ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HHP Deskjet 1510, Deskjet 2540, Deskjet Ink Advantage 1510 และ Deskjet Ink Advantage 2540 All-in-One

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้: HP Deskjet 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2547, 2548 และ 2549 และ Deskjet Ink Advantage 1515, 1516, 1518, 2545 และ 2546
ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องพิมพ์
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

วิดีโอแสดงการเปลี่ยนตลับหมึก

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
วิดีโอนี้สาธิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1510 e-All-in-One แต่ขั้นตอนยังคงเหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงการทำงานก่อนดำเนินการต่อ
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติดออก อย่าโดนหน้าสัมผัสหรือหัวพ่นหมึก
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่ถูกต้อง
  • ตลับหมึกสามสีติดตั้ง อยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ เข้าไปในช่องทางด้านขวา
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 7. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ
 11. รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  ภาพ: หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่สอง: จัดเรียงตลับหมึก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียมตลับหมึกพิมพ์
 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาสีดำ) หรือปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี ) ที่แผงด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย