ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - พิมพ์ข้อความที่ไม่คาดคิดออกมา (Windows)

เอกสารชุดนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่มีการตั้งค่าการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
หน้าเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนถูกพิมพ์ออกมาด้วยตัวอักษรแบบสุ่มหรือตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่รู้จัก
ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และเครื่องพิมพ์ HP ของคุณอาจทำให้เกิดหน้าเอกสารซึ่งมีข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่องซึ่งดูเหมือนขยะ ไม่มีความหมาย หรือเป็นตัวอักษรมั่วๆ
ตัวอย่างผลงานจัดพิมพ์ที่เลอะหรืออ่านไม่รู้เรื่อง

ขั้นตอนที่ 1: ยกเลิกงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์ก่อนทำการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. จาก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ See What's Printing (ดูเอกสารที่กำลังพิมพ์)
  คิวพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกเลือกงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก จากนั้นคลิก Document (เอกสาร)
 5. คลิก Cancel (ยกเลิก) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันการเลือก
  บันทึก
  หากไฟที่เครื่องพิมพ์ยังติดกะพริบหลังจากยกเลิกงานพิมพ์ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ยังส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์อยู่ ลบงานพิมพ์จากคิวพิมพ์หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์กลับเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน
ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจแก้ไขปัญหาการพิมพ์ได้
 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 3. รอ 60 วินาที
 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยตรง
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Print and Scan Doctor

ดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Print and Scan Doctor เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์จากโปรแกรมอื่น

พิมพ์จากแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ตัวที่เกิดปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่า ปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เฉพาะ
 1. เปิดแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์อื่นแทนซอฟต์แวร์ที่พบปัญหา เช่น หากใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพขณะที่เกิดปัญหาขึ้น ให้ลองเปิดแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เวิร์ดโปรเซสเซอร์ เช่น Microsoft Word
 2. เปิดไฟล์ในซอฟต์แวร์ใหม่ หรือจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับขั้นตอนนี้โดยเฉพาะ
 3. พิมพ์ไฟล์ดังกล่าว
  • หากเอกสารจากซอฟต์แวร์เผื่อเลือกนี้พิมพ์ได้เสร็จสิ้น คุณไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป ซอฟต์แวร์ที่มีปัญหางานพิมพ์เกิดขึ้นอาจเป็นสาเหตุของปัญหา ทำการพิมพ์จากซอฟต์แวร์อื่นต่อไป หรือติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อขอความช่วยเหลือ
  • หากเอกสารในซอฟต์แวร์เผื่อเลือกมีข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่องเช่นกัน ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายหรือผ่านฮับ USB แล้ว ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านสาย USB
 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ให้ปิดสัญญาณไร้สาย
 2. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์
 3. รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์โดยการปิดเครื่องและเปิดใหม่
 4. ต่อสาย USB โดยตรงจากเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย