ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 -ข้อผิดพลาดกระดาษติด

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 และ 4509 e-All-in-One
ขณะพิมพ์ เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฎขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

วิดีโอชุดนี้สาธิตวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติด
บันทึก
วิดีโอชุดนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 แต่ขั้นตอนจะเหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: มองหากระดาษที่ติดค้าง

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด

ขั้นตอนที่ 2: เครื่องพิมพ์จะต้องวางอยู่บนพื้นผิวเรียบ

 1. ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์โดยตั้งจากด้านขวาของเครื่อง
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. ตรวจสอบพื้นผิวด้านล่างและรอบ ๆ ที่จัดวางเครื่องพิมพ์เพื่อหาสิ่งต่อไปนี้
  • เศษกระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
  • วัตถุแข็งเล็ก ๆ เช่น สายไฟ ปากกา ดินสอและหนังสือ
  • พื้นผิวที่นุ่มหรือไม่ได้ระนาบ เช่น แผ่นรองจานหรือพรมหรือสิ่งของใกล้เคียง
 3. นำสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ออก
 4. วางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 6. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษด้านในช่องตลับหมึก

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้น ลองพิมพ์อีกครั้ง
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. หากฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษที่ด้านหลังของพื้นที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  ภาพ: มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
 5. นำฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออกโดยบีบแถบยื่นเข้าด้วยกัน จากนั้นยกขึ้น
   ภาพ: ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  1. หนีบแถบยื่นเข้าหากัน
  2. ยกขึ้น
 6. ชุบวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 7. กดวัสดุสำหรับเช็ดกับลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 8. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 9. ตรวจสอบลูกกลิ้งด้านล่างฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งยังอยู่ดีและหมุนได้ตามปกติ และหยุ่นรับน้ำหนักเมื่อลองกดดู หากลูกกลิ้งเสียหาย ให้เปลี่ยนฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษใหม่
  ภาพ: ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
 10. ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่โดยให้แถบสปริงหันไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ค่อย ๆ กดฝาครอบลงที่ขอบด้านซ้ายและขวา ฝาครอบจะคลิกเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบทั้งสองของฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
  ภาพ: ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
 11. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 12. เสียบสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 13. กด OK เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย