ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One Series (H912) - การเปลี่ยนตลับหมึก

บทนำ
เอกสารนี้ระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ HP
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องแคร่ตลับหมึกที่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมเข้าไปได้ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์
 6. จับที่ตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 7. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  จุดสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย