ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

    หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องแท็บเล็ต HP - จะค้นหาหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

เอกสารชุดนี้อธิบายวิธีการค้นหาหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับประเภทแท็บเล็ต HP หรือ Compaq ของคุณ คุณสามารถใช้หมายเลขรุ่นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในการค้นหาเอกสารที่เป็นประโยชน์ หรือรับการสนับสนุนทางออนไลน์ นอกจากนี้ หากจำเป็นคุณยังสามารถใช้เอกสารนี้ในการค้นหาหมายเลขซีเรียลซึ่งมักจะระบุอยู่ใกล้ๆ กับหมายเลขรุ่นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

แท็บเล็ต Compaq 7, Compaq 7 Plus และ Compaq 8

หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านหลังของแท็บเล็ตของคุณ ใกล้กับขอบด้านล่าง
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น Compaq 7
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น Compaq 7

HP Slate 6 VoiceTab และ Slate 7 VoiceTab

หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ป้ายบริการด้านล่างฝาครอบด้านหลังของ VoiceTab ของคุณ ถอดแผ่นยึดฝาครอบด้านหลังเพื่อดูป้ายบริการซึ่งอยู่ใกล้กับช่องเสียบการ์ด SIM และหน่วยความจำ
รูปภาพ : ตำแหน่งของป้ายบริการใน VoiceTab
ตำแหน่งของป้ายบริการใน VoiceTab

แท็บเล็ต HP

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ป้ายด้านหลังของแท็บเล็ต
รูปภาพ : ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ HP 7
ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ HP 7

แท็บเล็ต HP 7.1, HP 7 Plus, และ HP 8

หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านหลังของแท็บเล็ต ใกล้กับขอบด้านล่าง
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท็บเล็ต HP 8
ตำแหน่งหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท็บเล็ต HP 8

แท็บเล็ต HP ElitePad 900 G1

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ขอบด้านล่างของแท็บเล็ต
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท็บเล็ต ElitePad 900
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท็บเล็ต ElitePad 900

HP Elite x3

หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ ตรงกลาง และด้านล่างไ
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ HP Elite x3
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ HP Elite x3

แท็บเล็ต HP Omni 10

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะใช้การสลักด้วยเลเซอร์ไว้ที่ขอบด้านล่างของแท็บเล็ต ทางด้านซ้ายของปลั๊กไฟ
รูปภาพ : หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)

แท็บเล็ต HP Slate 2

รางฉลากอยู่ที่ขอบด้านขวาใกล้กับปุ่มเลื่อนเปิดปิด ดึงรางฉลากออกเพื่อดูฉลากเลขผลิตภัณฑ์
รูปภาพ : ตำแหน่งรางฉลาก Slate 2
ตำแหน่งรางฉลาก
รูปภาพ : ดึงรางออก
ดึงรางออก

แท็บเล็ต HP Slate 7

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะใช้การสลักด้วยเลเซอร์ไว้ที่ขอบด้านซ้ายของแท็บเล็ตของคุณ
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแท็บเล็ต Slate 7
ตำแหน่งหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแท็บเล็ต Slate 7
รูปภาพ : หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)

แท็บเล็ต HP Slate 7 Beats Special Edition

หมายเลขรุ่นจะอยู่บนป้ายที่ด้านหลังของแท็บเล็ต ใต้โลโก้ Beats Audio

แท็บเล็ต HP Slate 7 Extreme

หมายเลขรุ่นอยู่บนป้ายที่ด้านหลังของแท็บเล็ตของคุณ
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขรุ่นของ Slate 7 Extreme
ตำแหน่งหมายเลขรุ่นของ Slate 7 Extreme

แท็บเล็ต HP Slate 7 HD

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกสลักด้วยเลเซอร์เอาไว้ที่ขอบด้านล่างของแท็บเล็ตของคุณ:
รูปภาพ : หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)

แท็บเล็ต HP Slate 7 Plus

หมายเลขรุ่นอยู่บนป้ายที่ด้านหลังของแท็บเล็ตของคุณ
รูปภาพ : ตำแหน่งหมายเลขรุ่นของ Slate 7 Plus
ตำแหน่งหมายเลขรุ่นของ Slate 7 Plus

แท็บเล็ต HP Slate 8 Pro 76xx

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะใช้การสลักด้วยเลเซอร์ไว้ที่ขอบด้านล่างของแท็บเล็ต ใกล้มุึมซ้าย
รูปภาพ : หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)

แท็บเล็ต HP Slate 8 Pro 78xx

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะใช้การสลักด้วยเลเซอร์ไว้ที่ขอบด้านล่างของแท็บเล็ต ใกล้มุึมซ้าย
รูปภาพ : หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)

แท็บเล็ต HP Slate 10 HD

หมายเลขผลิตภัณฑ์จะใช้การสลักด้วยเลเซอร์ไว้ที่ขอบด้านซ้ายของแท็บเล็ตของคุณ
รูปภาพ : หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตซึ่งใช้การสลักด้วยเลเซอร์ (ตัวอย่าง)

แท็บเล็ต HP Slate 500

รางฉลากอยู่ที่ขอบด้านขวาใกล้กับปุ่มเลื่อนเปิดปิด ดึงรางฉลากออกเพื่อดูฉลากเลขผลิตภัณฑ์
รูปภาพ : ตำแหน่งรางฉลาก Slate 500
ตำแหน่งรางฉลาก
รูปภาพ : ดึงรางออก
ดึงรางออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย