ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

ไม่สามารถพิมพ์ผ่าน HP ePrint จากเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ของฉัน

ปัญหา
ก่อนหน้านี้คุณเคยใช้บริการ HP ePrint แต่ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้
การแก้ปัญหา
ใช้ HP ePrint อีกครั้งโดยทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่หนึ่ง: อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
ข้อสำคัญ: เครื่องพิมพ์ของ HP จะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายต่อสาย (Ethernet) หรือไร้สายที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จึงจะสามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์และรองรับระบบ ePrint
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายภายในหรือผ่านสาย USB
 2. ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ จากนั้นกรอกเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
 3. เลือกระบบปฏิบัติตามของคุณตามความเหมาะสม
 4. คลิก Firmware (เฟิร์มแวร์) จากนั้นคลิก Download (ดาวน์โหลด)
  หากไม่พบหัวข้อ Firmware (เฟิร์มแวร์) แสดงว่าไม่มีข้อมูลอัพเดตสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในตอนนี้
 5. คลิก Use HP Download and Install Assistant (Recommended) (ใช้ HP Download and Install Assistant - แนะนำ) คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นคลิก Install now (ติดตั้งตอนนี้)
 6. เมื่อหน้าต่าง HP Printer Update ปรากฏขึ้น ให้ดูว่าซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้นหรือไม่
  • หากซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกัน จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)
  • หากซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้นแต่แสดงสถานะเป็น 'ไม่พร้อมใช้งาน' (แถบสีเทา) คุณไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ คลิก Cancel (ยกเลิก)
  • หากซีเรียลนัมเบอร์ไม่ปรากฏขึ้น และเครื่องพิมพ์ใช้การเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ให้ต่อสาย USB กับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ รอ 20 วินาที จากนั้นคลิก Refresh (รีเฟรช) เมื่อซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏขึ้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกัน จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)
  รูปภาพ : การอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ (แสดงเวอร์ชั่น Windows)
   หน้าต่างยูทิลิตี้ HP Printer Update จะแสดงซีเรียลนัมเบอร์ที่เลือกไว้สำหรับ HP OfficeJet 4650 และแถบแสดงการทำงานระบุว่ากำลังทำการอัพเดต
 7. หลังจากอัพเดตเสร็จสิ้น คลิกที่ OK (ตกลง)
 8. หากคุณเชื่อมต่อสาย USB เพื่ออัพเดตเครื่องพิมพ์เครือข่าย ให้ลบไดร์เวอร์ USB ที่ Windows ติดตั้งไว้
  1. ค้นหา Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จาก Windows จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากผลการค้นหา
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ USB ที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก Remove Device (ลบอุปกรณ์)
  3. ปลดสาย USB จากเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้ Web Service
 1. สืบค้นที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์
 2. จากเว็บเบราเซอร์ พิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter embedded web server (EWS) จะเปิดขึ้นมา
    บันทึก
  พิมพ์ที่อยู่ IP ให้ตรงกับที่ปรากฏในหน้ากำหนดค่าเครือข่าย ตัวอย่างเช่น: 192.168.X.XXX
 3. จากหน้าต่าง EWS คลิกที่แท็บ HP Web Services (บริการทางเว็บของ HP)
 4. เลือกตัวเลือกเพื่อปิด Web Services (บริการทางเว็บ) จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้ Web Services (บริการทางเว็บ) หน้าข้อมูลจะจัดพิมพ์ออกมาพร้อมรหัสเคลมเครื่องพิมพ์
  เอกสารข้อมูลนี้ระบุรหัสเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ HP ที่ HP ePrintCenter ในขั้นตอนต่อไป
   รูปภาพ : ตัวอย่างรหัสเคลมในหน้าเอกสารข้อมูล
   ภาพ: ตัวอย่างเอกสารข้อมูลสำหรับ Web Servies พร้อมรหัสเคลม
  1. ตำแหน่งของรหัสเคลมในหน้าเอกสารข้อมูล
    บันทึก
  เพื่อความปลอดภัย รหัสเคลมจะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากจัดพิมพ์ พิมพ์เอกสารข้อมูลอีกครั้งหากต้องขอรหัสเคลมใหม่หลังผ่านไป 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่สี่: กำหนดค่าอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
อีเมลแอดเดรสที่กำหนดไว้ก่อนหน้าอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากอีเมลแอดเดรสเดิมไม่สามารถใช้งานได้ ให้เลือกอีเมลแอดเดรสสำหรับใช้งานใหม่
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มีปัญหาอื่นกับ HP ePrint หรือไม่
คลิกที่นี่หากงานของ ePrint ไม่ยอมพิมพ์ออกมา
มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสเคลมเครื่องพิมพ์หรือไม่
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการขอรหัสเคลมเครื่องพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย