ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet - ข้อผิดพลาด 'Device Driver Not Installed' (Windows 7)

ปัญหา

ขณะพยายามติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ใน Windows 7 ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์
'Device driver software was not successfully installed' (ซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์อุปกรณ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง)
Windows 7 ไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ไดร์เวอร์ไม่ได้อยู่ใน Windows 7 หรือไม่ได้เปิด Windows Update ไว้

แนวทางที่หนึ่ง: ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อพบปัญหาในการติดตั้ง

ขั้นตอนที่หนึ่ง: พิจารณาประเภทไดร์เวอร์ที่จะติดตั้ง

เครื่องพิมพ์หลายตัวมีไดร์เวอร์ให้เลือกใช้มากกว่าหนึ่งรายการ ข้อมูลต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าจะดาวน์โหลดไดร์เวอร์ตัวใด
บันทึก
เครื่องพิมพ์ของคุณอาจไม่รองรับไดร์เวอร์ต่อไปนี้ทั้งหมด
ประเภทไดร์เวอร์
คุณสมบัติ
ตัวเต็ม (แนะนำ)
บันทึก
ระหว่างติดตั้งแบบ Full Feature คุณสามารถเลือกกำหนดส่วนประกอบในการติดตั้งเพื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งได้
 • รองรับการทำงานทั้งหมดของเครื่อง
 • ครอบคลุมซอฟต์แวร์ตัดต่อภาพ และไฟล์วิธีใช้แบบมีดัชนีค้นหาสำหรับเครื่องของคุณ
Basic (เบื้องต้น)
ข้อสำคัญ: ไดร์เวอร์ Basic ไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของเครื่องได้ เช่น สำหรับเครื่องเอนกประสงค์ คุณจะสามารถสแกนภาพได้จากแผ่นกระจกทีละหน้าเท่านั้น รวมทั้งไม่สามารถสแกนไฟล์ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ เช่น PDF หรือ Word หรือสแกนผ่านปุ่มที่แผงควบคุมของเครื่อง
 • รองรับเฉพาะส่วนการใช้งานขั้นพื้นฐานเท่านั้น
 • สามารถสแกนจากแอพพลิเคชั่นจากภายนอกในระบบ Windows ได้
 • เรียกใช้ฟังก์ชั่นสแกนพื้นฐานสำหรับเครื่องแบบเอนกประสงค์
 • ไม่มีซอฟต์แวร์สแกนของ HP
 • ไม่มีฟังก์ชั่นถ่ายสำเนาหรือแฟกซ์สำหรับเครื่องเอนกประสงค์
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์แบบสมบูรณ์จะรวดเร็วกว่า
Plug and Play
  หมายเหตุ
ระหว่างการติดตั้ง ให้รอการแจ้งจากหน้าจอก่อนเสียบสาย USB เข้าที่เครื่อง
ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ รวมทั้งพอร์ต USB
Host Based (ตามโฮสต์)
 • ใช้ทรัพยากรเครื่องเพื่อประมวลผลงานพิมพ์ โดยอาศัยหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลของเครื่อง
 • ประมวลผลงานพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์โฮสต์ แทนที่ตัวฟอร์แมตของเครื่อง
ไดร์เวอร์การพิมพ์เอนกประสงค์ HP สำหรับ Windows PostScript
ซอฟต์แวร์ PostScript ของ Adobe ทำหน้าที่ติดต่อกับเครื่องเพื่อให้ภาพมีความคมชัด รวมทั้งจัดการแบบอักษรต่าง ๆ สำหรับงานพิมพ์
 • แนะนำสำหรับการพิมพ์ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์กราฟิกอื่น ๆ
 • รองรับการพิมพ์จำลอง PostScript และแบบอักษรแฟลช PostScript
ไดร์เวอร์การพิมพ์เอนกประสงค์จาก HP สำหรับ Windows PCL 5
 • แนะนำสำหรับงานพิมพ์ในสำนักงานทั่วไปผ่านระบบ Windows
 • ตัวเลือกที่ดีที่สุดหากใช้งานภายใต้องค์ประกอบแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งต้องปรับตั้งผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับ PCL 5 (UNIX, Linux หรือ Mainframe)
 • ออกแบบมาสำหรับระบบ Windows องค์กรเพื่อเป็นไดร์เวอร์ชุดเดียวสำหรับเครื่องพิมพ์หลายตัว
 • แนะนำหากพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์หลายรุ่นจากคอมพิวเตอร์ Windows แบบโมไบล์
ไดร์เวอร์การพิมพ์เอนกประสงค์จาก HP สำหรับ Windows PCL 6
รองรับฟังก์ชั่นการพิมพ์และสแกนเบื้องต้น
 • แนะนำสำหรับระบบ Windows ทั้งหมด
 • พิมพ์งานได้รวดเร็ว มีคุณภาพดีที่สุดและรองรับคุณสมบัติการทำงานของเครื่องสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
 • พัฒนาขึ้นให้สอดรับกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อให้ทำงานได้เร็วที่สุดในระบบ Windows อาจไม่รองรับโปรแกรมซอฟต์แวร์จากภายนอกหรือแบบพิเศษที่อิงกับ PCL 5

ขั้นตอนที่สอง: ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์ หากจำเป็น หน้าจอแจ้งการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแจ้งให้คุณต่อสายตามความเหมาะสม
 3. หากหน้า มาระบุผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ ปรากฏขึ้น คลิกที่ Printer (เครื่องพิมพ์) พิมพ์หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ และจากนั้นคลิก Submit (ส่ง)
 4. หากคุณต้องการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ คลิก Change (เปลี่ยนแปลง) เลือกเวอร์ชั่นของคุณ และจากนั้นคลิก Change (เปลี่ยนแปลง)
 5. ภายใต้หัวข้อ Driver (ไดรเวอร์) คลิก Download (ดาวน์โหลด) สำหรับแพคเกจซอฟต์แวร์ทั้งหมด หรือคลิกที่ Basic Drivers (ไดรเวอร์พื้นฐาน) สำหรับตัวเลือกไดรเวอร์อื่น ๆ

แนวทางที่สอง: ติดตั้งไดร์เวอร์ผลิตภัณฑ์ผ่าน Windows Update

เครื่องพิมพ์บางตัวอาจไม่มีชุดผลิตภัณฑ์ตัวเต็มสำหรับดาวน์โหลด Windows Update จะค้นหาและติดตั้งไดร์เวอร์ที่มีสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Windows Update ไม่สามารถใช้การได้หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 • หากคุณไม่ได้ติดตั้ง Windows 7 ให้ทำตามคำแนะนำในวิธีที่หนึ่งเพื่อกำหนดค่า Windows Update
 • หากคุณติดตั้ง Windows 7 ให้ทำตามคำแนะนำในวิธีที่สองเพื่อกำหนดค่า Windows Update

วิธีที่หนึ่ง: เลือก 'Use recommended settings' (ใช้ค่าที่แนะนำ) ขณะติดตั้ง Windows 7

เมื่อคุณติดตั้ง Windows 7 ให้เลือกใช้การตั้งค่าที่แนะนำในหัวข้อวิธีใช้เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณและปรับปรุง Windows อัตโนมัติ

วิธีที่สอง: ตั้งค่า Windows Update เป็นอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่า Windows Update ให้ค้นหาและติดตั้งไดร์เวอร์พื้นฐานอัตโนมัติ
 1. จากทาสก์บาร์คลิกที่ไอคอน Windows ( )
 2. จาก ช่อง Search Programs And Files (ค้นหาโปรแกรมและไฟล์) พิมพ์ change device (เปลี่ยนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์)
 3. คลิกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการติดตั้งอุปกรณ์ หน้าต่าง Settings (ค่าการติดตั้งอุปกรณ์ ) จะเปิดขึ้นมา
 4. หากยังไม่ได้เลือกไว้ให้เลือกYes (ใช่) ทำได้โดยอัตโนมัติ (แนะนำ)จากนั้นคลิกSave เปลี่ยนแปลง
  บันทึก
  Windows 7 อาจแจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ อย่าลืมบุ๊กมาร์กหน้าเอกสารนี้เพื่อให้สามารถเรียกค้นได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ติดตั้งไดร์เวอร์

หลังจากต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์ Windows 7 จะตรวจหาฮาร์ดแวร์และติดตั้งไดร์เวอร์ที่ถูกต้องอัตโนมัติ ส่วนแจ้งเตือนจะแจ้งให้ทราบว่าการติดตั้งเริ่มขึ้นรวมทั้งเมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น คุณไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใส่แผ่น CD แต่อย่างใด
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์พื้นฐานใน Windows 7
 1. ตรวจสอบว่าปิดเครื่องอยู่
 2. ต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ แล้วต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
  สาย USB
 3. เปิดเครื่อง
  บันทึก
  Windows Update จะค้นหาไดร์เวอร์ผลิตภัณฑ์ล่าสุดในเว็บไซต์ Windows Update หากไดร์เวอร์ออนไลน์ใหม่กว่าที่มีอยู่ใน Windows 7 คอมพิวเตอร์จะดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์อัพเดตใหม่
  ขั้นตอนของ Windows Update จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณอาจไม่ทราบว่ากำลังมีการดำเนินการอยู่
 4. หน้าต่าง อุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งาน อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากหน้าต่างปรากฏขึ้นและไม่ปิดอัตโนมัติให้คลิก close (ปิด ) เพื่อปิดหน้าต่าง
ไดร์เวอร์ Windows 7 เบื้องต้นติดตั้งแล้วในตอนนี้ ส่วนการใช้งานบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีนี้ให้ดูขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่จัดไว้ให้ต่อไปนี้แทน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย