ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3540, ENVY 4500 - หมึกสีดำไม่พิมพ์และปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 3545, 3546, 3548, ENVY 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 และ 4509 e-All-in-One
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
บันทึก
เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่ไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออก หรืองานพิมพ์ไม่สมบูรณ์
ภาพ: ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1: นำตลับหมึกสีดำออก

หากคุณเพิ่งติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ และคุณพบว่าหมึกสีดำขาดหายหรือซีดจางในผลงานพิมพ์ของคุณ ให้นำตลับหมึกสีดำออกและพิมพ์โดยใช้ตลับหมึกสามสีเท่านั้น โดยเครื่องพิมพ์จะทำงานในโหมดใช้ตลับหมึกเดียว และจะผสมหมึกสีดำจากตลับหมึกสามสี
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ระบุตำแหน่งสล็อตด้านซ้ายและขวาของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ระบุตำแหน่งสล็อตที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ระบุตำแหน่งสล็อตที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์
 3. เลื่อนนิ้วไปที่สล็อตทั้งสองช่อง จากนั้นยกขึ้นช้าๆ เพื่อเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดตลับหมึกออกโดยยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น จากนั้นค่อย ๆ ดันฝาไปด้านหลังจนสุด
 6. ดึงตลับหมึกขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
   รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกขึ้น
 7. วางตลับหมึกสีดำไว้ข้างๆ โดยให้หัวฉีดหันขึ้น
  รูปภาพ : ตลับหมึกที่หัวฉีดหมึกหงายขึ้น
  ภาพ: ตลับหมึกที่หัวฉีดหมึกหงายขึ้น
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
  • หากเครื่องพิมพ์ทำงานได้ตามปกติในโหมดใช้ตลับหมึกเดียว ให้พักตลับหมึกสีดำโดยให้หัวฉีดหันขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือข้ามคืน จากนั้นให้ติดตั้งกลับเข้าไปแล้วลองพิมพ์อีกครั้ง หากคุณพอใจกับคุณภาพงานพิมพ์ คุณสามารถหยุดแก้ไขปัญหาได้ในขั้นตอนนี้
  • หากเครื่องพิมพ์ทำงานไม่ถูกต้องในโหมดใช้ตลับหมึกเดียว หรือคุณไม่พอใจกับคุณภาพงานพิมพ์หลังจากที่คุณติดตั้งตลับหมึกดำกลับเข้าไป ให้ไปที่แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำใน HP anti-counterfeit (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
หากใช้ตลับหมึกพิมพ์แท้จาก HP แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ปล่อยเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้สักครู่

บางครั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อาจหายไปเมื่อไม่ได้ใช้งานครู่หนึ่ง ลองเว้นระยะเวลาไว้ 30 นาที จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
หากพักเครื่องพิมพ์แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษโฟโต้และซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
บันทึก
กระดาษที่ไม่เหมาะสม เสียหายหรือไม่รองรับอาจทำให้เกิดเส้นริ้วแนวตั้งในผลงานพิมพ์
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอน หรือปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ภาพ: เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้แทน เส้นริ้วแนวตั้งในเอกสารมักแก้ไขได้โดยการทำความสะอาดกระจกสแกน
หลังจากตรวจสอบกระดาษ ให้ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
หากการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณของเครื่องพิมพ์โดยไปที่ Ink Levels (ระดับหมึก) จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Home เพื่อเปิดหน้าจอเริ่มต้น
 2. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Ink Levels (ระดับหมึก) จากนั้นกด OK (ตกลง) แผงควบคุมจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณให้ทราบ
   ภาพ: ระดับหมึกโดยประมาณ
  1. ไฟแจ้งระดับหมึกสี
  2. ไฟระดับหมึกดำ

ขั้นตอนที่ 7: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อย หรือหมด แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง

วิดีโอแสดงการเปลี่ยนตลับหมึก

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
วิดีโอชุดนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 แต่ขั้นตอนจะเหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาสแกนเนอร์
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดตลับหมึกออกโดยยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น จากนั้นค่อย ๆ ดันฝาไปด้านหลังจนสุด
 6. ดึงตลับหมึกขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้เปลี่ยนตลับหมึกภายในห้านาทีหลังจากเปิดฝาช่องตลับหมึก หลังผ่านไปห้านาที แคร่ตลับหมึกจะเคลื่อนไปที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ
   รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกขึ้น
 7. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 8. ถือตลับหมึกยกทำมุมขึ้นเล็กน้อยโดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนตลับหมึกไปที่ช่องติดตั้งที่ว่างอยู่
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อยึดตลับหมึกเข้าที่
  บันทึก
  ตลับหมึกสามสีติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย ใส่ตลับหมึกสีดำในช่องทางด้านขวา
   รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  2. ปิดฝา
  3. ตลับหมึกพิมพ์สามสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
 10. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น ถ้าจำเป็น
 11. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 12. ปิดฝาสแกนเนอร์
 13. ทำตามคำแนะนำที่แผงควบคุมเพื่อเริ่มการจัดเรียงตลับหมึก เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อไปที่ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อไปที่ Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานทดสอบออกมา
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่มีปัญหาอะไร

ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

ตรวจสอบส่วนการวิจัยฉัยของหน้าทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในรายงานสามารถช่วยในการประเมินปัญหาคุณภาพการพิมพ์เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสอดคล้อง
  รูปภาพ : ส่วนการวินิจฉัยของหน้าทดสอบ
  ภาพ: ส่วนการวินิจฉัยของหน้าทดสอบ
 1. ข้อความตัวอย่าง
 2. รูปแบบการจัดเรียง
 3. แถบสี
โดยทั่วไปหากเครื่องพิมพ์และตลับหมึกทำงานได้ถูกต้อง แถบสีทั้งหมดจะต้องอยู่ครบ ไม่มีเส้นริ้ว และได้สีสม่ำเสมอ ข้อความสีดำที่หน้าเอกสารจะต้องไม่มีเส้นริ้วของหมึก
ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตรวจสอบข้อบกพร่องที่อาจพบในรายงานวินิจฉัยปัญหา ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พบบ่อยแต่ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
ตัวอย่างข้อบกพร่องของรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
ข้อบกพร่อง
ตัวอย่าง
อักษรตัวใหญ่เป็นริ้วที่ตอนท้ายด้านใดด้านหนึ่ง (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: ข้อความเป็นริ้ว
งานพิมพ์เป็นเส้นหรือแถบสีจาง (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: มีเส้นหรือแถบสีซีดจาง
แถบสีเป็นริ้ว (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: แถบสีเป็นริ้ว
แถบสีเป็นริ้วและมีสีอื่นปน (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: แถบสีเป็นริ้ว
บล็อคสีมีเส้นริ้วขาว ๆ ที่จุดเดิม ๆ (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: ภาพเส้นริ้วสีขาวที่แถบสี
สี (ดำ) ขาดหายไปทั้งหมด (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: แถบสี (ดำ) หายไป
หน้ากระดาษว่างเปล่าหรือเกือบว่างเปล่า (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: หน้ากระดาษเกือบว่างเปล่า
รูปแบบหมึกไม่เรียบเนียน (อาจมีปัญหาการจัดเรียงตลับหมึก)
ภาพ: รูปแบบการจัดเรียงไม่เรียบเนียน

ขั้นตอนที่ 10: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

หากพบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้เรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึก
บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
 1. ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลูกศรลง จากนั้นเลือก Tools (ชุดเครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะทำความสะอาดหัวพิมพ์ จากนั้นทำการพิมพ์หน้าทดสอบหัวพิมพ์ออกมา
  ภาพ: ตัวอย่างหน้าทดสอบหัวพิมพ์ที่ไม่มีปัญหา
 4. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในหน้าทดสอบหัวพิมพ์

ขั้นตอนที่ 11: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด ให้จัดเรียงตลับหมึก
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Align Printer (จัดเรียงตลับหมึก) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทดสอบออกมา จากนั้นแจ้งให้คุณสแกนหน้าเอกสารดังกล่าว
 3. ใส่หน้าจัดเรียงตลับหมึกโดยหันด้านที่พิมพ์ลงเข้าหาแผ่นกระจกสแกน วางกระดาษตามแนวสัญลักษณ์รอบกระจกสแกน
  รูปภาพ : จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์ แล้วกด OK (ตกลง)
พิมพ์รายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์อีกหนึ่งแผ่น และตรวจสอบหน้าที่พิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
 • หากขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และหน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ไม่มีรอยหมึกเลอะ ให้ข้ามไปขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
 • หากรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์มีรอยเป็นแถบหรือหมึกเลอะ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ หัวพ่นหมึก

ขั้นตอนที่ 12: ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึกด้วยตนเอง

อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากหน้าทดสอบหรือผลงานพิมพ์ไม่มีแถบหมึกหรือคราบหมึกเลอะ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึกหากพบรอยเป็นแถบรอยหรือหมึกเลอะในงานพิมพ์
รูปภาพ : ภาพหมึกที่เลอะ
ภาพ: ภาพหมึกที่เลอะ
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือวัสดุเนื้อนุ่มที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา (ที่กรองกาแฟสามารถใช้ได้เช่นกัน)
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาสแกนเนอร์
 4. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 5. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 6. ปลดตลับหมึกออกโดยยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น จากนั้นค่อย ๆ ดันฝาไปด้านหลังจนสุด
 7. ดึงตลับหมึกขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
   รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกขึ้น
    หมายเหตุ
  ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพร้อมกันทั้งสองตลับ ให้นำตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลับ ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที
 8. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 9. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีหมึกหรือเศษฝุ่นเกาะอยู่หรือไม่
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 10. จุ่มผ้ายางสะอาดในน้ำกลั่น จากนั้นบีบไล่น้ำออก
 11. ใช้ผ้ายางทำความสะอาดด้านหน้าและขอบรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก
   รูปภาพ : ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
   ภาพ: หน้าสัมผัสหัวพ่นหมึกและตลับหมึก
  1. แถบหัวพ่นหมึก - ห้ามทำความสะอาด
  2. พื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก - ทำความสะอาด
  3. หน้าสัมผัสตลับหมึก - ไม่ต้องทำความสะอาด
 12. ปล่อยตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
 13. ถือตลับหมึกยกทำมุมขึ้นเล็กน้อยโดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนตลับหมึกไปที่ช่องติดตั้งที่ว่างอยู่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
 14. ปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อยึดตลับหมึกเข้าที่
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาตลับหมึกพิมพ์
 15. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึกสำหรับตลับหมึกอื่น
 16. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 17. ปิดฝาสแกนเนอร์
 18. ลองทำการพิมพ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 13: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้มีหมึกเหลือน้อยก็ตาม ตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาคือตัวที่พิมพ์แล้วพบปัญหาในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ตามขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ

วิดีโอแสดงการเปลี่ยนตลับหมึก

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
วิดีโอชุดนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 แต่ขั้นตอนจะเหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาสแกนเนอร์
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดตลับหมึกออกโดยยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น จากนั้นค่อย ๆ ดันฝาไปด้านหลังจนสุด
 6. ดึงตลับหมึกขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้เปลี่ยนตลับหมึกภายในห้านาทีหลังจากเปิดฝาช่องตลับหมึก หลังผ่านไปห้านาที แคร่ตลับหมึกจะเคลื่อนไปที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ
   รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกขึ้น
 7. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 8. ถือตลับหมึกยกทำมุมขึ้นเล็กน้อยโดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนตลับหมึกไปที่ช่องติดตั้งที่ว่างอยู่
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อยึดตลับหมึกเข้าที่
  บันทึก
  ตลับหมึกสามสีติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย ใส่ตลับหมึกสีดำในช่องทางด้านขวา
   รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  2. ปิดฝา
  3. ตลับหมึกพิมพ์สามสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
 10. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น ถ้าจำเป็น
 11. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 12. ปิดฝาสแกนเนอร์
 13. ทำตามคำแนะนำที่แผงควบคุมเพื่อเริ่มการจัดเรียงตลับหมึก เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา

ขั้นตอนที่ 14: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย