ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

ข้อความ 'Carriage Jam' ปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 e-All-in-One และ HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One

ปัญหา
ข้อความ 'Carriage Jam: Clear carriage jam' (แคร่ติด นำสิ่งที่กีดขวางออก) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แคร่ที่รองรับตลับหมึกติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเคยมีกระดาษติดมาก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ยังอาจพบปัญหาต่อไปนี้
 • เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งาน
 • การพิมพ์หยุดโดยไม่คาดคิด
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตการแก้ไขปัญหาแคร่ตลับหมึกค้าง
  บันทึก
วิดีโอชุดนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 แต่ขั้นตอนจะเหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระตามแนวความกว้างของเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
    บันทึก
  แคร่ช่องตลับหมึกอาจพยายามเคลื่อนไปยังช่องเปิด หากเป็นไปตามนี้ ให้ช่องเคลื่อนไปยังตำแหน่งดังกล่าว
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต คุณจะต้องปลดสายไฟก่อนใช้เมื่อเคลื่อนแคร่ตลับหมึกและรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษ
 4. ตรวจดูว่ามีกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจกีดขวางแคร่ช่องตลับหมึกพิมพ์หรือไม่ จากนั้นนำออก
    บันทึก
  ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 5. เอื้อมเข้าไปด้านในช่องตลับหมึก จากนั้นจึงดันแคร่ตลับหมึกด้วยตัวเอง
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
 6. นำกระดาษหรือวัตถุที่ติดหลวม ๆ อยู่ออก
 7. ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเลื่อนได้อย่างอิสระตลอดแนวความกว้างของเครื่องพิมพ์ ด้วยการดันแคร่เบา ๆ ไปทางซ้ายและทางขวา
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 10. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 11. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลูกศรลง () จากนั้นเลือก Tools (ชุดเครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Print Status Report (พิมพ์รายงานสถานะ) จากนั้นกด OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานทดสอบออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือรายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สอง: นำตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
การใส่หรือติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องแจ้งว่ามีการติดค้างของแคร่ช่องตลับหมึก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดและใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปใหม่
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. ปลดตลับหมึกออกโดยยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น จากนั้นค่อย ๆ ดันฝาไปด้านหลังจนสุด
 4. ดึงตลับหมึกขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
   รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกขึ้น
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 5. แกะเทปใสสำหรับกันรอยที่อาจติดอยู่บนหัวฉีดหมึกออก
  รูปภาพ : แกะเทปใสสำหรับกันรอยที่อาจติดอยู่บนหัวฉีดหมึกออก
  ภาพ: แกะเทปใสสำหรับกันรอยที่อาจติดอยู่บนหัวฉีดหมึกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามดึงแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าสีทองแดงออก
 6. ถือตลับหมึกยกทำมุมขึ้นเล็กน้อยโดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนตลับหมึกไปที่ช่องติดตั้งที่ว่างอยู่
 7. ปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อยึดตลับหมึกเข้าที่
    บันทึก
  ตลับหมึกสามสีติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย ตลับหมึกสีดำติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
   รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  2. ปิดฝา
  3. ตลับหมึกพิมพ์สามสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
 8. ทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า จากนั้นใส่ตลับหมึกอื่นเข้าที่
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือรายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สาม: เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเสียบเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยตรง จากนั้นพิมพ์หน้าทดสอบ
 1. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟจากปลั๊กต่อพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 3. เสียบสายไฟเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าโดยตรง
 4. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 5. เปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือรายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สี่: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย