ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1510, 2540 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้ เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B, 2546P, 2546R, 2547, 2548 และ 2549; และ DeskJet Ink Advantage 1515, 1516, 1518, 2545, 2546 และ 2548
นำเครื่องออกจากกล่องและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ใส่ถาดกระดาษ จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1510: http://123.hp.com/DJ1510
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2540: http://123.hp.com/DJ2540

วิดีโอแสดงการติดตั้งเครื่องพิมพ์

วิดีโอชุดนี้แสดงวิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
บันทึก
วิดีโอนี้สาธิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1510 All-in-One แต่ขั้นตอนยังคงเหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง

อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดถาดจ่ายกระดาษและฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: เปิดถาดจ่ายกระดาษและฝาช่องตลับหมึก
 4. ลอกเทปและนำกระดาษแข็งออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในเครื่อง
  ภาพ: นำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในเครื่อง
 5. ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 6. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
  ภาพ: นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 3: ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

ข้อสำคัญ: เครื่องพิมพ์อาจมีสติกเกอร์พลาสติกป้องกันคล้ายกับแผงควบคุมใช้งานของเครื่องพิมพ์ ลอกสติกเกอร์จากแผงควบคุมก่อนดำเนินการในขั้นตอนนี้ต่อไป
 1. ต่อสายจากอะแดปเตอร์เข้าด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. ต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
   รูปภาพ : ต่อสายไฟ
   ภาพ: ต่อสายไฟ
  1. ต่อสายจากอะแดปเตอร์เข้าด้านหลังเครื่องพิมพ์
  2. ต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์
  3. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 3. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์
  ภาพ: เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษ

 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ภาพ: ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. กดถาดจ่ายกระดาษลง
  ภาพ: กดถาดจ่ายกระดาษลง
 3. ดึงส่วนรองขยายออก
  ภาพ: ดึงส่วนรองขยายออก
 4. ใส่ปึกกระดาษ Letter หรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปใน printside ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
  ภาพ: ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบกระดาษ
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

 1. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงการทำงานก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 2. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติดออก อย่าโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดพ่นหมึก
 3. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 4. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 5. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 6. ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 7. รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  รูปภาพ : หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  ภาพ: หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6: จัดเรียงตลับหมึก

 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) () หรือ Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนเาสี) () ที่ด้านหน้าแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 7: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1510: http://123.hp.com/DJ1510
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2540: http://123.hp.com/DJ2540


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย