ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1010 และ Deskjet Ink Advantage 1010 - การใส่กระดาษธรรมดา กระดาษภาพถ่ายและซองจดหมาย

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการใส่กระดาษเปล่า กระดาษภาพถ่าย และซองในเครื่องพิมพ์ ดูรายการกระดาษที่เครื่องพิมพ์รองรับได้จาก รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ ในเว็บไซต์ของ HP
การใส่กระดาษธรรมดา
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษธรรมดาลงในเครื่องพิมพ์
 1. ยกถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดกระดาษ
  ภาพ: ยกฝาถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  รูปภาพ : กดถาดจ่ายกระดาษลง
  ภาพ: กดถาดจ่ายกระดาษลง
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
 4. ใส่กระดาษสีขาวสะอาดลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างหันไปด้านหน้า และหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 5. เลื่อนตัวกำหนดความกว้างกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดีแต่จะต้องไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างให้ชิดติดกับกระดาษ
การใส่กระดาษภาพถ่าย
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษภาพถ่ายลงในเครื่องพิมพ์
 1. ยกถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดกระดาษ
  ภาพ: ยกฝาถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  รูปภาพ : กดถาดจ่ายกระดาษลง
  ภาพ: กดถาดจ่ายกระดาษลง
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
 4. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างหันไปด้านหน้า ด้านที่จะพิมพ์หลายขึ้น หากกระดาษภาพถ่ายที่จะใช้มีแถบรอยปรุ ให้ใส่กระดาษโดยให้แถบอยู่ด้านบน
  รูปภาพ : ใส่กระดาษภาพถ่ายในถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษภาพถ่ายลงในถาดกระดาษ
 5. เลื่อนตัวกำหนดความกว้างกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดีแต่จะต้องไม่ทำให้กระดาษงอ
การใส่ซองจดหมาย
คุณสามารถใส่ซองจดหมายในถาดได้มากกว่าหนึ่งซอง โปรดอย่าใช้ซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพ์นูน รวมถึงซองจดหมายที่มีผนึกหรือช่องพลาสติก
 1. ยกถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดกระดาษ
  ภาพ: ยกถาดกระดาษ
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  รูปภาพ : กดถาดจ่ายกระดาษลง
  ภาพ: กดถาดจ่ายกระดาษลง
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
 4. ใส่ซองจดหมายหนึ่งหรือหลายซองลงไปที่ด้านขวาสุดของถาดป้อนกระดาษ เลื่อนซองจดหมายลงไปจนสุด
  ด้านของซองที่จะพิมพ์จะต้องหันขึ้น แผ่นปิดซองจะต้องอยู่ด้านซ้ายและหันเข้าหาถาดป้อนกระดาษ
 5. เลื่อนตัวกำหนดความกว้างกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชนกับขอบซองพอดีแต่จะต้องไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ใส่ซองและปรับตัวปรับความกว้างกระดาษ
  ภาพ: การใส่ซองจดหมายในเครื่องพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย