Embedded Web Server (EWS) (อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS)) (c03847992) (ภาษาอังกฤษ)
  บันทึก
สถานะ 'พร้อม' จะแสดงเมื่อ Ready (พร้อม) ปรากฏบนแผงควบคุม หรือหลังจากที่เครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการเตรียมเริ่มทำงานและไฟทุกดวงสว่างติดค้างอยู่
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต Jetdirect Print Servers โดยใช้ HP Web Jetadmin หรือ HP Download Manager ด้วย FTP หรือ Jetdirect Embedded Web Server ให้ไปที่ www.hp.com/go/wja_firmware
สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
ก่อนที่จะดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้:
 • เครื่องพิมพ์นี้ไม่สามารถอัปเดตโดยใช้ FTP, LPR หรือพอร์ต 9100 แบบดั้งเดิมได้
 • หากคุณมีโซลูชั่นของผู้ให้บริการอื่น HP ขอแนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดจะเข้ากันได้กับโซลูชั่นของผู้ให้บริการอื่น
 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10-30 นาทีเพื่อให้สมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์และประเภทการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ และงานพิมพ์ใดๆ ที่ค้างอยู่ในคิวเครื่องพิมพ์
 • กระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องการการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • การเข้าถึงบางส่วนของเมนู HP Web Jetadmin อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลหรือรหัสผ่าน
อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Web Jetadmin
HP Web Jetadmin 10.2 SR4 หรือใหม่กว่า (WJA) สามารถใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากระยะไกลสำหรับเครื่องพิมพ์หลายเครื่องได้ เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม ควรจะใช้ขั้นตอนเหล่านี้ถ้าเครื่องพิมพ์สามารถบูตไปสู่สถานะ Ready (พร้อม) ได้
  บันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นใหม่ของ WJA และหมายเหตุรุ่น ให้ไปที่ www.hp.com/go/wja
 1. เชื่อมต่อเครื่องไคลเอ็นต์กับอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
    บันทึก
  มีเฉพาะเครื่องไคลเอ็นต์ที่ต้องการการเข้าถึงเว็บผ่านเบราว์เซอร์
 2. เริ่ม Web Jetadmin 10.2 SR4 หรือรุ่นใหม่กว่า
 3. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และนำเข้าภาพเฟิร์มแวร์สู่ Web Jetadmin
  1. ภายใต้หัวข้อ Device Management (การจัดการอุปกรณ์) ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก Firmware (เฟิร์มแวร์) แล้วคลิก Repository (พื้นที่เก็บข้อมูล)
  2. กด Ctrl+ คลิกที่เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการอัปเดต และจากนั้นให้คลิก Get images (รับภาพ) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
  3. กด Ctrl+ คลิกที่เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการอัปเดต และจากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  4. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย Import firmware images (นำเข้าภาพเฟิร์มแวร์) แล้วคลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์
  5. ค้นหาเครื่องพิมพ์ในรายการ กด Ctrl+ คลิกที่เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการอัปเดต และจากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อนำเข้าเฟิร์มแวร์เข้าไปในพื้นที่เก็บข้อมูล Web Jetadmin
 4. อัปเดตเฟิร์มแวร์จาก Web Jetadmin สำหรับเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน
  1. ภายใต้หัวข้อ Device Management (การจัดการอุปกรณ์) ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก All Devices (อุปกรณ์ทั้งหมด)
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ะจอัปเดตแล้วคลิก Next (ถัดไป)
  3. จากหัวข้อ Device Management (การจัดการอุปกรณ์) ให้คลิก All Devices (อุปกรณ์ทั้งหมด) (หรือคลิกกลุ่มอุปกรณ์) แล้วกดCtrl+ คลิกที่เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการอัปเดต
  4. ในครึ่งล่างของหน้าจอ ให้คลิกแท็บ Firmware (เฟิร์มแวร์) กด Ctrl+ คลิกที่เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการอัปเดต แล้วคลิก Update (อัปเดต)
  5. เปรียบเทียบรุ่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้และรุ่นใหม่ที่ใช้ได้ เลือกรุ่นที่แนะนำหรือเลือก Skip (ข้าม) จากรายการแบบหล่นลงของรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง และจากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
     บันทึก
   ขั้นตอนนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบรุ่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้และรุ่นใหม่ที่ใช้ได้ด้วย
 5. รอการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์และเครื่องพิมพ์เริ่มการทำงานใหม่
    บันทึก
  อย่าปิดเครื่องพิมพ์ระหว่างกระบวนการอัปเดต เมื่อการดำเนินการอัปเดตเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลวหรือถูกขัดจังหวะด้วยเหตุผล เช่น ไฟดับ คุณก็สามารถกู้คืนได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อีกครั้งและการเริ่มต้นดาวน์โหลดใหม่ Web JetAdmin จะแสดงการแจ้งเตือนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวและการเชื่อมโยงเพื่อลองทำกระบวนการใหม่อีกครั้ง
 6. หลังจากที่เครื่องพิมพ์ MFP กลับมาออนไลน์ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่แล้ว

ประเทศ: Flag ไทย