ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500, HP Deskjet 3540 - ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows:
รุ่นเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 3545 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4504 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 3546 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4505 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 3548 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4506 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4507 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4501 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4508 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4502 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4509 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4503 e-All-in-One
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ HP จากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เมื่อได้รับแจ้งระหว่างการติดตั้ง เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น Wireless (ไร้สาย)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย ให้รวบรวมชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน จากนั้นเปิดเราเตอร์ เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
 1. รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • Network name (ชื่อเครือข่าย): ชื่อเครือข่ายคือ SSID (Service Set Identifier).
  • รหัสผ่านเครือข่าย: รหัสผ่านอาจเรียกเป็นคีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
 3. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายไร้สาย

Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย) ช่วยให้สามารถติดตั้งและจัดการการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ง่ายขึ้น
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดที่ไอคอน Wireless จากนั้นกดปุ่ม ติดกับ Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเข้าไปที่ Wireless Setup Wizard จากนั้นกด OK (ตกลง)
  ตัวช่วยดำเนินการจะทำการค้นหาและแสดงรายการเครือข่ายที่มี
 3. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อไปที่ชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นกด OK (ตกลง)
  หากรายการดังกล่าวไม่มีชื่อเครือข่ายของคุณ สามารถกรอกชื่อเครือข่ายเอง
  1. กดลูกศรลง เพื่อไปที่ Enter New Network Name (กรอกชื่อเครือข่ายใหม่) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  2. กดลูกศรลง เพื่อไปยังตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการบนแป้นพิมพ์ที่หน้าจอ
   บันทึก
   ต้องกรอกตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กให้ตรงกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้
  3. ขณะกรอกชื่อเครือข่ายใหม่เสร็จสิ้น ไปที่ Done (เสร็จสิ้น) จากนั้นกด OK (ตกลง)
   เครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย
 4. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกคีย์ WEP หรือ WPA
  1. กดลูกศรลง เพื่อไปยังตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการบนแป้นพิมพ์ที่หน้าจอ
   บันทึก
   ต้องกรอกตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กให้ตรงกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้
  2. หลังจากเสร็จสิ้นการกรอกคีย์ WEP หรือ WPA ให้ไปที่ Done (เสร็จสิ้น) จากนั้นกด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
   เครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์

ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตัวเต็มเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ HP
บันทึก
หากหน้าจอ Auto Wireless Connect (เชื่อมต่อไร้สายอัตโนมัติ) ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อ และติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือ ทำตามขั้นตอนในซอฟต์แวร์ HP Installer เพื่อดำเนินการติดตั้งการเชื่อมต่อและไดร์เวอร์ให้เสร็จสิ้น
บันทึก
คุณสามารถใช้แผ่น CD ติดตั้งแทน เพื่อเป็นทางเลือกแทนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. กรอกหมายเลขรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Begin (เริ่มต้น)
 3. คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้น คลิก Open (เปิด), Save (บันทึก) หรือ Run (เรียกใช้) ในหน้าต่างแสดงการดาวน์โหลดไดร์เวอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ไดร์เวอร์ที่แุถบดาวน์โหลดของเบราเซอร์ หรือในโฟลเดอร์ Downloads (ดาวน์โหลด) ที่คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดการติดตั้งไดร์เวอร์
  รูปภาพ : ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในแถบดาวน์โหลดของเบราเซอร์
  ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในแถบดาวน์โหลดของเบราเซอร์
  รูปภาพ : ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์
  ตัวอย่างไฟล์ไดร์เวอร์ของ HP ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าการเชื่อมต่อและการติดตั้งไดร์เวอร์
 6. กลับไปหน้าเพจ 123.hp.com ในเว็บเบราเซอร์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์และเปิดใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย