ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1010 และ Deskjet Ink Advantage 1010 - การเปลี่ยนตลับหมึก

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึก
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกหนึ่งตัวหรือทั้งสองชุด จากนั้นทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอดตลับหมึกพิมพ์เก่าออก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดตลับหมึกหนึ่งตัวหรือทั้งสองชุด
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. สอดนิ้วที่ด้านบนของตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นค่อย ๆ ดึงและกดตลับหมึกลงเพื่อคลายออก
   รูปภาพ : ดึงและกดลงเพื่อนำตลับหมึกออก
   ภาพ: ดึงและกดลงที่ตลับหมึกเพื่อนำออก
  1. ตลับหมึกสามสี (ช่องด้านซ้าย)
  2. ตลับหมึกสีดำ (ช่องด้านขวา)

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

 1. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยค่อย ๆ ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปพลาสติกกันรอยออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสบริเวณหน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  รูปภาพ : ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 2. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ไอคอนที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
 3. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดที่สอง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือ
 5. ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่สาม: ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษ

 1. ยกถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดกระดาษ
  ภาพ: ยกถาดกระดาษ
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  รูปภาพ : ดึงส่วนรองขยายออก
  ภาพ: ดึงส่วนรองเสริมถ่ายจ่ายกระดาษออก
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
 4. ใส่กระดาษสีขาวสะอาดลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างหันไปด้านหน้า และหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษ
 5. เลื่อนตัวกำหนดความกว้างกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดีแต่จะต้องไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างให้ชิดติดกับกระดาษ
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างให้ชิดติดกับกระดาษ

ขั้นตอนที่สี่: จัดเรียงตลับหมึก

หลังจากติดตั้งตลับหมึกใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อจัดเรียงตลับหมึก หากไม่จัดเรียงตลับหมึกตอนนี้ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ดำเนินการครั้งถัดไปที่พยายามพิมพ์งาน

Mac OS X

 1. เปิดโฟลเดอร์ HP
  • จาก Dock: คลิกที่ไอคอน HP Utility () คลิก Devices (อุปกรณ์) จากนั้นคลิกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • จาก Finder: จากแถบนำทางของ Finder คลิก Go จากนั้นคลิก Applications (แอพพลิเคชั่น)
 2. จาก Devices (อุปกรณ์) เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ไอคอน Align (จัดเรียง) ()
 3. คลิกที่ปุ่ม Align (จัดเรียง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 4. ตรวจสอบหน้าจัดเรียงตลับหมึก ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย