ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

ข้อความ 'Incompatible Cartridge' (ตลับหมึกไม่รองรับ) หรือ 'Cartridge Problem' (ปัญหาตลับหมึก) ปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ซีรีส์ HP OfficeJet 7610 Wide Format e-All-in-One (H912)

ปัญหา
หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งาน:
 • 'Incompatible Cartridge' (ตลับหมึกไม่รองรับ)
 • 'Cartridge Problem' (ปัญหาตลับหมึก)
ไอคอนปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเพื่อแจ้งตลับหมึกที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึก SETUP ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดกับตลับหมึกพิมพ์
ไม่สามารถจัดซื้อตลับหมึก SETUP ต่างหาก ซึ่งแตกต่างจากตลับหมึกเปลี่ยนแทนทั่วไป ตลับหมึก SETUP จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ HP ใหม่เท่านั้น
ก่อนเริ่มดำเนินการ
ข้อสำคัญ: ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
แนวทางที่หนึ่ง: นำตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออกและใส่เข้าไปใหม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกติดตั้งถูกต้อง
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องแคร่ตลับหมึกที่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมมือเข้าไปได้ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อไป
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. ตรวจสอบว่าจุดสีที่ตลับหมึกแต่ละตัวตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้งตลับหมึก
  รูปภาพ : ตลับหมึกที่ติดตั้งถูกต้อง
  ภาพ: ตลับหมึกที่ติดตั้งถูกต้อง
 5. กดที่ด้านหน้าของตลับหมึก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำตลับออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 6. ค่อย ๆ ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่
 7. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่น
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
คราบหมึกหรือสิ่งสกปรกที่หน้าสัมผัสของตลับหมึกอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของตลับหมึกขึ้นได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำตลับหมึกออก ตรวจสอบและทำความสะอาดตลับหมึกที่มีปัญหาที่แจ้งในข้อความระบุข้อผิดพลาด
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาออกมาตรวจสอบ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำตลับหมึกออก จากนั้นตรวจสอบตลับหมึกที่มีปัญหา
 1. หาผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย (ผ้าเช็ดเลนส์หรือผ้ากรองกาแฟก็สามารถใช้ได้) เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
 2. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. เปิดฝาช่องแคร่ตลับหมึกที่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมเข้าไปได้ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 5. กดที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกที่มีปัญหาออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกที่มีปัญหาออกจากช่องติดตั้ง
 6. ตรวจสอบหน้าสัมผัสตลับหมึกด้านทองแดงว่ามีคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกสะสมอยู่หรือไม่
  รูปภาพ : หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  ภาพ: หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
ขั้นตอนที่สอง: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
  หมายเหตุ
ทำความสะอาดตลับหมึกที่มีปัญหาทีละชุด ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 10 นาที อย่าปิดเครื่องพิมพ์ขณะนำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง การปล่อยช่องใส่ตลับหมึกว่างไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหมึก
 1. ใช้ผ้าสะอาดไม่เป็นขุย (สามารถใช้ผ้าเช็ดเล่นหรือผ้ากรองกาแฟ) เพื่อเช็ดหน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  รูปภาพ : หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  ภาพ: หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
 2. ค่อย ๆ ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  จุดสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่มีปัญหาตามความเหมาะสม
 4. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
แนวทางที่สาม: ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำตลับหมึกออกและติดตั้งตลับหมึกกลับเข้าที่
ทวนซ้ำขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้เพื่อถอดและใส่ตลับหมึกที่แจ้งในข้อความระบุข้อผิดพลาดกลับเข้าไปใหม่
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
แนวทางที่สี่: ทวนซ้ำขั้นตอนเพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
การทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกอีกครั้งอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทวนซ้ำขั้นตอนที่ทำไปก่อนหน้าตามที่ระบุในเอกสารชุดนี้เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์ที่ได้รับแจ้งปัญหาในข้อความระบุข้อผิดพลาด
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ขณะที่เครื่องเปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. รออย่างน้อย 15 วินาที
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 6. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 7. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่ม () เพื่อเปิดเครื่อง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
แนวทางที่หก: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องแคร่ตลับหมึกที่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมเข้าไปได้ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์
 6. จับที่ตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 7. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  จุดสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย