ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

    ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP LaserJet Pro MFP M521 - ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน
สำหรับรายการกระดาษยี่ห้อ HP ทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljmfpM521series
  บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ประเภทกระดาษที่สนับสนุน
ประเภทกระดาษ
ถาด 1
ถาดกระดาษ 2 และถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ธรรมดา
HP EcoSMART
กระดาษบาง 60–74g
กระดาษหนาปานกลาง 96–110g
กระดาษหนา 111–130g
กระดาษหนาพิเศษ 131–175g
แผ่นใส
ฉลาก
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสี
กระดาษบอนด์
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหยาบ

ประเทศ: Flag ไทย