ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3540, ENVY 4500 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 3545 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4501 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4505 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3546 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4502 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4507 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3548 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4503 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4508 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4504 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4509 e-All-in-One
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ในกล่อง ต่อสายไ ปรับตั้งค่าที่แผงควบคุม ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึก หลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ล่าสุด
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500: 123.hp.com/ENVY4500
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3540: 123.hp.com/DJ3540

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. ยกฝาสแกนเนอร์ จากนั้นนำเทปบรรจุภัณฑ์ออก
  รูปภาพ : การลอกเทปบรรจุภัณฑ์จากด้านล่างฝาสแกนเนอร์ออก
  ภาพ: การลอกเทปบรรจุภัณฑ์จากด้านล่างฝาสแกนเนอร์ออก
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. จับที่มือจับทั้งสองด้านของเครื่องพิมพ์ ยกฝาช่องเปิดตลับหมึกขึ้นจนกระทั่งล็อคเข้าที่ จากนั้นนำเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : การนำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในเครื่อง
   ภาพ: การนำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในเครื่อง
  1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  2. การลอกเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากช่องทำความสะอาด
  3. การลอกเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากช่องตลับหมึก
 6. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 7. เปิดฝาช่องถาดกระดาษ ดึงเข้าหาตัวเพื่อยืดถาดกระดาษออก จากนั้นลอกเทปบรรจุภัณฑ์ออก
  รูปภาพ : การเปิดช่องถาดกระดาษและลอกเทปบรรจุภัณฑ์ออก
  ภาพ: การเปิดช่องถาดกระดาษและลอกเทปบรรจุภัณฑ์ออก
 8. ดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนล็อคเข้าที่ จากนั้นปิดฝาถาดกระดาษ
 9. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 2: ต่อสายไฟและตั้งค่า

เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกค่าที่คุณต้องการ
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : การเสียบต่อสายไฟ
  ภาพ: การเสียบต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
 3. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Yes (ใช่) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  เมนู Set Country/Region (ระบุประเทศ/ภูมิภาค) จะปรากฏขึ้นมา
 5. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นกดเลือก OK (ตกลง)
 6. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก Yes (ใช่) จากนั้นกด OK (ตกลง)

ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาในถาดป้อนกระดาษหลังจากปรับแต่งค่าที่ต้องการแล้ว
 1. เปิดฝาถาดกระดาษ จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อยืดถาดกระดาษออกมา
 2. ค่อย ๆ ดึงส่วนรองเสริม จากนั้นยกตัวกั้นกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : การดึงถาดกระดาษและส่วนรองเสริมออก
  ภาพ: การดึงถาดกระดาษและส่วนรองเสริมออก
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างออกไปที่ตำแหน่งสุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
  ภาพ: การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 4. ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวลงในถาดกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปด้านหน้า จากนั้นดันปึกกระดาษเข้าใจถาดจนสุด
  รูปภาพ : การการใส่กระดาษ
  ภาพ: การการใส่กระดาษ
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 6. ดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: การดันถาดกระดาษไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้ในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. จับที่มือจับทั้งสองด้านของฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นยกฝาขึ้นจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมเข้าไปได้สะดวก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 2. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. นำตลับหมึกหนึ่งตลับออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: การนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ลอกเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 5. ยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น
  รูปภาพ : การยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น
  ภาพ: การยกฝาที่ช่องตลับหมึกขึ้น
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดตลับหมึกไปข้างหน้าเข้าในช่องติดตั้งจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึก
  ภาพ: การใส่ตลับหมึก
 7. ปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อยึดตลับหมึกเข้าที่
  รูปภาพ : การปิดฝาที่ช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาที่ช่องตลับหมึก
 8. ทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
   รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: การใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. การใส่ตลับหมึก
  2. การปิดฝา
  3. ตลับหมึกพิมพ์สามสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์สีดำไว้ทางขวา
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. ทำตามคำแนะนำที่แผงควบคุมเพื่อเริ่มการจัดเรียงตลับหมึก
  เครื่องจะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา

ขั้นตอนที่ 5: ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

การจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
 1. หลังจากหน้าจัดเรียงตลับหมึกจัดพิมพ์ออกมา ให้วางหน้าจัดเรียงตลับหมึกที่แผ่นกระจกสแกนโดยหันด้านพิมพ์ลง วางกระดาษตามแนวสัญลักษณ์รอบกระจกสแกน
  รูปภาพ : จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกบนแผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกบนแผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 2. ปิดฝาสแกนเนอร์ แล้วกด OK (ตกลง)
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY 4500: 123.hp.com/ENVY4500
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3540: 123.hp.com/DJ3540


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย