ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 และ Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 e-All-in-One และ HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One
เครื่องไม่ยอมดึงหรือป้อนกระดาษจากถาด และข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เครื่องอาจเกิดเสียงเหมือนกำลังพิมพ์งาน แต่ไม่มีกระดาษเคลื่อนผ่าน ตรวจสอบสภาพของกระดาษ และตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์วางบนพื้นผิวที่ได้ระนาบ ปรับค่ากระดาษที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษเพื่อแก้ไขปัญหา ในบางกรณีอาจต้องส่งเครื่องพิมพ์ซ่อม

แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่เข้าไปใหม่

ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับ หรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น
 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน
 • รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดการทำงานหรือสำหรับ กระดาษหมด หรือ ใส่กระดาษ ที่จะปรากฏขึ้นก่อนใส่กระดาษใหม่

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสภาพของกระดาษ

ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์อยู่ในสภาพดี และเรียงซ้อนในถาดถูกต้อง รวมทั้งเส้นทางกระดาษและถาดไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ
 3. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดหรือไม่ ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบกลไกด้านในถาดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางกระดาษในการป้อนเข้าลูกกลิ้ง กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษได้
  บันทึก
  หากพบสิ่งกีดขวางในเส้นทางกระดาษ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนการทำความสะอาดลูกกลิ้ง
 4. ตรวจสอบสภาพของกระดาษ และเปลี่ยนกระดาษที่ขาด มีฝุ่น ม้วน ยับหรืองอ
 5. กระดาษทั้งหมดในปึกเป็นกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน อย่าใส่กระดาษคละประเภทในถาดกระดาษ เครื่องสามารถรองรับกระดาษได้ครั้งละประเภทเท่านั้น
 6. เคาะปึกกระดาษบนพื้นที่ราบเรียบเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน
 7. ตรวจสอบปึกกระดาษว่ามีกระดาษไม่น้อยกว่า 10 แผ่นและไม่เกิน 25 แผ่น
  บันทึก
  ใส่กระดาษ 10-25 แผ่นเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นตอนนี้ หากปัญหาได้รับการแก้ไข คุณสามารถใส่กระดาษต่อไปได้ตามความจุของถาดกระดาษที่เครื่องรองรับ
บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์วางอยู่บนพื้นเรียบ

 1. ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์โดยตั้งจากด้านขวาของเครื่อง
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. ตรวจสอบพื้นผิวด้านล่างและรอบ ๆ ที่จัดวางเครื่องพิมพ์เพื่อหาสิ่งต่อไปนี้
  • เศษกระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
  • วัตถุแข็งเล็ก ๆ เช่น สายไฟ ปากกา ดินสอและหนังสือ
  • พื้นผิวที่นุ่มหรือไม่ได้ระนาบ เช่น แผ่นรองจานหรือพรมหรือสิ่งของใกล้เคียง
 3. นำสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ออก
 4. วางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 6. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษกลับเข้าไปใหม่

ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S., letter หรือ A4 ลงไปในเครื่องพิมพ์ ด้านพิมพ์หรือด้านมันวาวของกระดาษจะต้องใส่เข้าที่ถาดโดยคว่ำลง
 1. เปิดฝาถาดกระดาษ จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อยืดถาดกระดาษออกมา
 2. ค่อย ๆ ดึงส่วนรองเสริม จากนั้นยกตัวกั้นกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : การดึงถาดกระดาษและส่วนรองเสริมออก
  ภาพ: การดึงถาดกระดาษและส่วนรองเสริมออก
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างออกไปที่ตำแหน่งสุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
  ภาพ: การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 4. ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวลงในถาดกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปด้านหน้า จากนั้นดันปึกกระดาษเข้าใจถาดจนสุด
  รูปภาพ : การการใส่กระดาษ
  ภาพ: การการใส่กระดาษ
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 6. ดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: การดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่

ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกเครื่องพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ หากหน้าทดสอบไม่พิมพ์ออกมาหลังจากสั่งครั้งแรก ให้ใส่กระดาษธรรมดายี่ห้ออื่นหรือลองใช้กระดาษประเภทอื่นกับถาดกระดาษแล้วลองพิมพ์หน้าทดสอบอีกครั้ง
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลูกศรลง () จากนั้นเลือก Tools (ชุดเครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Print Status Report (พิมพ์รายงานสถานะ) จากนั้นกด OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานทดสอบออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
 • หากหน้าทดสอบพิมพ์ได้เสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบ ให้ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ลองพิมพ์เอกสารต้นฉบับ

หากพิมพ์หน้าทดสอบได้เสร็จสิ้น ให้ลองพิมพ์เอกสารต้นฉบับอีกครั้ง หากพิมพ์เอกสารได้ แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

แนวทางที่สอง: ปรับค่ากระดาษที่ไดร์เวอร์การพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะไม่ยอมดึงกระดาษหากขนาดและประเภทกระดาษในถาดไม่ตรงกับค่าขนาดและประเภทของกระดาษที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อดูขั้นตอนการปรับขนาดและประเภทกระดาษจากไดร์เวอร์การพิมพ์

แนวทางที่สาม: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดลูกกลิ้ง

เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้
 • ก้อนสำลียาวสะอาดที่ไม่เป็นขุย
 • ผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย หรือผ้าที่ไม่ทิ้งเส้นใยให้เลอะเทอะ
 • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษต้องสะอาดและป้อนกระดาษได้อย่างถูกต้อง
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. หากฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษที่ด้านหลังของพื้นที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  ภาพ: มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
 5. นำฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออกโดยบีบแถบยื่นเข้าด้วยกัน จากนั้นยกขึ้น
   ภาพ: ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  1. หนีบแถบยื่นเข้าหากัน
  2. ยกขึ้น
 6. ชุบวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 7. กดวัสดุสำหรับเช็ดกับลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 8. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 9. ตรวจสอบลูกกลิ้งด้านล่างฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งยังอยู่ดีและหมุนได้ตามปกติ และหยุ่นรับน้ำหนักเมื่อลองกดดู หากลูกกลิ้งเสียหาย ให้เปลี่ยนฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษใหม่
  ภาพ: ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
 10. ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่โดยให้แถบสปริงหันไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ค่อย ๆ กดฝาครอบลงที่ขอบด้านซ้ายและขวา ฝาครอบจะคลิกเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบทั้งสองของฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
  ภาพ: ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
 11. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 12. เสียบสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 13. กด OK เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากหน้าทดสอบพิมพ์ได้เสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบ ให้ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ทดลองพิมพ์งาน

หากพิมพ์หน้าทดสอบได้เสร็จสิ้น ให้ลองพิมพ์เอกสารต้นฉบับอีกครั้ง หากพิมพ์เอกสารได้ แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

แนวทางที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

บันทึก
ส่งเครื่องซ่อมเฉพาะในกรณีที่ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาข้างต้นครบถ้วนแล้วและเครื่องยังไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบเครื่องบนกระดาษสีขาวปกติได้
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย